Papildomai 500 mln. eurų ekonomikos skatinimui

Įgyvendinant Vyriausybės patvirtintą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, papildyta ekonomikos skatinimo plano dalis, numatant papildomas priemones – 500 mln. eurų greito poveikio injekcija šalies ekonomikai, panaudojant lėšas ar sudarant prekių ir darbų įsigijimų sutartis iki š.m. liepos 1 d.

Siekiant paskatinti ekonomiką skiriamos papildomos lėšos spartinti Valstybės investicijų programoje suplanuotus investicijų projektus ar kitus investicijų projektus, statybų, rekonstravimo, įvairių rūšių remonto darbus, prekių ir paslaugų įsigijimus, informacinių technologijų projektus bei pradedant įgyvendinti naujus projektus, kuriems darbų sutartys būtų sudarytos iki š.m. liepos 1 d., t.y. per pirmąjį šių metų pusmetį. Taip pat papildomos lėšos skiriamos kompleksinei kultūros sektoriaus skatinimo programai; valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijai ar remontui.  

Taip pat numatyta spartinti ir papildomai skirti lėšas toms biudžeto programoms ir/ar priemonėms, kurios susijusios su šalies ekonomikos palaikymu ir/ar vystymu, jei jų įgyvendinimo sutartys bus sudarytos arba darbų ir prekių įsigijimai bus vykdomi iki š.m. liepos 1 d.

Šaltinis: Finansų ministerija.