Visuomenės sveikatos apsaugai ir šalies ekonomikai – 5 mlrd. eurų

Finansų ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos banku pateikė Vyriausybei ekonominių ir finansinių priemonių planą. Tam planuojama skirti 10 proc. nuo šalies BVP – 5 mlrd. eurų. „Nestandartinė situacija reikalauja analogiškų sprendimų, todėl  patvirtinome beprecedentę Vyriausybės injekciją mūsų šalies ekonomikai. Visų priemonių įgyvendinimui planuojama skirti 10 proc. nuo šalies BVP, o tai yra 5 mlrd. eurų. Šie pinigai bus nukreipti tiek į gyventojų užimtumo, tiek sveikatos, tiek saugumo užtikrinimą ir pagalbą verslui“, – sako premjeras Saulius Skvernelis. „Sukūrėme veiksmingą planą, kurio priemonės pirmiausia skirtos gyventojų sveikatos saugumui užtikrinti, pagalbai smulkiajamm ir vidutiniam verslui, darbuotojų užimtumui ir ekonomikai skatinti. Atidžiai stebėsime situaciją, įsiklausysime į siūlymus ir pildysime priemonių planą. Tiek valdžios institucijos, tiek verslo atstovai, visuomenė  turime  solidarizuotis, veikti išvien, kad ekonomikai ir socialinei aplinkai neigiamą poveikį galėtume sušvelninti tiek, kiek yra įmanoma“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Didžiausias dėmesys skiriamas asmens apsaugos priemonių, reagentų, medicininės ir kitos įrangos įsigijimui. Plane taip pat numatytos papildomos lėšos sveikatos priežiūrai, įskaitant darbuotojų atlyginimų priedus, ir COVID-19 ligos židiniuose dirbančių sveikatos priežiūros darbuotojų ir pareigūnų papildomas socialines garantijas. Skiriamos lėšos ekstremalios situacijos valdyme dalyvaujančių valstybės institucijų papildomam finansavimui, įskaitant darbuotojų atlyginimų priedus. Numatyti sprendimai greitesniems ir paprastesniems viešiesiems pirkimams, kurie ekstremalios situacijos metu būtini užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą. Šių priemonių įgyvendinimui numatyta 500 mln. eurų. Ekonominių ir finansinių priemonių plane darbo vietų ir pajamų išsaugojimui skiriama 500 mln. eurų. Prastovos ir dalinės prastovos atvejais numatyta parama: išmoka darbuotojui, ne mažesnė nei MMA, valstybės lėšų dalis sudarys 60 proc., bet ne daugiau kaip vieną MMA. Numatoma išplėsti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatas ir skirti programos įgyvendinimui papildomas lėšas. Esant karantinui švietimo įstaigose ar socialinės priežiūros ir užimtumo centruose, numatoma prižiūrintiems vaikus ir neįgaliuosius skirti lėšas ligos išmokoms gauti. Numatyta skirti lėšų savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurie mokėjo socialinio draudimo įmokas: iki 3 mėnesių mokėti 257 eurų per mėn., kai dėl karantino  negali vykdyti savo veiklos, o netekusiems darbo prailginti būsto paskolų įmokų (išskyrus palūkanas) mokėjimo atidėjimo laikotarpį nuo 3 iki 6 mėnesių, suteikiant valstybės garantiją. Taip pat sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas UAB „Ignitis“, rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją.

Plane numatytos  skubios mokestinės paskolos, atidedant arba išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant palūkanų; išieškojimo veiksmų stabdymas, vadovaujantis protingumo kriterijais; mokesčių mokėtojų atleidimas nuo baudų, delspinigių; galimybė atidėti gyventojų pajamų mokesčio mokėjimą; taip pat padidinti Žemos ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limitą 500 mln. eurų ir išplėsti garantijų suteikimo sąlygas, taip pat sudaryti galimybę verslui atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas UAB „Ignitis“. Taip pat rekomenduojama savivaldybėms atleisti verslą nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių ir rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos energiją. Numatyta spartinti investicijų programas, greitinant mokėjimus ir didinant skiriamo finansavimo intensyvumą. Taip pat perskirstyti ES investicijų lėšas sveikatos, užimtumo ir verslo sritims, spartinti valstybės biudžeto lėšų naudojimą einamosioms išlaidoms, panaudoti visas Klimato kaitos, Kelių priežiūros ir plėtros programų lėšas ir spartinti daugiabučių namų renovaciją. Numatyta rekomenduoti Lietuvos bankui imtis priemonių, siekiant padidinti bankų skolinimo potencialą 2,5 mlrd. eurų: 1) kredito įstaigų kapitalo pakankamumo reikalavimų mažinimas; 2) likvidumo rezervų sumažinimas; 3) kitų priežiūrinių priemonių sumažinimas. Numatyta nustatyti papildomą 500 mln. eurų valstybės garantijų limitą, siekiant sukurti arba papildyti esamas finansines priemones, valstybei prisiimant pirminę riziką. Taip pat įsteigti COVID-19 pasekmių mažinimo fondą, kuriam galės aukoti juridiniai ir fiziniai asmenys. 1 mlrd. eurų vertės paskatos ekonomikai paketą sudarys 500 mln. eurų papildomų investicijų ir 500 mln. eurų papildomų garantijų. Ekonominių ir finansinių priemonių plane numatyta suteikti Vyriausybei teisę skolintis papildomai 5 mlrd. eurų.

Šaltinis: Vyriausybė