Seimas svarstys šalies vadovo pasiūlymą dėl vienkartinių išmokų vaikams

Seimas pradėjo svarstyti Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos teikiamą Vienkartinės
išmokos vaikams, skirtos COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos sukeltiems padariniams
mažinti, įstatymo projektą (Nr. XIIIP-4870), pagal kurį siūloma išmokėti vienkartinę išmoką
šeimoms, auginančioms vaikus ar įvaikius ir vaikams, netekusiems tėvų globos.
Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Simonas Krėpšta pažymėjo, kad, Prezidento
nuomone, tarp pandemijos padariniams jautriausių ir pažeidžiamiausių visuomenės grupių yra ne tik
dirbantieji, savarankiškai dirbantys, bedarbiai, pensininkai, neįgalieji, kuriems jau esate priėmę tam
tikras pagalbos priemones, bet ir vaikus auginančios šeimos, o ypač daugiavaikės, vaikus su negalia
auginančios ir nepasiturinčios šeimos.
„Prezidentas siūlo įstatymo projektu nustatyti 120 eurų vienkartinę išmoką visiems Lietuvos
vaikams. Išmoką gautų daugiau kaip 507 tūkst. vaikų arba 330 tūkst. šeimų. 200 eurų vienkartinę
išmoką – vaikams su negalia, vaikams, augantiems daugiavaikėse ir nepasiturinčiose šeimose, taip
pagerinant 134 tūkst. vaikų arba 60 tūkst. šeimų padėtį. Vienkartinę išmoką siūloma išmokėti ne
vėliau kaip iki šių metų liepos 31 dienos. Papildomai suteikiama galimybė naujiems gavėjams gauti
išmoką ir po liepos, bet ne vėliau kaip iki šių metų pabaigos“, – pristatydamas projektą kalbėjo
šalies vadovo patarėjas.
Parama būtų skiriama be atskiro prašymo. Pasak S. Krėpštos, siūlymas pareikalaus 72 mln.
eurų lėšų, kurios būtų išmokamos iš valstybės biudžete pasiskolintų lėšų, kaip ir kitos jau atliktos
valstybės subsidijos ir išmokos COVID-19 pandemijos metu.
Kaip tvirtino Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas, įstatymo projektas leis pagerinti
vaikus auginančių šeimų finansinę padėtį ir didins teigiamus gyventojų lūkesčius taip skatinant
šalies vidaus vartojimą ir darant teigiamą poveikį šalies ekonomikoje ekstremalios situacijos
laikotarpiu.
Po pateikimo už šį teisės akto projektą balsavo 80 Seimo narių, prieš – 4, susilaikė 9
parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame
Biudžeto ir finansų, papildomu – Socialinių reikalų ir darbo komitete. Seimas taip pat nusprendė dėl
šio projekto prašyti Vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje numatoma
grįžti birželio 2 d.

 
Šaltinis: LR Seimas