„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDOKUMENTŲ VALDYMAS05841 2020 03 20VRM Nr. 1V-177 2020 02 28Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimoVRM 2019 05 14 įsakymas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORONA­VIRUSAS05421 2020 03 13SAM Nr. V-352 2020 03 12Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMAISTO TVARKYMAS04521 2020 03 02VMVT Nr. B1-149 2020 02 27Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 12 30 įsakymo Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORONA­VIRUSAS04543 2020 03 02SAM Nr. V-245 2020 02 28Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemonių Lietuvos RespublikojeCivilinės saugos įstatymo 8 straipsnis, 15 str. 2 d. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosRC SAVITARNA03812 2020 02 21RC Nr. VE-138 (1.3 E) 2020 02 21Dėl Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimoNEDARBO IŠMOKOS03819 2020 02 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosE. SĄSKAITA03367 2020 02 14FM Nr. 1K-41 2020 02 13Dėl 2012 09 06 įsakymo Nr. 1K-297 „Dėl Informacinės sistemos „E. sąskaita“ nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS INFORMACINIAI IŠTEKLIAI02724 2020 02 06LRV Nr. 83 2020 02 05Dėl 2015 05 13 nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTARNYBINIAI AUTOMOBILIAI02234 2020 01 31LRV Nr. 70 2020 01 29Dėl 1998 11 17 nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ pakeitimoMUITAI02285 2020 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBINĖ ŽEMĖ01140 2020 01 24ŽŪM Nr. 3D-40 2020 01 24Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimoLRV …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDELSPINIGIAI00706 2020 01 17SADM Nr. A1-40 2020 01 16Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŠEIMOS KORTELĖ21596 2019 12 30LRS Nr. XIII-2742 2019 12 19Šeimos kortelės įstatymo Nr. XIII-1406 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymasŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMAS00384 2020 01 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNEKILNO­JAMOJO TURTO MOKESTIS21307 2019 12 27LRS Nr. XIII-2653 2019 12 12Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymasŽEMĖS VERTINIMAS21422 2019 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA20552 2019 12 19LRS Nr. XIII-2584 2019 12 03Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA19861 2019 12 10LRS Nr. XIII-2553 2019 11 28Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVERSLO LIUDIJIMAI19143 2019 11 29LRV Nr. 1165 2019 11 27Dėl 2002 11 19 nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM18637 2019 11 22MD Nr. 1B-1079 2019 11 21 Dėl 2016 03 30 įsakymo Nr. 1B-223 „Dėl PVM mokėtojo prekybos su ES valstybėmis ataskaitų teikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPASKOLŲ GARANTIJOS18315 2019 11 14ŽŪM Nr. 3D-624 2019 11 14Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimoLRV 1997 08 22 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI16673 2019 10 21MD Nr. 1B-937 2019 10 17Dėl 2017 03 24 įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoĮsakymas išdėstytas nauja …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKCIZAI16887 2019 10 24VMI prie FM Nr. VA-75 2019 10 24Dėl 2004 05 26 įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI16674 2019 10 21MD Nr. 1B-938 2019 10 17Dėl 2009 06 26 įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimoKlasifikatorius išdėstytas nauja …