Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios

VMI prie FM viršininko 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. VA-2 pripažintas netekusiu galios VMI  viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. VA-99 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijų“. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. sausio 7 d.  Nr. (18.2-31-2 E) RM-563.

Šaltinis: VMI