Rubrikos

Atkreipkite dėmesį (648)

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2017-07-25 Nr. 28 (940)

D – deklaruoti, M – mokėti Iki liepos 25 d. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta 2017 m. birželio mėnesio ir 2017 m. I pusmečio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. ...


Klausėte – atsakome (440)

Avansinis pelno mokestis

2017-07-25 Nr. 28 (940)

 Ar pelno nesiekiančios organizacijos privalo mokėti avansinį pelno mokestį?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 47 straipsnio nuostatas, pelno nesiekiančios organizacijos (toliau – PNO) privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį bendra tvarka kaip ir kiti juridiniai vienetai, t. y. ...


Informuoja VMI (400)

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo

2017-07-25 Nr. 28 (940)

Nr. (18.10-31-1E) RM-20817 2017-06-28Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įgyvendinanti LR mokesčių administravimo įstatymo 75 straipsnį, kuriame įvesta taisyklė, kad juridiniai asmenys mokesčių deklaracijas ir kitas formas turi pateikti elektroniniu būdu, parengė 2017 m. birželio 26 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ...


Jūsų pageidavimu (365)

Naujovės komandiruočių reglamentavime

2017-07-25 Nr. 28 (940)

Naujojo Darbo kodekso 107 straipsnyje aptariama darbuotojo komandiruotės sąvoka.Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo, vietoje. Komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų ...


Specialisto komentaras (362)

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (1)

2017-07-25 Nr. 28 (940)

 Įsigaliojo taip ilgai lauktas naujasis Darbo kodeksas (DK). Pusmetis, gautas jam „panagrinėti“, buvo į naudą. Kažkiek apsipratome, kažkiek pasiruošėme, nors galiausiai pagrindiniam pasiruošimui liko 2 savaitės. Naująjį Darbo kodeksą vertinant bendrai, galima pasakyti, kad jame liko mažiau imperatyvių (įsakmių) nuostatų, ...


Konsultuoja specialistai (308)

Honorarai – apmokestinimo teisių pasiskirstymas tarp valstybių

2017-07-25 Nr. 28 (940)

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas gavo honorarus iš užsienio valstybių – Latvijos ir Kazachstano įmonių. Šių pajamų gyventojas Lietuvoje nedeklaravo ir neapmokestino. KlausimaiKurioje valstybėje apmokestinami honorarai – honorarus išmokančios įmonės valstybėje ar honorarus gavusio gyventojo valstybėje? Ar honorarus gavusiam gyventojui yra prievolė šias ...


Aiškina VMI (290)

Atsargų apskaitos ir leidžiamų atskaitymų skirtumai

2017-07-25 Nr. 28 (940)

Atsargų apskaitos ir leidžiamų atskaitymų skirtumai


Teisininko priimamasis (279)

Kreditorių teisių gynimo priemonės (3)

2017-07-25 Nr. 28 (940)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (938) Kitos CK numatytos priemonės kreditorių interesams gintiIšieškant skolas iš skolininkų, reikia nepamiršti ir kitų civilinės teisės institutų, nurodytų CK, ginančių kreditoriaus teises. Palūkanos. CK 6.37 str. 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas ...


„AAM aktualijų“ ekspresas (271)

„AAM aktualijų“ ekspresas

2017-07-25 Nr. 28 (940)

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMAS11350 2017-07-03SADM Nr. A1-348 2017-06-30Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimoUžimtumo įstatymo 12 str. 2 d. 1 punktas, 15 str. 1 d. ...


Aktualia tema (261)

Transporto priemonės naudojimo keleivių vežimo už atlygį veikloje mokestiniai ypatumai

2017-05-16 Nr. 19 (931)

 Nuo 2015 m. Lietuvoje įsigaliojus naujai verslo rūšiai – keleivių vežimo už atlygį, besinaudojant „Uber“ mobiliąja aplikacija, veiklai, neretai kyla klausimas, kaip teisingai ir ar būtina nurodyti transporto priemonės naudojimą veikloje, bei kiti su transporto priemonės, kaip ilgalaikio turto, naudojimu ...


Kitos rubrikos