Dėl VMI prie FM viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymu 1  pakeistos Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio
produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai
taisyklės  (toliau – Taisyklės).  Siekiant, kad dokumentai būtų teikiami elektroniniu būdu ir
atsižvelgiant į tai, kad dauguma ūkio subjektų FR1070 formą ir šiuo metu teikia per Valstybinės
mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą, parengtas Taisyklių
pakeitimas numatant, kad FR1070 forma teikiama tik elektroniniu būdu, popierinį jos teikimą
paliekant išimtiniais atvejais.
 Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. RM-49942.
____________________________________________
 1  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugsėjo
10 d. įsakymas Nr. VA-64  „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio
produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio
produkcijos pardavėjais teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“.  Patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos
pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos
pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“.
Šaltinis: VMI