Finansinių ataskaitų nepateikusioms įmonėms Registrų centras primins apie neatliktą pareigą

Registrų centras siųs priminimus įmonėms, vėluojančioms pateikti 2018 m. finansines ataskaitas. Tūkstančiai įmonių vadovų, el. paštu sulaukę priminimų ir paraginimų, gaus informaciją apie finansinių ataskaitų pateikimo tvarką. Finansines ataskaitas yra pateikę kiek daugiau nei 70,5 tūkst. juridinių asmenų. Daugiausiai ataskaitų sulaukta iš uždarųjų akcinių bendrovių – viso per 52 tūkst. Aktyviai šią pareigą vykdo mažosios bendrijos (7,2 tūkst.), asociacijos (6 tūkst.) ir viešosios įstaigos (3,7 tūkst.). Tačiau yra nemažai didelių verslo įmonių, generuojančių dideles apyvartas ir įdarbinusių šimtus darbuotojų, kurios laiku neatsiskaito už praėjusius finansinius metus. Todėl Registrų centras šiemet ketina didesnį dėmesį skirti didžiosioms šalies įmonėms, kurios vėluoja pateikti finansines ataskaitas.  Prievolę pateikti metines finansines ataskaitas turi apie 170 tūkst. įvairių teisinių formų juridinių asmenų, tačiau apie 30 tūkst. juridinių asmenų yra laikomi neveiksniais, kelis metus iš eilės neteikiančiais jokių dokumentų Registrų centrui. Pildyti ir teikti finansines ataskaitas juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo gali prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos. Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymą ir teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje. Teisės aktai numato, kad juridiniai asmenys, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, metines finansines ataskaitas Registrų centrui turi pateikti kasmet ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.

Šaltinis: Registrų centras