Statutiniams pareigūnams padidinti pareiginės algos koeficientai

Seimas pritarė Vidaus tarnybos statuto pataisoms, kuriomis didinami minimalūs pareiginės algos koeficientai statutiniams pareigūnams.   Pareiginės algos koeficientai didinami diferencijuotai: aukščiausios grandies pareigūnams didinama 0,2 koeficiento, einantiems žemiausias pareigas – 0,8. Mažesnes pajamas gaunantiems pareigūnams, kurie sudaro didžiąją tarnaujančių pareigūnų dalį, koeficientas didinamas daugiau. Pareiginės algos bazinis dydis bus taikomas apskaičiuojant ne tik valstybės tarnautojų, bet ir kitų viešojo sektoriaus – švietimo, socialinės apsaugos, kultūros – darbuotojų pareigines algas.

Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija