Svarstys naujos redakcijos Loterijų įstatymo projektą

Seimas svarstys naujos redakcijos Loterijų įstatymo projektą, kuriuo siekiama  stiprinti loterijų žaidėjų apsaugą, užtikrinti skaidrų loterijų veiklos reglamentavimą, griežtesnę ir iš loterijų gautų pajamų naudojimo kontrolę. Siekiant skaidresnio loterijų organizavimo siūloma nustatyti, kad paramos dalyku gali būti tik pinigai. Siūloma nustatyti, kad tiek loterijų organizatoriai, tiek ir paramos gavėjai privalėtų tvarkyti teikiamos ir gaunamos paramos apskaitą ir teikti ataskaitas VMI. Numatoma įtvirtinti paramos gavėjui pareigą atlikti nepriklausomą auditą ir audito išvadą skelbti viešai, jeigu gaunama parama viršija 10 tūkst. eurų per metus.

Įstatyme siūloma įtvirtinti ribojimus loterijų reklamai ir loterijų žaidėjų amžiui. Siūloma drausti loterijų reklamas vaikams ir paaugliams skirtuose renginiuose, leidiniuose ir interneto svetainėse, taip pat siūloma neleisti išmokėti laimėjimų jaunesniems nei 16 metų amžiaus asmenims. Nustatomi reikalavimai loterijų įrenginiams, loterijų bilietams, draudžiama azartinių lošimų simbolika, naudojimas. Taip pat reikalavimas loterijų bilietų spausdinimui, bilietų spausdinimo proceso kontrolės užtikrinimas, nustatomos aiškesnės licencijavimo sąlygos ir tvarka, įstatymo projektas papildytas nuostatomis, nustatančiomis licencijos išdavimo, patikslinimo, atsiskaitymo išduoti licencijai, įspėjimo apie sankcijos taikymą ir jų panaikinimo sąlygos ir tvarka, priežiūros institucijos sprendimų priėmimo terminai ir panašiai. Siūloma interneto ryšiu loterijose dalyvaujantiems loterijos žaidėjams sudaryti galimybę prisijungus prie loterijos žaidėjo sąskaitos loterijų organizatoriui pateikti prašymą riboti didžiausią pinigų sumą, kurią loterijos žaidėjas gali išleisti loterijos bilietams per mėnesį, ir (arba) nusistatyti paros laiko limitą, kuriam suėjus loterijos žaidėjui turės būti nutraukta galimybė dalyvauti loterijose. Loterijų organizatorius privalės užtikrinti loterijos žaidėjo pasirinktų apribojimų įgyvendinimą. Siūloma nustatyti, kad šia veikla verstis gali tik finansiškai patikimi, nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.

Siekiant užtikrinti efektyvią loterijų organizatorių finansinės veiklos priežiūrą ir kontrolę, siūloma nustatyti jiems draudimą užtikrinti kitų asmenų (fizinių ar juridinių) bet kokių prievolių įvykdymą ir teikti kitiems asmenims paskolas, taip pat draudimą didžiosios loterijos organizatoriui verstis kita ūkine ar komercine veikla, išskyrus veiklą, susijusią su loterijos bilietų platinimu (sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl loterijos bilietų platinimo). Projektui Seimas po pateikimo pritarė  ir jį Seimo posėdyje numatoma svarstyti lapkričio 26 d.

Šaltinis: Seimas