Nepritarė 2020 m. valstybės ir sveikatos biudžetams

Seimo Audito komitetas svarstė 2020 m. valstybės, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų projektus ir Valstybės kontrolės, kaip vykdančios fiskalinės institucijos funkciją, išvadą bei valdžios sektoriaus biudžetų projektų vertinimą. Atsižvelgdamas į tai, kad į valstybės biudžeto projektą įtraukti mokestiniai pakeitimai, kurie dar neaišku, ar bus patvirtinti Seime, ir yra rizika, kad bus nesilaikoma perteklinio valdžios sektoriaus taisyklės, atkreipdamas dėmesį, kad Privalomojo sveikatos apsaugos fondo rezervo dalies naudojimas einamosioms išlaidoms kompensuoti ir neaiški fiskalinių rezervų struktūra, kai neproporcingai didelė valstybės finansinio rezervo dalis formuojama specializuotų fondų rezervuose, neužtikrina tinkamos fiskalinės erdvės kūrimo sunkmečiui, komitetas nepritarė 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektams. Komitetas, akcentuodamas darnios ir nuoseklios Lietuvos socialinės apsaugos sistemos svarbą bei ilgalaikį, visapusiškos socialinės valstybės gyventojų gerovės siekį, pažymėdamas, kad visiems papildomai suplanuotiems „Sodros“ įsipareigojimams yra reikalinga numatyti ir aiškius bei tvarius ilgalaikius pajamų šaltinius, nusprendė grąžinti 2020 m. „Sodros“ biudžetą tobulinti.

Šaltinis: Seimas