Centrinės valdžios perviršis per aštuonis mėnesius – 533,7 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2019 m.  sausio-rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 533,7 mln. eurų ir sudarė 1,1 proc. prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios perviršis per sausį-rugpjūtį buvo 64,2 mln. eurų didesnis nei 2018 m. per tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 469,5 mln. eurų (1 proc. BVP).

2019 m. centrinės valdžios pajamos sausį-rugpjūtį buvo 9 084,7 mln. eurų, išlaidos – 8 384,7 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 166,3 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 57,3 proc. sausio-rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 33,2 proc. – socialinės įmokos. Per šių metų pirmus aštuonis mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,3 proc., dotacijos – 13,8 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 14,2 proc.

Prognozuojamas 2019 m.  BVP – 48,3 mlrd. eurų.

Šaltinis: Finansų ministerija