„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO RINKOS STEBĖSENA16612 2017 10 23LDB Nr. V-579 2017 10 20Dėl 2017 07 05 įsakymo Nr. V-389 „Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo patvirtinimo“ pakeitimoPENSINĖS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPRAKTIKOS ATLIKIMAS16613 2017 10 23LDB Nr. V-578 2017 10 20Dėl Praktikos atlikimo Lietuvos darbo biržoje tvarkos aprašo patvirtinimoMokslo ir studijų įstatymo 53 str. 14 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS16740 2017 10 24VMI prie FM Nr. VA-88 2017 10 24Dėl 2004 07 09 įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBINGUMO LYGIS16056 2017 10 10SADM ir SAM Nr. A1-509/V-1160 2017 10 06Dėl 2005 03 21 įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKŪRYBINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS15383 2017 09 29KM Nr. ĮV-963 2017 09 29Dėl Profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimoProfesionaliojo scenos meno įstatymo 3 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVSDFV FUNKCIJOS15374 2017 09 29VSDFV Nr. V-493 2017 09 29Dėl funkcijų, susijusių su kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas administravimu, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKCIZAI15012 2017 09 25VMI prie FM Nr. VA-75 2017 09 22Dėl 2004 05 26 įsakymo Nr. VA-106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA14737 2017 09 15FNTT Nr. V-132 2017 09 14Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPENSIJOS14342 2017 09 08LRV Nr. 716 2017 09 06Dėl 2014 11 05 nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų 2017 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosEUROPOS PAGALBA13495 2017 08 21SADM Nr. A1-441 2017 08 18Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimoLRV 2014 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI13435 2017 08 18MD Nr. 1B-676 2017 08 10Dėl 2007 12 04 įsakymo 1B-804 „Dėl kai kurių mokestinės nepriemokos muitinėje perėmimo formų patvirtinimo“Mokestinės nepriemokos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAGALBA SVV13263 2017 08 11ŪM Nr. 4-474 2017 08 10Dėl Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos techninio ir ūkinio aptarnavimo bei pagalbos pasitelkiant ekspertus …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, ­dokumento Nr., patvirtinimo (­priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosFINANSINĖS PRIEMONĖS13072 2017 08 04FM Nr. 1K-280 2017 07 20Dėl 2014 06 26 įsakymo Nr. 1K-195 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimoĮsakymas išdėstytas nauja redakcija.AUDITAS13095 2017 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS12815 2017 07 31AATVNVT Nr. V3-31 2017 06 15Dėl Pranešimo apie finansinių ataskaitų audito sutarties nutraukimą pavyzdinės formos patvirtinimoFinansinių ataskaitų audito įstatymo 62 str. 2 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS12526 2017-07-21VMI prie FM Nr. VA-63 2017-07-21Dėl 2011 10 21 įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMAS11350 2017-07-03SADM Nr. A1-348 2017-06-30Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimoUžimtumo įstatymo 12 str. 2 d. 1 punktas, 15 str. 1 d. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMAI11529 2017-07-05VDI Nr. EV-96 2017-07-04Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimoDarbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Užimtumo įstatymas.DARBO …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKOLEKTYVINĖS SUTARTYS11114 2017-06-30SADM Nr. A1-334 2017-06-29Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimoDarbo kodekso 195 str. 5 dalis.DARBO ARBITRAŽAS11115 2017-06-30SADM Nr. A1-335 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS10737 2017-06-26VMI prie FM Nr. VA-55 2017-06-26Dėl 2002 01 31 įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS10032 2017-06-15AATVNVT Nr. V3-28 2017-05-24Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimoFinansinių ataskaitų audito įstatymo 25 …