Ūkininkaujantiesiems VMI parengė 126 tūkst. leidimų įsigyti lengvatinių degalų

VMI parengė 126 tūkst. leidimų įsigyti gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkyje. Leidimai skelbiami paskyroje Mano VMI.  „Leidimus įsigyti lengvatinių degalų VMI parengia automatizuotai pagal valstybės įmonės Žemės ūkio ir kaimo verslo centro pateiktus duomenis, naudojamus gazolių kiekiui apskaičiuoti. Leidimas išduodamas elektroniniu būdu per Mano VMI sritį“, – teigia VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.  Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai ir juridiniai asmenys leidimus be papildomo prašymo gali atsispausdinti savarankiškai, tereikia prisijungti prie Mano VMI. Gazolių kiekis leidimuose apskaičiuojamas pagal VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centro pateiktus duomenis apie žemės ūkio veiklos subjektų deklaruotą naudmenų plotą (pagal žemės ūkio augalų rūšis), gyvulius, paukščius, grybus, bičių šeimas ir kt. Leistino įsigyti gazolių kiekio ir likučio duomenis galima sužinoti toje pačioje paskyroje Mano VMI (ten pat, kur pateikiamas leidimas) arba e. VMI mobiliojoje aplikacijoje.  2019-2020 ūkiniams metams skirtas lengvatinių degalų kiekis – 293 mln. litrų. Kuro tiekėjui (degalinei) degalų naudotojai turi pateikti tik asmens dokumentą ir atsispausdintą leidimą (tais atvejais, kai degalus pirks ne tas asmuo, kuriam išduotas leidimas – dar ir įgaliojimą). Leidime yra BAR kodas, kurį nuskanavusi degalinė ir kiti degalų tiekėjai gali iš karto leidimo duomenis matyti VMI administruojamoje Akcizų informacinėje sistemoje (AIS) ir fiksuoti kuro įsigijimą, po operacijos pirkimo duomenis pateikti į AIS, ir pan., todėl gazolių įsigijimo apskaitos lentelės tiekėjui teikti taip pat nereikia. 

Šaltinis: VMI