Pertvarkoma valstybės garantuojama teisinė pagalba

„Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą turi gauti tik mažas pajamas gaunantys, socialiai pažeidžiami asmenys, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. –  Praktikoje pasitaiko  atvejų, kai valstybės skiriamu advokatu naudojasi ir tie, kurie turi galimybių susimokėti iš savo kišenės“.  Didėjant paslaugų apimtims  kyla sunkumų užtikrinant paslaugų kokybę tiems asmenims, kuriems dėl jų materialinės padėties tokios pagalbos reikia labiausiai.

 Teisingumo ministerija parengė įstatymų projektų paketą, sudarantį prielaidas pagerinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos veiksmingumą, tiksliau pagal paskirtį naudoti šiai sričiai skiriamas lėšas. Siūloma konkrečiau apibrėžti, kokiais atvejais valstybė užtikrins būtinojo gynėjo dalyvavimą baudžiamosiose bylose, apeliaciniame procese. Nustatoma, kad teismas turi teisę iš pripažinto kaltu asmens, atsižvelgdamas į jo turtinę padėtį, išieškoti valstybės patirtas išlaidas būtinajam gynėjui.

Nesudėtingi civiliniai veiksmai, tokie kaip prašymas nutraukti santuoką bendru sutikimu ar  prašymas dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą būtų perduoti pirminės teisinės pagalbos specialistams – savivaldybės darbuotojams-teisininkams. Šių dokumentų rengimą patikėjus pirminę teisinę pagalbą teikiantiems specialistams, teisinės problemos būtų sprendžiamos greičiau, arčiau ir  žmonėms patogesniu būdu. Teisinės pagalbos procesas taps veiksmingesnis, nes nebereikės pildyti prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, laukti advokato paskyrimo, susitikimo su advokatu.

Vyriausybės nutarimu tvirtinamos taisyklės, pagal kurias apskaičiuojamas užmokestis už teisinės pagalbos paslaugas. Į faktinį teisinės pagalbos  teikimo laiką nebus įskaičiuojamas laikas, skiriamas kelionėms ir susipažinti su byla. Advokatams užmokestis būtų  mokamas ir už atstovavimą teismo paskirtuose posėdžiuose, kurių paskyrimas objektyviai  nepriklauso nuo advokato. Posėdžiai trunka ilgiau, negu taisyklėse nustatytas maksimalus antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas. Šis papildomai reikalingas laikas būtų patvirtinamas vieno iš bylą nagrinėjančių teisėjų parašu.

Šaltinis: Teisingumo ministerija