Centrinės valdžios perviršis per devynis mėnesius – 555,6 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2019 m. sausio–rugsėjo mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 555,6 mln. eurų ir sudarė 1,1 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios perviršis sausį–rugsėjo mėnesiais buvo 35,1 mln. eurų didesnis nei 2018 m. per tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 520,5 mln. eurų (1,1 proc. BVP).

2019 m. centrinės valdžios pajamos sausį–rugsėjo mėnesiais buvo 10 255,8 mln. eurų, išlaidos – 9 479,0 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 221,2 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 57,7 proc. sausio–rugsėjo mėnesių centrinės valdžios pajamų, 33,1 proc. – socialinės įmokos. Per šių metų pirmus devynis mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,6 proc., dotacijos – 13,4 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 13,9 proc.

Prognozuojamas 2019 metų BVP – 48,3 mlrd. eurų.

 Šaltinis: Finansų ministerija