Paskirta Vilniaus AVMI viršininkė

Vilniaus AVMI informuoja, kad viršininko pareigas nuo šiandien pradeda eiti Virginija Ginevičienė, laimėjusi VMI prie FM viešai skelbtą konkursą. Nuo 2018 m. gruodžio 21 d. V. Ginevičienė buvo paskirta laikinai vadovauti Vilniaus AVMI.  V. Ginevičienė išskiria bendradarbiavimo svarbą su mokesčių mokėtojais, kitomis valstybinėmis institucijomis, savivaldybėmis. „Gerinti ir kelti mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybę, skatinti elektroninių paslaugų naudojimą, deklaracijų teikimą ir mokesčių sumokėjimą laiku, didinti gyventojų pasitikėjimą VMI ir jos teikiamomis e. paslaugomis – išliks pagrindinėmis Vilniaus AVMI darbų kryptimis“, – teigia V. Ginevičienė, pridurdama, kad didelis dėmesys bus skiriamas ir jaunimo švietimui mokesčių pažinimo srityje, kuris pagilintų jų žinias bei formuotų atsakingą ir pilietišką požiūrį į pareigą mokėti mokesčius.  Svarbiais prioritetiniais siekiais, V. Ginevičienė įvardina ir darbuotojų kompetencijų stiprinimą, VMI vidinės kultūros bei vertybių puoselėjimą, kurie padeda užtikrinti veiklos efektyvumą ir pasiekti užsibrėžtus rezultatus. Pastaruosius 13 m. Virginija Ginevičienė dirbo VMI Mokestinių prievolių departamente. Ji yra sukaupusi įvairiapusę patirtį modernizuojant VMI klientų aptarnavimą: diegiant gyventojams ir įmonėms skirtas VMI e. paslaugas, kuriant ir įgyvendinant mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartą.

Šaltinis: VMI