„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosIŠMOKOS VAIKAMS04254 2019 03 18LRV Nr. 246 2019 03 13Dėl 2004 06 28 nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS TARNYBA03851 2019 03 08VTD Nr. 27V-51 2019 03 07Dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemonių nustatymo tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI02075 2019 02 11MD Nr. 1B-110 2019 02 08Dėl 2006 12 27 įsakymo Nr. 1B-888 „Dėl Muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimoĮsakymas išdėstytas nauja …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI02073 2019 02 11MD Nr. 1B-103 2019 02 06Dėl Nemanipuliavimo sertifikato, įrodančio prekių tiesioginį vežimą, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimoMUITAI02074 2019 02 11MD Nr. 1B-108 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS01964 2019 02 08LRV Nr. 115 2019 02 06Dėl 2016 11 30 nutarimo Nr. 1184 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Valstybinio socialinio draudimo įstatymą“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosJURIDINIŲ ASMENŲ INFORMACINĖ SISTEMA01984 2019 02 08TM Nr. 1R-58 2019 02 08Dėl 2013 10 11 įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS21072 2018 12 20AATVNVT Nr. V3-28 2018 12 18Dėl 2009 07 03 įsakymo Nr. VAA-19 „Dėl Atlikto audito tyrimo metodikos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galiosPREKIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS21020 2018 12 20VMI prie FM Nr. VA-98 2018 12 20Dėl 2004 05 28 įsakymo Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAJAMŲ DEKLARA­CIJA00789 2019 01 18VMI prie FM Nr. VA-4 2019 01 18Dėl 2009 12 15 įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŠALPOS IŠMOKOS21529 2018 12 27SADM Nr. A1-759 2018 12 27Dėl Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimoŠalpos pensijų įstatymo 15 str. 2 dalis.DARBO KODEKSAS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPVM22004 2018 12 31VMI prie FM Nr. VA-103 2018 12 31Dėl 2004 03 01 įsakymo Nr. VA-29 „Dėl PVM deklaracijos ir kitų su šiuo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO APMOKĖ­JIMAS20709 2018 12 18LRS Nr. XIII-1739 2018 12 11Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio, 1, 2, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTRŪKSTAMOS PROFESIJOS19575 2018 12 03LRV Nr. 1177 2018 11 28Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimoSpecialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTARPININKAVIMAS ĮDARBINANT18874 2018 11 23UT Nr. V-560 2018 11 21Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimoUžimtumo įstatymo 30 str. 5 dalis.MOKESČIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS18920 2018 11 23LRS Nr. XIII-1630 2018 11 15Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ18204 2018 11 12LRS Nr. XIII-1590 2018 10 25Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 1, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS18205 2018 11 12LRS Nr. XIII-1591 2018 10 25Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 19 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮSTAIGŲ STRUKTŪROS16498 2018 10 22LRV Nr. 1043 2018 10 17Dėl Pavyzdinės ministerijos administracijos struktūros ir Pavyzdinės įstaigos prie ministerijos administracijos struktūros patvirtinimoNACIONALINĖS PLĖTROS ĮSTAIGOS16514 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMOKOS16380 2018 10 19LBV Nr. 03-182 2018 10 18Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2019 metams patvirtinimoLietuvos banko įstatymo 21-1 str.  2 dalis.MOKESČIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSPECIALIEJI POREIKIAI16169 2018 10 15SADM Nr. A1-563 2018 10 12Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimoNeįgaliųjų socialinės integracijos …