Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 6 dalies bei 46-1 str. 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (985)  Vienetas, kurio pagrindinė veikla yra langų gamyba, 2018 metais nusprendė plėsti savo gamybos apimtis ir dalį produkcijos eksportuoti į kitas užsienio šalis. Tuo tikslu 2018 metais pradėtas vykdyti investicinis projektas A.Vienetas 2018–2019 metais įsigyja turtą, atitinkantį investicinio …

Dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo (1)

Nr. (18.10-31-1E) RM-21969 2018-06-11 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), analizuodama mokesčių mokėtojų verslo modelius ir naujus būdus lėšoms pritraukti, parengė paaiškinimą dėl mokesčių įstatymų nuostatų taikymo vienetams ir gyventojams, vykdantiems su virtualiosiomis valiutomis ir (arba) …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 6 dalies bei 46-1 str. 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 25 (985)  2. PMĮ 46-1 straipsnio 2 dalies nauja redakcija ir jos apibendrintas paaiškinimas (komentaras)2. Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 procentų. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų išlaidų suma yra didesnė negu už mokestinį laikotarpį apskaičiuota …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 6 dalies bei 46-1 str. 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (1)

Nr. (18.10-31-1E) RM-15685 2018-04-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo …

Dėl atleidimo nuo delspinigių

Nr. (32.44-31-3E)-RM-17426 2018-05-07 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu Valstybinė mokesčių inspekcija gauna mokesčių mokėtojų prašymų atleisti nuo mokesčio už aplinkos teršimą (toliau – ATM) delspinigių, kuriuose nurodoma, jog jie vykdė …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir sumokėti pajamų mokestį

Nr.(18.18-31-1E)RM-5444 2018-02-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai), kuriems 2017 m. mokestiniu laikotarpiu buvo taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD), vien dėl jo taikymo gali atsirasti pareiga …

Dėl 2017 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Nr. (18.18-31-1E) RM-4561 2018-02-09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo pajamos. FP pardavimo …

Dėl galimybės nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams

Nr. (18.2-31-2 E) RM-6753 2018-02-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą LR akcizų įstatymo (toliau – AĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą ūkio subjektams, paaiškina dėl galimybės nuomoti akcizais apmokestinamų …

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2018 m.

Nr. (18.18-31-1E) RM-5402 2018-02-15 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad iki 2018 m. gegužės 2 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) privalo deklaruoti turtą ir gautas pajamas. I. DĖL TURTO DEKLARAVIMOKurie gyventojai privalo deklaruoti …

Nekilnojamojo turto, neišlaikyto 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, pardavimo pajamų apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Nr. (18.18-31-1E) RM-5385 2018-02-15 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. …

Atnaujintas leidinys „Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės“

Nr. (18.2-31-2 E) RM-40468 2017-12-29 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad atnaujintas leidinys „Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės“.Alina GAUDUTYTĖ Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja  Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės(Parengta …

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m.

LR Seimas 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46-1 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-842, kuriuo nustatytos naujos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) teisinio reguliavimo …

Papildytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

Nr. (32.42-31-1E) RM-35692 2017-11-22 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (957) Kokių teisių verslo liudijimas nesuteikia?Prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės gauti pajamų iš prekybos:– automobiliais, motociklais, mopedais;– nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, esančiose turgavietės teritorijoje), taip pat …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 45 (957) Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimasIki 2016 m. gruodžio 31 d. individualiai veiklai vykdyti verslo liudijimus įsigiję gyventojai LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) nustatyta tvarka privalomai turėjo draustis valstybiniu socialiniu draudimu (toliau – VSD) bazinei pensijai …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (954) PMĮ 28 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimasKomentaras taikomas nuo 2017-01-011.1. Paramos gavėjams – juridiniams asmenims teikiamos paramos dalykai yra:1) piniginės lėšos;2) piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (1)

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą, verčiantis individualia veikla ir (arba) gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (954) 2. PMĮ 28 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimasKomentaras taikomas nuo 2017-01-01Šiame straipsnyje nustatyta, kad vienetams, turintiems teisę teikti paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti LPĮ nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų …

Dėl nekonkuravimo kompensacijų apmokestinimo pajamų mokesčiu

Nr. (18.18-31-1E) RM-32460 2017-10-23 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina nekonkuravimo kompensacijų, 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603 patvirtinto naujos redakcijos LR darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 38 straipsnyje nustatyta tvarka išmokamų darbuotojams …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) (1)

Nr. (18.10-31-1E) RM-33036 2017-10-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei siekdama suvienodinti LR pelno mokesčio įstatymo (toliau …