Tai aktualu: Priemonė „Subsidijos mikroįmonėms“

Nuo 1 iki 9 darbuotojų turinčioms Lietuvos įmonėms (mikroįmonėms) skirta finansinė priemonė „Subsidijos mikroįmonėms“ padės sušvelninti COVID-19 sukeltas neigiamas pasekmes ir leis užtikrinti mikroįmonių likvidumą. Pagal šią priemonę mikroįmonės pretenduos į negrąžinamas subsidijas, kurias galės panaudoti apyvartinėms lėšoms.

 

Priemonės įgyvendinimą administruoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, priemonę įgyvendina Valstybinė mokesčių inspekcija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Mokėjimus vykdys Finansų ministerijai pavaldus Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Priemonei įgyvendinti skirta iki 100 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

 

Kokia subsidija bus teikiama Lietuvos mikroįmonėms?

 

 • Subsidiją pagal pareiškėjo 2019 m. sumokėtąs gyventojų pajamų mokestį (GPM) apskaičiuos Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
 • Kai pareiškėjo 2019 m. sumokėta GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, skiriama minimali 500 eurų subsidija.
 • Kai pareiškėjo 2019 m. sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidija.
 • Kai pareiškėjo 2019 m. sumokėtas GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.

Kaip gauti subsidiją pagal priemonę „Subsidijos mikroįmonėms“?

 

Kokia maksimali subsidijų suma pagal sektorius?

 

 • Bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus.
 • Įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 tūkst. eurų.
 • Žemės ūkio sektoriaus vienai įmonei – 20 tūkst. eurų.
 • Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus vienai įmonei – 30 tūkst. eurų.

VMI vertinimo kriterijai:

 

 • ar pareiškėjas yra mikroįmonė ir sąrašo sudarymo pirmą mėnesio dieną pas pareiškėją dirba ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai;
 • ar pareiškėjas yra nukentėjusi nuo koronaviruso (COVID-19) įmonė;
 • ar pareiškėjas 2019 m. yra sumokėjęs GPM į valstybės ir savivaldybės biudžetus;
 • ar pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, reorganizuojamos, dalyvaujančio reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančios atskyrime, likviduojamos įmonės statuso;

Kada ir kaip pervedami pinigai?

 

Pinigai pervedami per 3 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

Šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

FNTT netoleruoja ir netoleruos jokių neskaidrių pareigūnų veiksmų,

pradėtas tarnybinis tyrimas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, reaguodama į viešoje erdvėje paskelbtą informaciją, pažymi, kad dėl Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų skyriaus vyriausiojo tyrėjo Nerijaus Valatkos galimai nusikalstamų veiksmų pati kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dar 2019 metais. Nuo to laiko tarnyba nuolat bendradarbiauja pradėtame ikiteisminiame tyrime su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Generaline prokuratūra.

Sprendimą dėl pareigūno N. Valatkos nušalinimo jau artimiausiu laiku priims ikiteisminio tyrimo teisėjas. Dėl FNTT vyriausiojo tyrėjo galimai neteisėtų veiksmų tarnyboje taip pat pradėtas tarnybinis tyrimas, kurį atlikus bus sprendžiamas pareigūno atleidimo iš tarnybos klausimas.

 „Šiandien Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba yra visiškai kitokia, negu ji buvo prieš 10 ar 20 metų. Nuo 2017 metų, kai tapau FNTT direktoriumi, tarnyba įsigijo šiuolaikišką įrangą, atnaujintas automobilių parkas, nupirkta nauja organizacinė technika, o darbuotojų atlyginimai nuolat didėja. Šiandien mūsų atlyginimų vidurkis yra gerokai didesnis, negu kitų atitinkamų specialiųjų tarnybų. Per dvejus paskutinius metus optimizuota FNTT struktūra ir vidaus darbas, sukurtas korupcijos prevencijos mechanizmas ir patvirtintos vidaus tvarkos, tarp jų ir dėl ryšių deklaravimo ar bendravimo su trečiaisiais asmenimis, papildomai sukomplektuotos kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo tyrėjų bei ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialistų pareigybės. Nepotizmui, korupcijai ir kitiems neskaidriems dalykams tarnyboje vietos seniai nebėra. Galiu užtikrinti, kad apie šį atvejį tarnybai buvo žinoma nuo pat pradžių, ir mes patys iš karto informavome kitas tarnybas apie galimas nusikalstamas veikas ar korupcinio pobūdžio nusižengimus. Apibendrindamas galiu pasakyti, jog sistema išsivalė ir jokių galimybių paveikti ją iš išorės nebėra, ir kol aš esu FNTT direktorius, tie seni laikai nebegrįš“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Finansinių nusikaltimų tarnybos direktorius, generolas Antoni Mikulskis.

Pasak A. Mikulskio, pernai tarnyba pradėjo iš viso 352 naujus ikiteisminius tyrimus, o 353 tyrimus baigė, buvo ištirtos 555 nusikalstamos veiklos. Tyrimuose išaiškinta daugiau nei 49,9 mln. eurų žala.

Ikiteisminis tyrimas, kuriame įtarimai pareikšti ir FNTT vyriausiajam tyrėjui, vyksta dėl įtariamos prekybos poveikiu, papirkimo, piktnaudžiavimo ir kyšininkavimo.

.

Šaltinis: FNTT