LBAA konferencija

Neseniai įvyko LBAA konferencija (visuotinis LBAA narių ir LBAA tikrųjų narių susirinkimas),
kurioje balsuojant LBAA nariams nuotoliniu būdu, buvo patvirtinta: LBAA 2019 m. metinių
finansinės ataskaitos (audito peržiūra 2400 TPUS) bei LBAA 2019 m. metinė veiklos ataskaita.
Konferencijos metu buvo naujai kadencijai išrinkta LBAA prezidentė – Daiva Čibirienė. Balsuojant
išrinkti ir LBAA kolegijos nariai: Daiva Čibirienė, Rita Dindienė ir Daiva Žumbakienė.
LBAA kolegija:
1. Daiva Čibirienė (kolegijos pirmininkė, nauja kadencija)
2. Rita Dindienė (nauja narė)
3. Ilona Gurskienė (tęsia kadenciją)
4. Lijana Lusienė (tęsia kadenciją)
5. Artūras Mulskis (tęsia kadenciją)
6. Asta Navickienė (tęsia kadenciją)
7. Daiva Žumbakienė (nauja kadencija)
Sveikiname LBAA prezidentę Daivą Čibirienę ir išrinktas kolegijos nares Ritą Dindienę bei Daivą
Žumbakienę, linkime sėkmingo darbo!

Orinta Sudarienė
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos direktorė