Siūloma reglamentuoti transporto priemonių pripažinimą atliekomis

Seime pristatyti Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai, kuriais siūloma nustatyti kriterijus, pagal kuriuos transporto priemonės būtų pripažintos eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis, tai yra atliekomis. Numatoma, kad transporto priemonės būtų pripažįstamos atliekomis, jeigu transporto priemonės savininkui išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas; jeigu transporto priemonė ardoma arba yra išardyta taip, kad transporto priemonės eksploatavimas pagal paskirtį yra negalimas. Taip pat siūloma nustatyti, kad transporto priemonės ardymu būtų laikomas atskirų transporto priemonės detalių, mazgų, mechanizmų, agregatų, sistemų išmontavimas, transporto priemonės sukarpymas, smulkinimas ar kitoks apdorojimas siekiant juos pakartotinai naudoti, perdirbti ar šalinti. Numatoma, kad pataisos įsigaliotų 2020 m. lapkričio 1 d.

Šaltinis: Seimas