Dėl PVM įstatymo 12-2 straipsnio 3 dalies komentaro pakeitimo ir papildymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 12-2 straipsnio 3 dalies apibendrintame paaiškinime (komentare) atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. balandžio 28 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-19148.

Šaltinis: VMI