Dėl studentams skiriamos paramos neapmokestinimo pajamų mokesčiu

Nr. (18.16-31-1E) RM-29348 2018-08-16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, išnagrinėjusi LR švietimo ir mokslo ministerijos paklausimą Valstybinio studijų fondo teikiamos paramos į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje įstojusiems ar studijuojantiems asmenims apmokestinimo klausimu, paaiškina:Stipendijų ir kitos studentams teikiamos paramos būdai …

Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo ir anuliavimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-26118 2018-07-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pastebi, kad praktikoje dažnai kyla klausimų, susijusių su akcizų apskaičiavimo dokumentų (toliau – DAA) (ne)anuliavimu tais atvejais, kai, pagal DAA duomenis, degalai iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau – sandėlis) …

Pakeistas komentaras

Nr. (32.42-31-1E) RM-25021 2018-07-09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei siekdama suvienodinti LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – …

Prizų apmokestinimas (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (989) Ne iš darbdavio gautų prizų (laimėjimų) apmokestinimasGyventojo ne iš darbdavio gauti nepiniginiai prizai ir laimėjimai, kurių kiekvieno vertė – ne didesnė kaip 100 Eur (iki 2014-12-31 − 320 Lt), nelaikomi natūra gautomis pajamomis. Gyventojo pajamomis pripažįstami nepiniginiai …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) parengimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-21298 2018-06-05 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių …

Prizų apmokestinimas (1)

Prizas, laimėjimas − sporto varžybų, konkursų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra gauti prizai ir laimėjimai (kai laimėtojas nustatomas pagal sėkmės principą arba tam tikrų nustatytų sąlygų įvykdymą). Kai prizas gaunamas iš darbdavioNeapmokestinama iš juridinio ar fizinio asmens, susijusio …

Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2019 m.

Nr. KD-8810 2018-07-11 MAĮ 2 straipsnio pakeitimasŠiuo pakeitimu, praplečiama „Su mokesčiu susijusios sumos“ sąvoka. Šiuo pakeitimu įtvirtinama, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. „Su mokesčiu susijusios sumos“ bus laikytinos ne tik apskaičiuoti delspinigiai, paskirta bauda, palūkanos, mokamos pagal mokestinės paskolos …

Dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 27 (987) Kai kurie virtualiųjų vienetų (žetonų) išleidimo modeliai:1. Virtualiųjų vienetų (žetonų), laikytinų vertybiniais popieriais, išleidimasVirtualiųjų vienetų (žetonų) emitento mokestinės prievolėsVieneto ICO metu surinktos lėšos nelaikomos pelno mokesčio objektu tais atvejais, kai ICO metu išleidžiami žetonai turi vertybinių …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 6 dalies bei 46-1 str. 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (985)  Vienetas, kurio pagrindinė veikla yra langų gamyba, 2018 metais nusprendė plėsti savo gamybos apimtis ir dalį produkcijos eksportuoti į kitas užsienio šalis. Tuo tikslu 2018 metais pradėtas vykdyti investicinis projektas A.Vienetas 2018–2019 metais įsigyja turtą, atitinkantį investicinio …

Dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo (1)

Nr. (18.10-31-1E) RM-21969 2018-06-11 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), analizuodama mokesčių mokėtojų verslo modelius ir naujus būdus lėšoms pritraukti, parengė paaiškinimą dėl mokesčių įstatymų nuostatų taikymo vienetams ir gyventojams, vykdantiems su virtualiosiomis valiutomis ir (arba) …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 6 dalies bei 46-1 str. 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 25 (985)  2. PMĮ 46-1 straipsnio 2 dalies nauja redakcija ir jos apibendrintas paaiškinimas (komentaras)2. Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 procentų. Jei šio straipsnio 1 dalyje nurodytų išlaidų suma yra didesnė negu už mokestinį laikotarpį apskaičiuota …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 6 dalies bei 46-1 str. 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (1)

Nr. (18.10-31-1E) RM-15685 2018-04-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo …

Dėl atleidimo nuo delspinigių

Nr. (32.44-31-3E)-RM-17426 2018-05-07 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu Valstybinė mokesčių inspekcija gauna mokesčių mokėtojų prašymų atleisti nuo mokesčio už aplinkos teršimą (toliau – ATM) delspinigių, kuriuose nurodoma, jog jie vykdė …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir sumokėti pajamų mokestį

Nr.(18.18-31-1E)RM-5444 2018-02-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai), kuriems 2017 m. mokestiniu laikotarpiu buvo taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD), vien dėl jo taikymo gali atsirasti pareiga …

Dėl 2017 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Nr. (18.18-31-1E) RM-4561 2018-02-09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo pajamos. FP pardavimo …

Dėl galimybės nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams

Nr. (18.2-31-2 E) RM-6753 2018-02-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą LR akcizų įstatymo (toliau – AĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą ūkio subjektams, paaiškina dėl galimybės nuomoti akcizais apmokestinamų …

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2018 m.

Nr. (18.18-31-1E) RM-5402 2018-02-15 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad iki 2018 m. gegužės 2 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) privalo deklaruoti turtą ir gautas pajamas. I. DĖL TURTO DEKLARAVIMOKurie gyventojai privalo deklaruoti …

Nekilnojamojo turto, neišlaikyto 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, pardavimo pajamų apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Nr. (18.18-31-1E) RM-5385 2018-02-15 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. …

Atnaujintas leidinys „Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės“

Nr. (18.2-31-2 E) RM-40468 2017-12-29 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad atnaujintas leidinys „Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės“.Alina GAUDUTYTĖ Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja  Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės(Parengta …

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m.

LR Seimas 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46-1 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-842, kuriuo nustatytos naujos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) teisinio reguliavimo …