„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKCIZAI16887 2019 10 24VMI prie FM Nr. VA-75 2019 10 24Dėl 2004 05 26 įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI16674 2019 10 21MD Nr. 1B-938 2019 10 17Dėl 2009 06 26 įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimoKlasifikatorius išdėstytas nauja …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKOMPEN­SACINĖS IŠMOKOS16258 2019 10 11AM Nr. D1-605 2019 10 11Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosALKOHOLIO KONTROLĖ15459 2019 09 30VMVT Nr. B1-703 2019 09 30Dėl 2012 03 16 įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS15278 2019 09 27VMI prie FM Nr. VA-72 2019 09 27Dėl 2010 07 21 įsakymo Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosES PARAMA14899 2019 09 20LRV Nr. 958 2019 09 18Dėl Įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų finansines priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI14640 2019 09 16MD Nr. 1B-792 2019 09 10Dėl 2017 03 24 įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoTaisyklių 2 priedas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPRIORITE­TINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI13788 2019 08 30EIM Nr. 4-498/V-964 2019 08 30Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų veiksmų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMO RĖMIMAS13712 2019 08 30SADM Nr. A1-483 2019 08 29Dėl 2017 06 30 įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVARTOTOJŲ TEISĖS13409 2019 08 23VVTAT Nr. 1-224 2019 08 21Dėl Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimoTabako, tabako gaminių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosURBANIS­TINĖ POLITIKA13159 2019 08 14AM Nr. D1-485 2019 08 13Dėl Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinių krypčių ir jų įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimoArchitektūros įstatymo 14 str. 2 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAPSKAITA13037 2019 08 09FM Nr. 1K-244 2019 08 06Dėl 2008 12 09 įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKVALIFIKA­CIJŲ SANDARA12291 2019 07 25LRV Nr. 764 2019 07 24Dėl 2010 05 04 nutarimo Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKCINĖS BENDROVĖS11979 2019 07 19LRS Nr. XIII-2357 2019 07 16Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 16, 27, 44 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymasPapildyti atvejai, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuo­jama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTEISĖKŪRA10162 2019 06 25LRS Nr. XIII-2220 2019 06 13Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 15 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymasCIVILINIS KODEKSAS10325 2019 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosBAZINIS PASLAUGŲ ŠEIMAI PAKETAS10400 2019 06 27LRV Nr. 618 2019 06 19Dėl Bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimoŠeimos stiprinimo įstatymo 6 str. 2 dalis.VARTOTOJŲ TEISIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosFIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS10340 2019 06 27LRS Nr. XIII-2226 2019 06 13Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 23 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAPSKAITA10030 2019 06 21VMI prie FM Nr. VA-54 2019 06 21Dėl 2004 01 26 įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS09655 2019 06 14VMI prie FM Nr. VA-49 2019 06 14Dėl 2001 10 03 įsakymo Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTARNYBINIAI AUTOMOBILIAI09289 2019 06 07FM Nr. 1K-177 2019 06 04Dėl 2012 03 06 įsakymo Nr. 1K-084 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo …