Ekspertai įvertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, keturi sektoriai – labiausiai pažeidžiami

Naujausiame FNTT užsakymu atliktame Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo rizikos vertinime paskelbti labiausiai pažeidžiami verslo sektoriai, kuriems kyla
didžiausia įtraukimo į pinigų plovimą ir teroristų finansavimą grėsmė. Aukščiausiu rizikos
balu įvertinti virtualiosios valiutos keityklų operatorių, advokatų, prekybos atsiskaitant
grynaisiais pinigais ir prekybos nekilnojamuoju turtu sektoriai.
Ne rečiau kaip kas ketverius metus atnaujinamas nacionalinis rizikos vertinimas identifikuoja
grėsmes įvairiuose sektoriuose, juose nustato pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mastą.
Atliekant rizikos vertinimą, analizuojama susijusi grėsmė ir pažeidžiamumas, kurie vertinami balais
nuo 1 iki 4 (nuo labai žemos iki labai aukštos rizikos). Rizikos dydį lemia grėsmės ir
pažeidžiamumo derinys.
Vienas iš aukščiausiu balu įvertintų sektorių – virtualios valiutos keityklų operatoriai, kuriems
rizika kyla dėl greito pinigų pervedimo į skirtingas šalis, garantuoto pervedimų anonimiškumo.
Paslaugas teikiantys operatoriai dažnai taiko nevienodas pinigų plovimo kontrolės priemones – tuo
bandoma pasinaudoti įteisinant nusikalstamu būdu įgytas lėšas. Vieni dažnesnių veikimo scenarijų
– naudojantis operatorių paslaugomis bandoma pervesti nelegalias lėšas ar anonimiškai įsigyti
įvairių prekių. Pasitaiko, kad nusikaltėliai, naudodamiesi nelegaliai gautais pinigais, patys steigia
virtualios valiutos keityklas. Taip pat pastebima, kad virtualią valiutą bandoma išgryninti arba
mokėjimus atlikti naudojantis kriptovaliutų mokėjimo kortelėmis.
Viena iš didžiausių sektoriaus grėsmių yra aukštas anonimiškumo lygis, kuris atsiranda naudojant
nepatikimas tapatybės nustatymo technologijas arba jų apskritai nenaudojant, ir greitas pinigų
pervedimas – tai ypač palanku nusikaltėliams. Virtualios valiutos keityklų operatoriai dažnai būna
įsteigti užsienio valstybėse, todėl jų klientus sunku atsekti, o sektorius tampa pažeidžiamas ir
patrauklus pinigų plovimui.
Prekyba atsiskaitant grynaisiais pinigais laikoma vienu iš lengviausių būdų paslėpti nusikalstamu
būdu įgytas pajamas, kuriam nereikia specialių žinių, o sandoriai atliekami ypač greitai. Dažniausiai

pasitaikantys scenarijai – įsigyjamas vertingas kilnojamas turtas ar transporto priemonės, steigiami
verslai, kuriuose dominuoja grynieji. Teroristinės grupuotės veikia panašiai – siekiama išplauti
pinigus ir parduoti didelės vertės prekes, o gautas lėšas panaudoti savo veiklos finansavimui. 
Vis dar nemaža dalis nekilnojamojo turto Lietuvoje įsigyjama atsiskaitant grynaisiais pinigais,
įgytais nusikalstamu būdu. Toks veikimo modelis taip pat išlieka patrauklus, nes nereikalauja
nuodugnaus sektoriaus išmanymo. Terorizmo finansavimo tikslais įgytas nekilnojamasis turtas
dažniausiai yra išnuomojamas, taip gaunant lėšų veiklai finansuoti.
Advokatų paslaugos taip pat priskiriamos prie aukščiausią rizikos balą gavusių verslo sektorių,
kadangi advokatai sugebėtų taikyti įvairialypius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo scenarijus.
Didžiausią grėsmę kelia nusikalsti linkusių advokatų nacionalinės ir tarptautinės teisės bei
mokestinės aplinkos išmanymas ir šių žinių naudojimas bendradarbiaujant su nusikaltėliais, kuriant
pinigų plovimo schemas, tam tikslui steigiant įmones ar nuosavybės grandines skirtingose šalyse,
slepiant naudos gavėjus.
Šiemet pristatyta jau antroji nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo
ataskaita. Rizikos vertinimas, kurį koordinavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, truko ilgiau nei metus. Šiam tikslui į pagalbą buvo
pasitelkti nepriklausomi UAB „Deloitte Lietuva“ ir užsienio ekspertai, turintys didelę rizikos
vertinimo patirtį. Patį procesą kontroliavo Darbo grupė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos veiklai koordinuoti, sudaryta Ministro Pirmininko potvarkiu.
Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas atliktas vykdant privalomus
reikalavimus tarptautinės Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu bei teroristų
finansavimu, kuri yra globali privalomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
standartų formuotoja. Taip pat remtasi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, darančios
įtaką Europos Sąjungos vidaus rinkai, įvertinimo metodologija, derinant kokybinę ir kiekybinę
informaciją bei ekspertų įžvalgas.

Šaltinis: FNTT