„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM22004 2018 12 31VMI prie FM Nr. VA-103 2018 12 31Dėl 2004 03 01 įsakymo Nr. VA-29 „Dėl PVM deklaracijos ir kitų su šiuo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO APMOKĖ­JIMAS20709 2018 12 18LRS Nr. XIII-1739 2018 12 11Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio, 1, 2, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTRŪKSTAMOS PROFESIJOS19575 2018 12 03LRV Nr. 1177 2018 11 28Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimoSpecialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTARPININKAVIMAS ĮDARBINANT18874 2018 11 23UT Nr. V-560 2018 11 21Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimoUžimtumo įstatymo 30 str. 5 dalis.MOKESČIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS18920 2018 11 23LRS Nr. XIII-1630 2018 11 15Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ18204 2018 11 12LRS Nr. XIII-1590 2018 10 25Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 1, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS18205 2018 11 12LRS Nr. XIII-1591 2018 10 25Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮSTAIGŲ STRUKTŪROS16498 2018 10 22LRV Nr. 1043 2018 10 17Dėl Pavyzdinės ministerijos administracijos struktūros ir Pavyzdinės įstaigos prie ministerijos administracijos struktūros patvirtinimoNACIONALINĖS PLĖTROS ĮSTAIGOS16514 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMOKOS16380 2018 10 19LBV Nr. 03-182 2018 10 18Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2019 metams patvirtinimoLietuvos banko įstatymo 21-1 str.  2 dalis.MOKESČIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSPECIALIEJI POREIKIAI16169 2018 10 15SADM Nr. A1-563 2018 10 12Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimoNeįgaliųjų socialinės integracijos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMO DIDINIMAS15847 2018 10 05SADM Nr. A1-548 2018 10 05Dėl 2017 05 23 įsakymo Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVAIKŲ IŠLAIKYMAS15280 2018 09 28LRV Nr. 963 2018 09 26Dėl Vaikų išlaikymo išmokų nuostatų patvirtinimoVaikų išlaikymo išmokų įstatymo 8 straipsnis, Civilinio kodekso 3.204 str. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosATSKAI­TOMYBĖ14825 2018 09 21FM Nr. 1K-320 2018 09 20Dėl 2002 05 05 įsakymo Nr. 134 „Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS14697 2018 09 19VSDFV Nr. V-423 2018 09 19Dėl 2015 04 17 įsakymo Nr. V-197 „Dėl VSDF administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŠALPOS PENSIJOS13248 2018 08 21LRV Nr. 816 2018 08 13Dėl 2004 03 29 nutarimo Nr. 346 „Dėl Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosINFORMACINĖ VISUOMENĖ13473 2018 08 27LRV Nr. 841 2018 08 22Dėl 2015 04 27 nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI13348 2018 08 24MD Nr. 1B-700 2018 08 23Dėl 2011 12 29 įsakymo Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMAI13146 2018 08 17KPD Nr. Į-254 2018 08 14Dėl 2013 06 25 įsakymo Nr. Į-204 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ12660 2018 07 31LRV Nr. 730 2018 07 25Dėl 2009 11 11 nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI12502 2018 07 27MD Nr. 1B-617 2018 07 26Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.ASMENS DUOMENŲ APSAUGA12533 2018 07 …