Dėl VMI prie FM 2019 m. gruodžio 31 d. rašto Nr. (18.2-32-2-31) RM-38255 „Dėl optometrinės priežiūros paslaugų ir optikos prekių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu bei pridėtinės vertės mokesčio atskaitos“ pakeitimo

VMI  prie FM, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1524 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-813 „Dėl medicinos normos MN 166:2018 „Optometrininkas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatas, pakeitė VMI prie FM 2019 m.gruodžio 31 d. rašte Nr. (18.2-32-2-31) RM-38255 „Dėl optometrinės priežiūros paslaugų ir optikos prekių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu bei pridėtinės vertės mokesčio atskaitos“ pateiktą atsakymą į antrą klausimą. Pranešimas pateiktas  VMI prie FM  2020 m. sausio 3 d.  Nr. (18.2-31-2 E) RM-150.

Šaltinis: VMI