Pritarta, kad daugiau žmonių būtų apdrausta PSD

Vyriausybė pritarė įstatymo pataisoms, pagal kurias privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) valstybės lėšomis turėtų būti draudžiami nuolat ar laikinai Lietuvoje gyvenantys kitų šalių piliečiai, pagal dvišales sutartis gaunantys gydymo paslaugas ir kitos šalies pensiją. Taip būtų įgyvendinti mūsų šalies tarptautiniai įsipareigojimai. Šiuo …

Svarstys siūlymą didinti šalpos pensijas daugiavaikėms mamoms

Seime pristatytas Šalpos pensijų įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma nustatyti, kad motinoms (įmotėms), išauginusioms (vaikų mirties atveju – ne trumpiau kaip iki 8 m.) penkis ar daugiau vaikų, ir tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 m. …

Kompensacijos gyventojams už „žaliųjų“ energijos išteklių naudojimą

Gyventojai, įsirengę atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius įrenginius – saulės ar vėjo elektrines, šilumos siurblius ar V klasės biokuro katilus, taip pat norintieji pakeisti seną biokuro katilą ar statyti iki 10 kW saulės elektrines, kviečiami iki birželio 10 d.  Aplinkos ministerijos …

Lietuvos banko priežiūra – veiksminga

Lietuvos bankas – kompetentinga ir objektyvi institucija, veiksmingai prižiūrinti finansų rinką. Taip mano absoliuti dauguma mūsų šalies finansų rinkos dalyvių, išsakiusių savo nuomonę tyrimo, kuriuo vertinama Lietuvos banko Priežiūros tarnybos veikla, metu. Įgyvendinant priežiūros reikalavimus, ypatingas dėmesys skiriamas veiklos trukdžiams …

VMI informacinis pranešimas

VMI prie FM informuoja, kad priimtas VMI prie FM viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. VA-38 „Dėl mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“. Įsakymas parengtas vadovaujantis …

Gegužės 10-oji – Lietuvos buhalterių ir auditorių diena

“Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų” redakcija šventės proga nuoširdžiai sveikina visus buhalterius ir auditorius, linkėdama kantrybės, sveikatos ir energijos nuotal tobulėti ir siekti naujų žinių.

Dėl etilo alkoholio, pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, atleidimo nuo akcizų

VMI informuoja, kad 2019 m. balandžio 29 d. priimtas VMI  prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-37, kuriuo pakeistos Informavimo apie produktų siuntimą į kitą ES valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos ES  valstybės narės taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio …

Užsienio atsargas investavo pelningai

Lietuvos banko finansinio turto valdymo rezultatai 2016-2018 m. buvo teigiami – atitinkamai 35,1 mln. ir 53,2 mln. eurų. Lietuvos banko finansinis turtas, vadinamas užsienio atsargomis, apima investicijas, nesusijusias su pinigų politikos įgyvendinimu. Lietuvos bankas valdo didžiausią šalyje investicijų portfelį – …

Numatoma papildyti draudžiamų nesąžiningos prekybos praktikos veiksmų sąrašą

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo ir Viešojo administravimo įstatymų pataisoms, kuriomis numatoma drausti mažmeninės prekybos įmonėms reikalauti iš tiekėjų nuolaidų ir kitokio tiesioginio ar netiesioginio atlyginimo, jei dėl to nebuvo sutarta raštu, elektroniniu …

Pritarė siūlymui tikslinti azartinių lošimų reklamą

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui tikslinti Azartinių lošimų įstatymą, kad Lietuvoje būtų draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekės ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Siūloma drausti jaunesniems kaip 18 m. asmenims skirtose interneto svetainėse skelbti bet …