Pelno mokesčio deklaracijas pateikė daugiau kaip pusė įmonių

VMI  primena, kad iki birželio 17 d. Lietuvos juridiniai asmenys, Lietuvoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, turi pateikti pelno mokesčio deklaracijas ir sumokėti jose apskaičiuotą pelno mokestį. Tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, metinė pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikta iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 d. Deklaracijas galima teikti tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Šiuo metu, nelaukdami paskutinės dienos, mokėtojai jau pateikė beveik 76 tūkst. (apie 58 proc.) pelno mokesčio deklaracijų.

„Nuo 2018 m. sausio 1 d., pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, Lietuvos apmokestinamuoju vienetu yra laikomas ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas (pvz., investiciniai fondai), neturintis juridinio asmens statuso. Kai investicinio fondo valdymas perduotas valdymo įmonei, tuomet jo uždirbto pelno ir (arba) gautų, išmokamų pajamų apmokestinimo tvarką taiko valdymo įmonė“, – į pakeitimus atkreipia dėmesį VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

VMI primena, kad pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės, taip pat pelno nesiekiančios organizacijos bei Lietuvos Respublikoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, neturintys juridinio asmens statuso. Tais atvejais, kai metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, į valstybės biudžetą  mokesčių mokėtojai turi sumokėti tik skirtumą. Pernai mokesčių mokėtojai sumokėjo daugiau nei  691 mln. eurų pelno mokesčio. Prognozuojama, kad šiemet į valstybės biudžetą bus surinkta beveik 739 mln. eurų šio mokesčio.

VMI informuoja, kad pelno nesiekiantys vienetai gali būti laikinai atleisti nuo Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, tačiau turi nepamiršti pateikti prašymo VMI. Lengviausia padaryti e. būdu, prisijungus prie Mano VMI.

Šaltinis: VMI