„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŠEIMOS KORTELĖ21596 2019 12 30LRS Nr. XIII-2742 2019 12 19Šeimos kortelės įstatymo Nr. XIII-1406 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymasŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMAS00384 2020 01 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosNEKILNO­JAMOJO TURTO MOKESTIS21307 2019 12 27LRS Nr. XIII-2653 2019 12 12Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymasŽEMĖS VERTINIMAS21422 2019 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA20552 2019 12 19LRS Nr. XIII-2584 2019 12 03Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA19861 2019 12 10LRS Nr. XIII-2553 2019 11 28Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVERSLO LIUDIJIMAI19143 2019 11 29LRV Nr. 1165 2019 11 27Dėl 2002 11 19 nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM18637 2019 11 22MD Nr. 1B-1079 2019 11 21 Dėl 2016 03 30 įsakymo Nr. 1B-223 „Dėl PVM mokėtojo prekybos su ES valstybėmis ataskaitų teikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPASKOLŲ GARANTIJOS18315 2019 11 14ŽŪM Nr. 3D-624 2019 11 14Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimoLRV 1997 08 22 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI16673 2019 10 21MD Nr. 1B-937 2019 10 17Dėl 2017 03 24 įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoĮsakymas išdėstytas nauja …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKCIZAI16887 2019 10 24VMI prie FM Nr. VA-75 2019 10 24Dėl 2004 05 26 įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI16674 2019 10 21MD Nr. 1B-938 2019 10 17Dėl 2009 06 26 įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimoKlasifikatorius išdėstytas nauja …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKOMPEN­SACINĖS IŠMOKOS16258 2019 10 11AM Nr. D1-605 2019 10 11Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosALKOHOLIO KONTROLĖ15459 2019 09 30VMVT Nr. B1-703 2019 09 30Dėl 2012 03 16 įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS15278 2019 09 27VMI prie FM Nr. VA-72 2019 09 27Dėl 2010 07 21 įsakymo Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosES PARAMA14899 2019 09 20LRV Nr. 958 2019 09 18Dėl Įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų finansines priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI14640 2019 09 16MD Nr. 1B-792 2019 09 10Dėl 2017 03 24 įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoTaisyklių 2 priedas …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPRIORITE­TINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI13788 2019 08 30EIM Nr. 4-498/V-964 2019 08 30Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų veiksmų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMO RĖMIMAS13712 2019 08 30SADM Nr. A1-483 2019 08 29Dėl 2017 06 30 įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVARTOTOJŲ TEISĖS13409 2019 08 23VVTAT Nr. 1-224 2019 08 21Dėl Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimoTabako, tabako gaminių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosURBANIS­TINĖ POLITIKA13159 2019 08 14AM Nr. D1-485 2019 08 13Dėl Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinių krypčių ir jų įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimoArchitektūros įstatymo 14 str. 2 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAPSKAITA13037 2019 08 09FM Nr. 1K-244 2019 08 06Dėl 2008 12 09 įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto …