„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosBAZINIS PASLAUGŲ ŠEIMAI PAKETAS10400 2019 06 27LRV Nr. 618 2019 06 19Dėl Bazinio paslaugų šeimai paketo patvirtinimoŠeimos stiprinimo įstatymo 6 str. 2 dalis.VARTOTOJŲ TEISIŲ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosFIZINIŲ ASMENŲ BANKROTAS10340 2019 06 27LRS Nr. XIII-2226 2019 06 13Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 23 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAPSKAITA10030 2019 06 21VMI prie FM Nr. VA-54 2019 06 21Dėl 2004 01 26 įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS09655 2019 06 14VMI prie FM Nr. VA-49 2019 06 14Dėl 2001 10 03 įsakymo Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTARNYBINIAI AUTOMOBILIAI09289 2019 06 07FM Nr. 1K-177 2019 06 04Dėl 2012 03 06 įsakymo Nr. 1K-084 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI08707 2019 05 31MD Nr. 1B-501 2019 05 30Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.UŽIMTUMAS08712 2019 05 31LRS Nr. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŠEIMOS KORTELĖ08040 2019 05 21SADM Nr. A1-286 2019 05 21Dėl šeimos kortelės programos patvirtinimoLRV 2019 04 17 nutarimas Nr. 366.AUDITAS08291 2019 05 24LAR Nr. 1.4-35.6.2.1 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVARTOTO­JŲ TEISIŲ APSAUGA07874 2019 05 17VVTAT Nr. 1-150 2019 05 16Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimoVartotojų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosĮMONIŲ SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ07142 2019 05 02SADM Nr. A1-246 2019 05 02Dėl 2016 08 22 įsakymo Nr. A1-453 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBUOTOJŲ SAUGA06585 2019 04 23VDI Nr. EV-116 2019 04 23Dėl Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašo patvirtinimoMUITAI06976 2019 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS06508 2019 04 19VMI prie FM Nr. VA-33 2019 04 19Dėl 2012 10 03 įsakymo Nr. VA-91 „Dėl VMI portalo e. VMI autorizuotų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS06029 2019 04 12VMI prie FM Nr. VA-31 2019 04 12Dėl VMI vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisyklių patvirtinimoPranešėjų apsaugos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTEISMINĖ MEDIACIJA05236 2019 04 02TT Nr. 13P-54-(7.1.2) 2019 03 29Dėl 2018 11 30 nutarimo Nr. 13P-125-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas nauja …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI04947 2019 03 29MD Nr. 1B-277 2019 03 27Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymoSąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklių 23 punktas.AUDITAS05127 2019 04 01LAR Nr. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTRADICINIAI AMATAI04019 2019 03 13ŽŪM Nr. 3D-144 2019 03 13Dėl 2008 09 01 įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosIŠMOKOS VAIKAMS04254 2019 03 18LRV Nr. 246 2019 03 13Dėl 2004 06 28 nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVALSTYBĖS TARNYBA03851 2019 03 08VTD Nr. 27V-51 2019 03 07Dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemonių nustatymo tvarkos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI02075 2019 02 11MD Nr. 1B-110 2019 02 08Dėl 2006 12 27 įsakymo Nr. 1B-888 „Dėl Muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimoĮsakymas išdėstytas nauja …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI02073 2019 02 11MD Nr. 1B-103 2019 02 06Dėl Nemanipuliavimo sertifikato, įrodančio prekių tiesioginį vežimą, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimoMUITAI02074 2019 02 11MD Nr. 1B-108 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS01964 2019 02 08LRV Nr. 115 2019 02 06Dėl 2016 11 30 nutarimo Nr. 1184 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Valstybinio socialinio draudimo įstatymą“ …