„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮSTAIGŲ STRUKTŪROS16498 2018 10 22LRV Nr. 1043 2018 10 17Dėl Pavyzdinės ministerijos administracijos struktūros ir Pavyzdinės įstaigos prie ministerijos administracijos struktūros patvirtinimoNACIONALINĖS PLĖTROS ĮSTAIGOS16514 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMOKOS16380 2018 10 19LBV Nr. 03-182 2018 10 18Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2019 metams patvirtinimoLietuvos banko įstatymo 21-1 str.  2 dalis.MOKESČIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSPECIALIEJI POREIKIAI16169 2018 10 15SADM Nr. A1-563 2018 10 12Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimoNeįgaliųjų socialinės integracijos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMO DIDINIMAS15847 2018 10 05SADM Nr. A1-548 2018 10 05Dėl 2017 05 23 įsakymo Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVAIKŲ IŠLAIKYMAS15280 2018 09 28LRV Nr. 963 2018 09 26Dėl Vaikų išlaikymo išmokų nuostatų patvirtinimoVaikų išlaikymo išmokų įstatymo 8 straipsnis, Civilinio kodekso 3.204 str. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosATSKAI­TOMYBĖ14825 2018 09 21FM Nr. 1K-320 2018 09 20Dėl 2002 05 05 įsakymo Nr. 134 „Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS14697 2018 09 19VSDFV Nr. V-423 2018 09 19Dėl 2015 04 17 įsakymo Nr. V-197 „Dėl VSDF administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŠALPOS PENSIJOS13248 2018 08 21LRV Nr. 816 2018 08 13Dėl 2004 03 29 nutarimo Nr. 346 „Dėl Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosINFORMACINĖ VISUOMENĖ13473 2018 08 27LRV Nr. 841 2018 08 22Dėl 2015 04 27 nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI13348 2018 08 24MD Nr. 1B-700 2018 08 23Dėl 2011 12 29 įsakymo Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMAI13146 2018 08 17KPD Nr. Į-254 2018 08 14Dėl 2013 06 25 įsakymo Nr. Į-204 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ12660 2018 07 31LRV Nr. 730 2018 07 25Dėl 2009 11 11 nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI12502 2018 07 27MD Nr. 1B-617 2018 07 26Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.ASMENS DUOMENŲ APSAUGA12533 2018 07 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRONINIAI PINIGAI12382 2018 07 25LBV Nr. 03-136 2018 07 25Dėl 2009 12 30 nutarimo Nr. 245 „Dėl Teisės leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOCIALINĖS PASLAUGOS11463 2018 07 05LRS Nr. XIII-1402 2018 06 29Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 30 straipsnio pakeitimo įstatymasSOCIALINĖ PARAMA11464 2018 07 05LRS Nr. XIII-1403 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS11430 2018 07 05LRS Nr. XIII-1337 2018 06 28Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 4, 5, 6, 7 ir 11 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ10803 2018 06 29AM/FM Nr. D1-616/1K-233 2018 06 28Dėl aplinkos ministro ir finansų ministro 2008 07 09 įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS10379 2018 06 25VMI prie FM Nr. VA-51 2018 06 25Dėl 2002 12 24 įsakymo Nr. 373 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosFIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS8526 2018 05 28LRS Nr. XIII-1154 2018 05 17Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPERSONALO ADMINIS­TRAVIMAS8910 2018 05 31LRV Nr. 507 2018 05 30Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimoValstybės tarnybos įstatymo 48-1 str. 2 dalis, Biudžetinių …