Atliktas išankstinis vertinimas, kaip savivaldybės laikosi fiskalinės drausmės taisyklių

Valstybės kontrolė, vykdydama biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas, pirmą kartą pateikė savivaldybių 2019 m. biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi išankstinį vertinimą. Fiskalinės drausmės taisyklių laikymasis savivaldybėms svarbus siekiant išlaikyti dotacijas bendrai finansuojamiems projektams iš ES struktūrinių fondų lėšų. Tik laikantis fiskalinės drausmės taisyklių galima pretenduoti vykdyti investicinius projektus skolintomis lėšomis. Pateiktas fiskalinės institucijos vertinimas padės savivaldybėms suprasti, pagal kokius konkrečius rodiklius teikiama išvada dėl šių taisyklių laikymosi, ir sumažins nesilaikymo rizikas. Tvirtindamos 2019 m. biudžetus, 57 savivaldybės laikėsi valdžios sektoriui priskiriamų biudžetų taisyklės.  Vertinimo metu nustatyta, kad dėl nepakankamo koordinavimo, vidaus kontrolės ir aiškių taisyklių trūkumo, savivaldybių administracijų teikiami duomenys apie nepanaudotą praėjusių metų pajamų likutį Finansų ministerijai – nepalygintini. Institucija paprašė savivaldybių patikslinti informaciją apie nepanaudotą praėjusių metų pajamų likutį. Vertinimas atskleidė, kad iš 60 savivaldybių  3 – Elektrėnų, Pagėgių ir Zarasų rajono, tvirtindamos pirminius 2019 m. biudžetus, nesilaikė fiskalinės drausmės taisyklės. Patikslintų duomenų naudojimas turi reikšmingos įtakos išvadai dėl šių taisyklių laikymosi: jei fiskalinė institucija nebūtų atlikusi patikslintų duomenų analizės, vertindama savivaldybių tarybų patvirtintų pirminių biudžetų duomenis, pateiktus Finansų ministerijai, fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikančiomis būtų įvardytos 26 savivaldybės. Vertinimas atliktas pagal savivaldybių tarybų patvirtintų pirminių 2019 m. biudžetų duomenis, teiktus Finansų ministerijai, ir savivaldybių patikslintus duomenis. Fiskalinė institucija 2020 m. I pusmetį pateiks savivaldybių 2019 m. biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimą. Fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimo rezultatams įtakos turės savivaldybių pajamų ir išlaidų faktinis vykdymas.

Šaltinis: Valstybės kontrolė