„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ07142 2019 05 02SADM Nr. A1-246 2019 05 02Dėl 2016 08 22 įsakymo Nr. A1-453 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBUOTOJŲ SAUGA06585 2019 04 23VDI Nr. EV-116 2019 04 23Dėl Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašo patvirtinimoMUITAI06976 2019 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS06508 2019 04 19VMI prie FM Nr. VA-33 2019 04 19Dėl 2012 10 03 įsakymo Nr. VA-91 „Dėl VMI portalo e. VMI autorizuotų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS06029 2019 04 12VMI prie FM Nr. VA-31 2019 04 12Dėl VMI vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisyklių patvirtinimoPranešėjų apsaugos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTEISMINĖ MEDIACIJA05236 2019 04 02TT Nr. 13P-54-(7.1.2) 2019 03 29Dėl 2018 11 30 nutarimo Nr. 13P-125-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas nauja …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI04947 2019 03 29MD Nr. 1B-277 2019 03 27Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymoSąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių 23 punktas.AUDITAS05127 2019 04 01LAR Nr. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTRADICINIAI AMATAI04019 2019 03 13ŽŪM Nr. 3D-144 2019 03 13Dėl 2008 09 01 įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosIŠMOKOS VAIKAMS04254 2019 03 18LRV Nr. 246 2019 03 13Dėl 2004 06 28 nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS TARNYBA03851 2019 03 08VTD Nr. 27V-51 2019 03 07Dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemonių nustatymo tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI02075 2019 02 11MD Nr. 1B-110 2019 02 08Dėl 2006 12 27 įsakymo Nr. 1B-888 „Dėl Muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimoĮsakymas išdėstytas nauja …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI02073 2019 02 11MD Nr. 1B-103 2019 02 06Dėl Nemanipuliavimo sertifikato, įrodančio prekių tiesioginį vežimą, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimoMUITAI02074 2019 02 11MD Nr. 1B-108 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS01964 2019 02 08LRV Nr. 115 2019 02 06Dėl 2016 11 30 nutarimo Nr. 1184 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Valstybinio socialinio draudimo įstatymą“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosJURIDINIŲ ASMENŲ INFORMACINĖ SISTEMA01984 2019 02 08TM Nr. 1R-58 2019 02 08Dėl 2013 10 11 įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS21072 2018 12 20AATVNVT Nr. V3-28 2018 12 18Dėl 2009 07 03 įsakymo Nr. VAA-19 „Dėl Atlikto audito tyrimo metodikos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galiosPREKIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS21020 2018 12 20VMI prie FM Nr. VA-98 2018 12 20Dėl 2004 05 28 įsakymo Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAJAMŲ DEKLARA­CIJA00789 2019 01 18VMI prie FM Nr. VA-4 2019 01 18Dėl 2009 12 15 įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŠALPOS IŠMOKOS21529 2018 12 27SADM Nr. A1-759 2018 12 27Dėl Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimoŠalpos pensijų įstatymo 15 str. 2 dalis.DARBO KODEKSAS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM22004 2018 12 31VMI prie FM Nr. VA-103 2018 12 31Dėl 2004 03 01 įsakymo Nr. VA-29 „Dėl PVM deklaracijos ir kitų su šiuo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO APMOKĖ­JIMAS20709 2018 12 18LRS Nr. XIII-1739 2018 12 11Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio, 1, 2, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTRŪKSTAMOS PROFESIJOS19575 2018 12 03LRV Nr. 1177 2018 11 28Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimoSpecialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo …