Dėl avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos formos ir taisyklių patvirtinimo

Atsižvelgiant į Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 383, 402, 562 straipsniais įstatymą Nr. XIII-2694, pagal kurį nuo 2020 m. kredito įstaigos turi deklaruoti ir mokėti avansinį papildomą kredito įstaigų pelno mokestį, 2020 m. vasario 12 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-14 patvirtinta Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos PLN211 forma ir jos užpildymo taisyklės. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM   2020-02-13  Nr.(32.42-31-1E) RM-4471.

Šaltinis: VMI