Dėl informacinio pranešimo (dėl 2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 pakeitimo)

VMI informuoja apie VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. VA-118 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ pakeitimo“, kuris įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.  Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM  2020 m. sausio 3  d. Nr. (18.2-31-2 E) RM-242.

Šaltinis: VMI