Atnaujintas leidinys „Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės“

Nr. (18.2-31-2 E) RM-40468 2017-12-29 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad atnaujintas leidinys „Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės“.Alina GAUDUTYTĖ Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja  Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės(Parengta …

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m.

LR Seimas 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46-1 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-842, kuriuo nustatytos naujos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) teisinio reguliavimo …

Papildytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

Nr. (32.42-31-1E) RM-35692 2017-11-22 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (957) Kokių teisių verslo liudijimas nesuteikia?Prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės gauti pajamų iš prekybos:– automobiliais, motociklais, mopedais;– nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, esančiose turgavietės teritorijoje), taip pat …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 45 (957) Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimasIki 2016 m. gruodžio 31 d. individualiai veiklai vykdyti verslo liudijimus įsigiję gyventojai LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) nustatyta tvarka privalomai turėjo draustis valstybiniu socialiniu draudimu (toliau – VSD) bazinei pensijai …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (954) PMĮ 28 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimasKomentaras taikomas nuo 2017-01-011.1. Paramos gavėjams – juridiniams asmenims teikiamos paramos dalykai yra:1) piniginės lėšos;2) piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal …

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė (1)

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą, verčiantis individualia veikla ir (arba) gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (954) 2. PMĮ 28 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimasKomentaras taikomas nuo 2017-01-01Šiame straipsnyje nustatyta, kad vienetams, turintiems teisę teikti paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti LPĮ nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų …

Dėl nekonkuravimo kompensacijų apmokestinimo pajamų mokesčiu

Nr. (18.18-31-1E) RM-32460 2017-10-23 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina nekonkuravimo kompensacijų, 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603 patvirtinto naujos redakcijos LR darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 38 straipsnyje nustatyta tvarka išmokamų darbuotojams …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) (1)

Nr. (18.10-31-1E) RM-33036 2017-10-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei siekdama suvienodinti LR pelno mokesčio įstatymo (toliau …

Dėl išlaidų melioracijos ir kelių tvarkymui priskyrimo leidžiamiems atskaitymams

Nr. (18.9-31-1E) RM-31738 2017-10-17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, teikia paaiškinimą dėl LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatų taikymo …

Dėl neigiamų mokėjimo sumų už šilumos kiekį nepaskirstytam karštam vandeniui įforminimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-30322 2017-09-29 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į šilumą tiekiančių įmonių (toliau – šilumos tiekėjas) paklausimus dėl neigiamų mokėjimo sumų už šilumos kiekį nepaskirstytam karštam vandeniui įforminimo, paaiškina: SituacijaPagal šilumos tiekėjo pateiktą informaciją dėl taikomo šilumos paskirstymo …

Dėl PVM grąžinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-30300 2017-09-29 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad finansų ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir …

Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 6 dalies, 21 str. 3 dalies ir 17 str. 1 d. 9, 9-1, 10 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-29450 2017-09-21 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, …

Religinių bendruomenių apmokestinimas (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (948)  Ar religinei bendruomenei, iš ES valstybės narės įsigijusiai naują transporto priemonę ar akcizais apmokestinamų prekių, atsiranda apmokestinimo PVM prievolės?Jeigu religinė bendruomenė (PVM mokėtoja ar ne PVM mokėtoja) iš kitos ES valstybės narės įsigyja naują transporto …

Religinių bendruomenių apmokestinimas (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 36 (948) IV. Nekilnojamojo turto mokestis Kaip religinės bendruomenės apmokestinamos nekilnojamojo turto mokesčiu?Nekilnojamojo turto (toliau – NT) mokesčiu neapmokestinamas tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms, centrams nuosavybės teise priklausantis NT ir jų neterminuotai arba ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtas naudotis …

Religinių bendruomenių apmokestinimas (1)

I. Bendrosios nuostatosŠis Religinių bendruomenių apmokestinimo paaiškinimas (toliau – Paaiškinimas) parengtas siekiant įgyvendinti vienodą valstybės pripažintų religinių bendruomenių apmokestinimo praktiką, taip pat siekiant suteikti metodinę pagalbą, konsultuojant religines bendruomenes mokesčių klausimais.Paaiškinime vartojamos tokios sąvokos:religinės bendruomenės – juridinį statusą turinčios religinės …

Kryžminio sutikrinimo ataskaita

Ką reiškia kryžminio sutikrinimo ataskaitoje neatitikimai, pažymėti raudonais šauktukais, o ką – geltonais trikampiais?Šie ženklai parodo neatitikimo svarbą. Raudonas šauktukas – labai svarbus neatitikimas, geltonas trikampis – svarbus neatitikimas. Pradinė neatitikimų svarba automatiškai nustatyta i. SAF sistemos, tačiau mokesčių mokėtojas pats gali keisti …

i. MAS ir PVM sąskaita faktūra

Kaip i. SAF posistemyje naujai išrašomai PVM sąskaitai faktūrai suteikiama serija ir numeris?Aktyvavus elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugą, serijų klasifikatoriuje automatiškai sukuriama serija „ISAF“. Mokesčių mokėtojas i. SAF posistemyje gali susikurti savo seriją (serijas). Serijos laukelyje pateikiamas atstovaujamo mokesčių mokėtojo …