„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRO­NINIS PARAŠAS5461 2018 04 06LVA Nr. VE-20 2018 04 05Dėl 2009 09 07 įsakymo Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosE. SVEIKATA4828 2018 03 30SAM Nr. V-362 2018 03 29Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimoSAM 2017 07 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAPSKAITA4414 2018 03 23FM Nr. 1K-117 2018 03 19Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimoBuhalterinės apskaitos įstatymo 3-1 str. 2 dalis.PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS4480 2018 03 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTURTO DEKLARA­VIMAS4090 2018 03 16VMI prie FM Nr. VA-25 2018 03 16Dėl 2015 12 31 įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTURTO DEKLARA­VIMAS3808 2018 03 12VMI prie FM Nr. VA-24 2018 03 09Dėl 2004 02 09 įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNEKILNO­JAMOJO TURTO KADASTRAS2817 2018 02 23ŽŪM Nr. 3D-96 2018 02 20Dėl 2002 12 30 įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS2904 2018 02 23VMI prie FM Nr. VA-17 2018 02 23Dėl formos FR1121 patvirtinimoPatvirtinta Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką užsienio …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMO RĖMIMAS2087 2018 02 09SADM Nr. A1-51 2018 02 07Dėl 2017 06 30 įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosBIUDŽETO ATASKAITOS2084 2018 02 09FM Nr. 1K-50 2018 02 07Dėl 2008 12 31 įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS1789 2018 02 05VMI prie FM Nr. VA-8 2018 02 05Dėl 2016 07 29 įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKOMAN­DIRUOČIŲ SĄNAUDOS1276 2018 01 29LRV Nr. 77 2018 01 24Dėl 2003 01 28 nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPENSINĖS TEISĖS823 2018 01 18LRV Nr. 49 2018 01 17Dėl 2009 12 23 nutarimo Nr. 1762 „Dėl ES institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOCIALINĖS APSAUGOS IŠMOKOS20046 2017 12 13LRS Nr. XIII-820 2017 12 05Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS20394 2017 12 19VMI prie FM Nr. VA-113 2017 12 19Dėl 2002 03 29 įsakymo Nr. 86 „Dėl Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRONINIAI PAŽYMĖJIMAI21173 2017 12 27SAM/SADM Nr. V-1482/A-640 2017 12 21Dėl 2005 06 30 įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA20244 2017 12 15FNTT Nr. V-185 2017 12 15Dėl Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS19834 2017 12 08VMI prie FM Nr. VA-102 2017 12 08Dėl 2008 12 18 įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie gyventojų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDOKUMENTŲ PERDAVIMAS ARCHYVAMS19302 2017 12 01LVA Nr. VE-112 2017 12 01Dėl 2011 02 21 įsakymo Nr. V-78 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSVV KONKUREN­CINGUMO SKATINIMAS18743 2017 11 27ŪM Nr. 4-674 2017 11 24Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosATA KNYGELĖ18281 2017 11 20MD Nr. 1B-963 2017 11 17Dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimoLRV 1999 …