„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŠALPOS PENSIJOS13248 2018 08 21LRV Nr. 816 2018 08 13Dėl 2004 03 29 nutarimo Nr. 346 „Dėl Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosINFORMACINĖ VISUOMENĖ13473 2018 08 27LRV Nr. 841 2018 08 22Dėl 2015 04 27 nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI13348 2018 08 24MD Nr. 1B-700 2018 08 23Dėl 2011 12 29 įsakymo Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMAI13146 2018 08 17KPD Nr. Į-254 2018 08 14Dėl 2013 06 25 įsakymo Nr. Į-204 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ12660 2018 07 31LRV Nr. 730 2018 07 25Dėl 2009 11 11 nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI12502 2018 07 27MD Nr. 1B-617 2018 07 26Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.ASMENS DUOMENŲ APSAUGA12533 2018 07 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRONINIAI PINIGAI12382 2018 07 25LBV Nr. 03-136 2018 07 25Dėl 2009 12 30 nutarimo Nr. 245 „Dėl Teisės leisti, platinti ir išpirkti elektroninius pinigus, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOCIALINĖS PASLAUGOS11463 2018 07 05LRS Nr. XIII-1402 2018 06 29Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 30 straipsnio pakeitimo įstatymasSOCIALINĖ PARAMA11464 2018 07 05LRS Nr. XIII-1403 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS11430 2018 07 05LRS Nr. XIII-1337 2018 06 28Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 4, 5, 6, 7 ir 11 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ10803 2018 06 29AM/FM Nr. D1-616/1K-233 2018 06 28Dėl aplinkos ministro ir finansų ministro 2008 07 09 įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS10379 2018 06 25VMI prie FM Nr. VA-51 2018 06 25Dėl 2002 12 24 įsakymo Nr. 373 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosFIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS8526 2018 05 28LRS Nr. XIII-1154 2018 05 17Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPERSONALO ADMINIS­TRAVIMAS8910 2018 05 31LRV Nr. 507 2018 05 30Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimoValstybės tarnybos įstatymo 48-1 str. 2 dalis, Biudžetinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM9062 2018 06 01LRV Nr. 516 2018 05 30Dėl Vyriausybės 2004 04 16 nutarimo Nr. 438 „Dėl Importuojamų prekių neapmokestinimo importo PVM mokesčiu“ pakeitimoATSKAI­TOMYBĖ9067 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifi­kacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKCIZAI8230 2018 05 23VMI prie FM Nr. VA-35 2018 05 23Dėl 2002 06 14 įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimoAkcizais apmokestinamų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTIPIŠKIAUSIOS PASLAUGOS6392 2018 04 23LBV Nr. 03-66 2018 04 18Dėl Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių ir reikalavimų, taikomų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI7199 2018 05 04MD Nr. 1B-333 2018 04 27Dėl 2010 06 29 įsakymo Nr. 1B-443 „Dėl Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoTaisyklės išdėstytos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBUOTOJŲ SAUGA6281 2018 04 20SADM Nr. A1-170 2018 04 19Dėl 2007 11 26 įsakymo Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOCIALINĖ PARAMA6282 2018 04 20SADM Nr. A1-169 2018 04 18Dėl 2005 06 27 įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI6080 2018 04 16MD Nr. 1B-289 2018 04 11Dėl 2018 03 26 įsakymo Nr.1B-244 „Dėl Informavimo apie kitų valstybės institucijų (ne muitinės įstaigų) sulaikytas …