„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPENSIJOS14342 2017 09 08LRV Nr. 716 2017 09 06Dėl 2014 11 05 nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosEUROPOS PAGALBA13495 2017 08 21SADM Nr. A1-441 2017 08 18Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimoLRV 2014 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI13435 2017 08 18MD Nr. 1B-676 2017 08 10Dėl 2007 12 04 įsakymo 1B-804 „Dėl kai kurių mokestinės nepriemokos muitinėje perėmimo formų patvirtinimo“Mokestinės nepriemokos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAGALBA SVV13263 2017 08 11ŪM Nr. 4-474 2017 08 10Dėl Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos techninio ir ūkinio aptarnavimo bei pagalbos pasitelkiant ekspertus …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, ­dokumento Nr., patvirtinimo (­priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosFINANSINĖS PRIEMONĖS13072 2017 08 04FM Nr. 1K-280 2017 07 20Dėl 2014 06 26 įsakymo Nr. 1K-195 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimoĮsakymas išdėstytas nauja redakcija.AUDITAS13095 2017 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS12815 2017 07 31AATVNVT Nr. V3-31 2017 06 15Dėl Pranešimo apie finansinių ataskaitų audito sutarties nutraukimą pavyzdinės formos patvirtinimoFinansinių ataskaitų audito įstatymo 62 str. 2 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS12526 2017-07-21VMI prie FM Nr. VA-63 2017-07-21Dėl 2011 10 21 įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMAS11350 2017-07-03SADM Nr. A1-348 2017-06-30Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimoUžimtumo įstatymo 12 str. 2 d. 1 punktas, 15 str. 1 d. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMAI11529 2017-07-05VDI Nr. EV-96 2017-07-04Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimoDarbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Užimtumo įstatymas.DARBO …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKOLEKTYVINĖS SUTARTYS11114 2017-06-30SADM Nr. A1-334 2017-06-29Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimoDarbo kodekso 195 str. 5 dalis.DARBO ARBITRAŽAS11115 2017-06-30SADM Nr. A1-335 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS10737 2017-06-26VMI prie FM Nr. VA-55 2017-06-26Dėl 2002 01 31 įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS10032 2017-06-15AATVNVT Nr. V3-28 2017-05-24Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimoFinansinių ataskaitų audito įstatymo 25 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI9772 2017-06-09MD Nr. 1B-467 2017-06-08Dėl asmenų, pageidaujančių teikti elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusius elektroninius duomenis, registravimo taisyklių patvirtinimoPELNO MOKESTIS9789 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMAI8889 2017-05-26VDI Nr. EV-38 2017-05-25Dėl 2014 07 29 įsakymo Nr. V-334 „Dėl Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJA8419 2017-05-19VMI prie FM Nr. VA-432017-05-18Dėl 2009 11 19 įsakymo Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORUPCIJOS PREVENCIJA8056 2017-05-12VMI prie FM Nr. VA-39 2017-05-11Dėl 2016 04 01 įsakymo Nr. VA-37 „Dėl VMI 2016–2018 m. korupcijos prevencijos programos ir VMI 2016–2018 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPARAMA MIRTIES ATVEJU6978 2017-04-26LRS Nr. XIII-302 2017-04-20Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 5 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymasLIETUVOS STABILUMO PROGRAMA7124 2017-04-28LRV Nr. 315 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS7127 2017-04-28VMI prie FM Nr. VA-35 2017-04-28Dėl 2009 01 08 įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS6543 2017-04-18LRV Nr. 279 2017-04-12Dėl 2007 04 25 nutarimo Nr. 435 „Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAREIGYBIŲ APRAŠYMAI6422 2017-04-14SADM Nr. A1-177 2017-04-12Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimoValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 str. …