Religinių bendruomenių apmokestinimas (1)

I. Bendrosios nuostatosŠis Religinių bendruomenių apmokestinimo paaiškinimas (toliau – Paaiškinimas) parengtas siekiant įgyvendinti vienodą valstybės pripažintų religinių bendruomenių apmokestinimo praktiką, taip pat siekiant suteikti metodinę pagalbą, konsultuojant religines bendruomenes mokesčių klausimais.Paaiškinime vartojamos tokios sąvokos:religinės bendruomenės – juridinį statusą turinčios religinės …

Kryžminio sutikrinimo ataskaita

Ką reiškia kryžminio sutikrinimo ataskaitoje neatitikimai, pažymėti raudonais šauktukais, o ką – geltonais trikampiais?Šie ženklai parodo neatitikimo svarbą. Raudonas šauktukas – labai svarbus neatitikimas, geltonas trikampis – svarbus neatitikimas. Pradinė neatitikimų svarba automatiškai nustatyta i. SAF sistemos, tačiau mokesčių mokėtojas pats gali keisti …

i. MAS ir PVM sąskaita faktūra

Kaip i. SAF posistemyje naujai išrašomai PVM sąskaitai faktūrai suteikiama serija ir numeris?Aktyvavus elektroninių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugą, serijų klasifikatoriuje automatiškai sukuriama serija „ISAF“. Mokesčių mokėtojas i. SAF posistemyje gali susikurti savo seriją (serijas). Serijos laukelyje pateikiamas atstovaujamo mokesčių mokėtojo …

Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (936) 2017 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį išmokėti apmokestinamosioms pajamoms priskirti prizai, laimėjimai, dovanos deklaruojami Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje (bendromis sumomis) ir Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto …

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 2 str. 41 dalies ir 31 str. 1 d. 20 punkto komentarų (apibendrintų paaiškinimų)

Nr. (18.10-31-1E) RM-20175 2017-06-23 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir siekdama suvienodinti LR pelno …

Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (936) Tikroji rinkos kaina − tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaityti nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimai. Natūra teikiamo prizo, laimėjimo ar dovanos apskaičiuota …

Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (936) 4.3. Apmokestinami ne iš darbdavio, taip pat ne iš olimpinio (parolimpinio) komiteto, tarptautinės ar Lietuvos sporto šakų federacijos, sąjungos, asociacijos ar jų narių per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gauti tokie prizai ir laimėjimai:4.3.1. Iš to paties …

Dėl dujotiekio darbų laikymo ar nelaikymo statybos darbais

Nr. (18.2-31-2 E) RM-18548 2017-06-09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į tai, kad pagal nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojusias LR gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo (toliau – Pakeitimas) nuostatas mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, …

Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 35 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-16769 2017-05-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama …

Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu (1)

I. Įvadinė dalisŠio leidinio tikslas − paaiškinti gyventojų gautų prizų, laimėjimų bei dovanų deklaravimo ir apmokestinimo pajamų mokesčiu tvarką. Leidinyje gyventojams ir mokestį išskaičiuojantiems asmenims pateikiami paaiškinimai:– kas yra prizai, laimėjimai ir dovanos,– kokie prizai, laimėjimai ir dovanos yra neapmokestinami,– kokie …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (7)

Pabaiga. Pradžia Nr. 17 (929)8.13. Ar IĮ likvidavimo atveju, apskaičiuojant individualios įmonės savininko gautas pajamas, galima atimti neatsiimtus savininko įnašus?Likviduojamos IĮ turto perdavimas savininkui yra laikomas to turto pardavimu už tikrąją rinkos kainą, nustatytą nuosavybės teisės į turtą perleidimo dieną.Vadovaujantis …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (6)

Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (929) 7.4. Kaip apmokestinamos IĮ savininko pajamos, gautos įmonės likvidavimo atveju?Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (5)

Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (929) 6.1.4. Kai IĮ pertvarkoma į pelno nesiekiančią organizaciją, pvz., viešąją įstaigą, PMĮ nuostatų požiūriu laikoma, kad IĮ, kaip pelno siekiantis juridinis asmuo, baigė veiklą, todėl taikomos tokios pat pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo nuostatos, kaip ir …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (929) 5.6.4. Kokios privalomos įmokos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?Pagal PMĮ 24 straipsnį, iš pajamų atskaitomi LR mokesčių administravimo įstatymo nustatyti mokesčiai (išskyrus pelno mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, mokamą į biudžetą) bei kituose įstatymuose …

Dėl gydytojų, dalyvaujančių klinikiniuose vaistinių preparatų tyrimuose, veiklos priskyrimo mokslinei veiklai

Nr. (18.18-31-1E) RM-13157 2017-04-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, gavusi LR sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos bioetikos komiteto, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų nuomones, paaiškina dėl gydytojų, dalyvaujančių klinikiniuose …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (929) 5.6.3.2. Kokios transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos gali būti atskaitomos iš įmonės pajamų?5.6.3.2.a. Transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių IĮ savininkui ir jo šeimos nariams, eksploatavimo (išskyrus remontą) sąnaudoms, atskaitomoms iš įmonės pajamų, yra priskiriamos per mokestinį laikotarpį …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (929) 5.3. Kokios sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?5.3.1. IĮ, pajamas pripažįstančios tiek pagal pinigų apskaitos, tiek ir pagal pajamų kaupimo principą, sąnaudas pripažįsta tik pagal kaupimo apskaitos principą, todėl, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pripažįstamos tik tos sąnaudos, kurios susijusios …

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai (1)

(Parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2017 m. sausio 1 d.) I. INDIVIDUALIOS ĮMONĖS STATUSAS IR VALDYMAS1.1. Koks individualios įmonės statusas?Pagal LR individualių įmonių įstatymo 2 straipsnį (toliau – IĮ įstatymas), individuali įmonė (toliau – IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis …

Jei teikiate važtaraščius

Kokius važtaraščio duomenis reikia (nereikia) nurodyti i. VAZ duomenų rinkmenoje?Nr. KD-8537 2017-03-15 Ar, teikiant duomenis i. VAZ, reikia nurodyti:Atsakymas1. visus važtaraščio duomenų rinkmenos laukeliuose nurodytus duomenisPrivaloma i. VAZ pateikti tuos važtaraščio duomenis, kurie duomenų rinkmenoje nurodyti kaip privalomi duomenų teikimo atveju. …