„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosBIUDŽETO ATASKAITOS2084 2018 02 09FM Nr. 1K-50 2018 02 07Dėl 2008 12 31 įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS1789 2018 02 05VMI prie FM Nr. VA-8 2018 02 05Dėl 2016 07 29 įsakymo Nr. VA-105 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKOMAN­DIRUOČIŲ SĄNAUDOS1276 2018 01 29LRV Nr. 77 2018 01 24Dėl 2003 01 28 nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPENSINĖS TEISĖS823 2018 01 18LRV Nr. 49 2018 01 17Dėl 2009 12 23 nutarimo Nr. 1762 „Dėl ES institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOCIALINĖS APSAUGOS IŠMOKOS20046 2017 12 13LRS Nr. XIII-820 2017 12 05Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS20394 2017 12 19VMI prie FM Nr. VA-113 2017 12 19Dėl 2002 03 29 įsakymo Nr. 86 „Dėl Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosELEKTRONINIAI PAŽYMĖJIMAI21173 2017 12 27SAM/SADM Nr. V-1482/A-640 2017 12 21Dėl 2005 06 30 įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA20244 2017 12 15FNTT Nr. V-185 2017 12 15Dėl Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS19834 2017 12 08VMI prie FM Nr. VA-102 2017 12 08Dėl 2008 12 18 įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie gyventojų …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDOKUMENTŲ PERDAVIMAS ARCHYVAMS19302 2017 12 01LVA Nr. VE-112 2017 12 01Dėl 2011 02 21 įsakymo Nr. V-78 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSVV KONKUREN­CINGUMO SKATINIMAS18743 2017 11 27ŪM Nr. 4-674 2017 11 24Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosATA KNYGELĖ18281 2017 11 20MD Nr. 1B-963 2017 11 17Dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimoLRV 1999 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO RINKOS STEBĖSENA16612 2017 10 23LDB Nr. V-579 2017 10 20Dėl 2017 07 05 įsakymo Nr. V-389 „Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo patvirtinimo“ pakeitimoPENSINĖS …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPRAKTIKOS ATLIKIMAS16613 2017 10 23LDB Nr. V-578 2017 10 20Dėl Praktikos atlikimo Lietuvos darbo biržoje tvarkos aprašo patvirtinimoMokslo ir studijų įstatymo 53 str. 14 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS16740 2017 10 24VMI prie FM Nr. VA-88 2017 10 24Dėl 2004 07 09 įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBINGUMO LYGIS16056 2017 10 10SADM ir SAM Nr. A1-509/V-1160 2017 10 06Dėl 2005 03 21 įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosKŪRYBINIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS15383 2017 09 29KM Nr. ĮV-963 2017 09 29Dėl Profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybinių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimoProfesionaliojo scenos meno įstatymo 3 …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosVSDFV FUNKCIJOS15374 2017 09 29VSDFV Nr. V-493 2017 09 29Dėl funkcijų, susijusių su kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas administravimu, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosAKCIZAI15012 2017 09 25VMI prie FM Nr. VA-75 2017 09 22Dėl 2004 05 26 įsakymo Nr. VA-106 „Dėl akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA14737 2017 09 15FNTT Nr. V-132 2017 09 14Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo …