Pavasario sesijoje – dėmesys aplinkosaugos pokyčiams ir vykdomų reformų kontrolei

VIII (pavasario) sesijos pirmajame posėdyje bus pristatytas Seimo sesijos darbų programos projektas. Jį pristatys Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus – Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Įregistruotame pavasario sesijos darbų programos projekte – daugiau kaip 580 teisės aktų projektų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 147, Prezidentas Gitanas Nausėda – 9, Seimo nariai (frakcijos) – apie 300 įstatymų projektų. Dalis į darbų programą įrašytų projektų jau yra pateikta ankstesnėse sesijose ir bus tęsiamas tolesnis jų svarstymas. Sesijoje bus išklausytas pirmasis šalies vadovo G. Nausėdos metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita. „Šioje pavasario sesijoje kelsime pasaulyje aktualų klimato kaitos klausimą, kalbėsime apie taršą ir atsinaujinančią energetiką. Aptarsime ir „Brexit“ temą, kaip ji palies mūsų tautiečius. Mūsų prioritetas išlieka švietimas – ieškosime geriausio finansavimo ir valdymo modelio, sieksime nemokamo bakalauro studijų, užbaigsime aukštųjų mokyklų reorganizavimą“, – sakė Viktoras Pranckietis.

Pavasario sesijos darbų programos prioritetai:  socialinės atskirties mažinimo priemonių įgyvendinimas, užimtumo skatinimo ir nedirbančiųjų integravimo į darbo rinką didinimas, neįgaliųjų socialinės integracijos stiprinimas, korupcijos prevencijos priemonių efektyvinimas ir šešėlinės ekonomikos mažinimas, efektyvios aplinkosaugos kontrolės vykdymas, Lietuvos įsipareigojimų dėl ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų iki 2030 m. įgyvendinimas. Vienas iš esminių prioritetų – vykdomų reformų (švietimo, sveikatos apsaugos, mokesčių, inovacijų, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir pensijų srityse) įgyvendinimo kontrolė. Kiekvieną antradienį ministrai Seimo posėdžiuose pristatys informacinius pranešimus apie priimtų teisės aktų įgyvendinimą. Didelis dėmesys bus skiriamas socialinės apsaugos sričiai: bus siekiama didinti užimtumo skatinimo ir nedirbančiųjų integravimo į darbo rinką galimybes, stiprinti neįgaliųjų socialinę integraciją, skatinti socialinio verslo plėtrą, suteikti transporto lengvatas neįgaliesiems ir sergantiesiems onkologinėmis ligomis. Taip pat siūloma gerinti sveikatos apsaugos prieinamumą ir kokybę, efektyvinti greitosios medicinos pagalbos veiklą. Planuojama tobulinti mokslo ir studijų finansavimo struktūrą ir valstybinių aukštųjų mokyklų tinklą, gerinti studijų ir mokslo veiklos kokybę, svarstyti dėl nemokamo bakalauro studijų įgyvendinimo. Tobulinamu Visuomenės informavimo įstatymu siekiama įtvirtinti naują žiniasklaidos (viešosios informacijos rengėjų) paramos modelį, suteikti žiniasklaidai neatlygintinų duomenų iš registrų ir valstybės informacinių sistemų viešojo intereso tikslais. Į darbų programą įtrauktais pasiūlymais siekiama sukurti kultūros politikos teisinio reguliavimo sistemą ir įtvirtinti valstybės įsipareigojimus kultūrai. Siekiant didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir skaidrumą, numatoma reglamentuoti strateginio valdymo sistemos pagrindinius principus, įdiegti valstybės mastu vieną elektroninį langelį, įsteigti Viešojo sektoriaus darbuotojų registrą. Planuojama tęsti valstybės įmonių valdymo ir priežiūros pertvarką, biudžetinių įstaigų funkcijų konsolidavimą ir optimizavimą, tobulinti viešųjų pirkimų sistemą, kurti efektyvios regioninės politikos sistemą, užtikrinti Lietuvos regionų konkurencingumą.

Sesijos darbų programos projekte – svarbūs ekonomikos plėtros klausimai: įdiegti centralizuotos transporto priemonių savininkų apskaitos sistemą, užtikrinti kelių transporto priemonių vairuotojų darbo ir poilsio laiko režimo reglamentavimą, įsteigti statybininkų tapatybės identifikavimo kortelę, gerinti investavimo Lietuvoje sąlygas ir verslo aplinką, skatinti inovacijų plėtrą. Siūloma nustatyti alternatyvių degalų gamybos, vartojimo ir infrastruktūros plėtros, atsinaujinančių energijos išteklių tikslus 2030 m., svarstyti dėl miško ekosistemų išsaugojimo ir bendrųjų miškų ūkio reikmių reglamentavimo tobulinimo, tikslinti atliekų tvarkymo sistemos ir kainodaros tobulinimą, įgyvendinti „teršėjas moka“ ir gamintojo atsakomybės principus. Bus teikiami įstatymo projektai dėl gynybos pajėgumų stiprinimo, mobilizacijos ir karo padėties režimo teisinio reguliavimo tobulinimo, korupcijos prevencijos stiprinimo, civilinio turto konfiskavimo instituto sąlygų tobulinimo, lobistinės veiklos priežiūros efektyvinimo ir kt. Šios sesijos metu išskirtinis dėmesys bus skiriamas parlamentinei kontrolei.

Šaltinis: Seimas