„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMAS11350 2017-07-03SADM Nr. A1-348 2017-06-30Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimoUžimtumo įstatymo 12 str. 2 d. 1 punktas, 15 str. 1 d. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMAI11529 2017-07-05VDI Nr. EV-96 2017-07-04Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimoDarbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Užimtumo įstatymas.DARBO …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKOLEKTYVINĖS SUTARTYS11114 2017-06-30SADM Nr. A1-334 2017-06-29Dėl Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimoDarbo kodekso 195 str. 5 dalis.DARBO ARBITRAŽAS11115 2017-06-30SADM Nr. A1-335 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS10737 2017-06-26VMI prie FM Nr. VA-55 2017-06-26Dėl 2002 01 31 įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS10032 2017-06-15AATVNVT Nr. V3-28 2017-05-24Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimoFinansinių ataskaitų audito įstatymo 25 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI9772 2017-06-09MD Nr. 1B-467 2017-06-08Dėl asmenų, pageidaujančių teikti elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusius elektroninius duomenis, registravimo taisyklių patvirtinimoPELNO MOKESTIS9789 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMAI8889 2017-05-26VDI Nr. EV-38 2017-05-25Dėl 2014 07 29 įsakymo Nr. V-334 „Dėl Valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJA8419 2017-05-19VMI prie FM Nr. VA-432017-05-18Dėl 2009 11 19 įsakymo Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamentuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORUPCIJOS PREVENCIJA8056 2017-05-12VMI prie FM Nr. VA-39 2017-05-11Dėl 2016 04 01 įsakymo Nr. VA-37 „Dėl VMI 2016–2018 m. korupcijos prevencijos programos ir VMI 2016–2018 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPARAMA MIRTIES ATVEJU6978 2017-04-26LRS Nr. XIII-302 2017-04-20Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 5 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymasLIETUVOS STABILUMO PROGRAMA7124 2017-04-28LRV Nr. 315 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS7127 2017-04-28VMI prie FM Nr. VA-35 2017-04-28Dėl 2009 01 08 įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS6543 2017-04-18LRV Nr. 279 2017-04-12Dėl 2007 04 25 nutarimo Nr. 435 „Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPAREIGYBIŲ APRAŠYMAI6422 2017-04-14SADM Nr. A1-177 2017-04-12Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimoValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 str. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosCIVILINIS KODEKSAS5912 2017-04-07LRS Nr. XIII-241 2017-03-30Civilinio kodekso straipsnių, reglamentuojančių tėvų ir vaikų santykius, pakeitimo ir Kodekso papildymo 3.276-1 straipsniu įstatymasDARBO KODEKSAS5914 2017-04-07LRS Nr. XIII-243 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA4719 2017-03-22VVTAT Nr. 1-57 2017-03-22Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimoViešojo administravimo įstatymo 36-2, 36-3 ir 36-4 straipsniai.DOKUMENTŲ TEIKIMAS E …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUTORIŲ TEISĖS4944 2017-03-28KM Nr. ĮV-504 2017-03-27Dėl Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos sudarymoAutorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 72 (30) str. 1 dalis.MUITAI4959 2017-03-28MD Nr. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKORUPCIJOS RIZIKA4535 2017-03-17LRV Nr. 184 2017-03-15Dėl 2002 10 08 nutarimo Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimoNutarimas išdėstytas nauja redakcija.AUDITAS4552 2017-03-20AATVNVT …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMO FONDAS3443 2017-03-01SADM Nr. A1-103 2017-02-28Dėl 2009 08 03 įsakymo Nr. A1-471 „Dėl Užimtumo fondo lėšų sąmatos sudarymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimoTaisyklės išdėstytos …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosIŠMOKOS VAIKAMS3052 2017-02-24LRV Nr. 105 2017-02-22Dėl 2004 06 28 nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimoDARNIEJI STANDARTAI3066 2017-02-24LSD Nr. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAUDITAS3194 2017-02-27AATVNVT Nr. V3-2 2017-02-09Dėl Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar …