Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

2019 m. spalio 24 d. priimtas VMI viršininko  įsakymas Nr. VA-75 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. spalio 30 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-31942.

Šaltinis: VMI