Nuo 2019 m. sausio 1 d. dalis pelno nesiekiančių subjektų priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 47–48 (1007–1008) 4. Tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių rengimas, teikimas ir skelbimasVisi VSS privalo rengti ir teikti tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Metinių finansinių ataskaitų rinkinysMetinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:Finansinės būklės ataskaita, kurios sudarymą …

Nuo 2019 m. sausio 1 d. dalis pelno nesiekiančių subjektų priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 47–48 (1007–1008) Pagrindiniai likučių perkėlimo aspektaiPirmiausia senojo sąskaitų plano sąskaitų likučiai peržiūrimi ir sugrupuojami vadovaujantis VSAFAS reikalavimais pagal privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas, pildant 1-ąjį žiniaraštį. Ilgalaikis materialusis turtasSenojo sąskaitų plano sąskaitose įregistruoti ilgalaikio turto likučiai priskiriami prie naujojo …

Dalis pelno nesiekiančių subjektų priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų (1)

 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (toliau – VSAĮ), kurio pakeitimai įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., papildyta viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) sąvoka (2 str. 22 dalies nuostatos) t. y. praplėsta VSS aprėptis. Nuo 2019 m sausio 1 d., pagal VSAĮ 2 str. …

Duomenų apsauga: papildoma administracinė našta ir įmonių galvos skausmas

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) parengė „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gaires asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams“. Gairėse rekomenduojama 20 minimalių organizacinių ir techninių …

Lietuva ir Daugiašalė ­konvencija – kas, kaip ir nuo kada taikoma

 Dar 2017 m. birželio 7 d. Lietuvos įgalioti atstovai Paryžiuje pasirašė Daugiašalę konvenciją, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui (toliau – Daugiašalė konvencija).Lietuva, kartu su kitomis 83 valstybėmis (dar 6 …

Kovoja, kad galėtų tapti buhalteriu profesionalu

„Dabar, atrodo, menkinamos visos buhalterius vienijančios asociacijos, neigiamai pasisakoma apie LBAA ir siekiama, kad buhalteriams atstovautų LAR, kurie niekada nevienijo buhalterių, nesirūpino buhalterių kvalifikacijos priežiūra ir neatstovavo jų interesams“, – sako LBAA prezidentė Daiva Čibirienė. LBAA nariai buhalteriai, kaip toje pasakoje, …

Interneto portalas ir mokesčiai

Pastaruoju metu tapo įprasta internetu skleisti ir gauti informaciją, reklamuoti verslą, paslaugas ir prekes. Daugelis žmonių naudojasi internetu norėdami greitai ir patogiai rasti informaciją apie įmones, reikiamą adresą, elektroninio pašto adresą, telefonus, pirkti ir parduoti, dėti reklamą. Įmonių ir įstaigų …

Reitinguoti, atestuoti ar įtraukti į sąrašą?

Buhalterių bendruomenėje sklando nauja idėja: reitinguoti apskaitos įmones, siekiant, kad klientai galėtų pasirinkti kokybiškas apskaitos paslaugas ir finansinius nusikaltimus padarę buhalteriai neteiktų apskaitos paslaugų per savo įmonę. Susikaupė daug problemų„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ skelbia Generalinės prokuratūros ir FNTT informaciją apie …

2019 m. mokečių reforma: kas keičiasi ir kas dar lieka neaišku? (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (988) Šiame straipsnyje bus aptartos paskutinės 5, 6 ir 7 pokyčių dalys. 5. PensijosNuo 2019 m. įsigalioja naujasis Pensijų kaupimo įstatymas Nr. XIII-1360.Svarbiausios nuostatos:Nuo 2019 m. sausio 1 d. kas 3 metus asmenys nuo 18 iki 40 m. traukiami į …

2019 m. mokečių reforma: kas keičiasi ir kas dar lieka neaišku?(2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (988) Šiame straipsnyje bus aptartos 2, 3 ir 4 pokyčių dalys. 2. LengvatosNors nuo 2019 m. sąrašas lengvatų, kai gyventojas gali susigrąžinti GPM, sumokėtą nuo darbo užmokesčio, didėja, galutinė nauda gyventojui nepasikeis. 2018 m. maksimali gyvybės draudimo lengvata, …

2019 m. mokesčių reforma: kas keičiasi ir kas dar lieka neaišku? (1)

 Iki 2018 m. liepos 1 d. buvo priimta nemažai mokestinių teisės aktų, reikšmingai pakeisiančių daugelio mokesčių skaičiavimą 2019 m. Nors VMI ir „Sodra“ susilaiko nuo komentarų, pabandysiu, kiek įmanoma, detaliau apžvelgti šiuos pakeitimus, pasidalinsiu klausimais, kurie man dar neaiškūs.Tikiuosi, šis …

Mokesčių ir pensijų reforma bus įgyvendinama

Paskutiniąją Seimo darbo savaitę parlamentarai ypač greitai apsvarstė mokesčių ir pensijų reformos įstatymus dėl bazinės pensijos perkėlimo į valstybės biudžetą, darbdavio ir darbuotojo socialinio draudimo įmokų sujungimo, „Sodros“ įmokų lubų įvedimo, „Sodros“ įmokų ir GPM tarifų, NPD taikymo. Nustatyti 20 ir …

Naujos produkcijos įsisavinimo apskaita

 Svarbi priemonė įmonių ekonominei veiklai plėtoti ir jų konkurencingumui didinti yra naujos produkcijos įsisavinimas (toliau – NPĮ). Šios veiklos apskaita nėra specialiai reglamentuota, todėl praktikoje kyla neaiškumų, reikalingi sudėtingesni profesiniai sprendimai.Kiekvienai įmonei, atsižvelgiant į taikomą NPĮ organizavimo praktiką ir vadovaujantis …

Nematerialiojo turto pripažinimo skirtumai pagal PMĮ ir VAS nuostatas (2)

I. Situacijos, kuriose yra 13-ojo VAS ir PMĮ taikymo skirtumųPabaiga. Pradžia Nr. 19 (979)13-asis VASPMĮ5. Amortizacija5.1. Pagal 13-ąjį VAS amortizacija – amortizuojamosios vertės priskyrimas sąnaudoms ar kito turto savikainai ir paskirstymas per visą planuojamą turto naudingo tarnavimo laiką, atsižvelgiant į …

Nematerialiojo turto pripažinimo skirtumai pagal PMĮ ir VAS nuostatas (1)

SUDERINTA Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos2018 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (17.2-07E) RM-13731 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. kovo 23 d. raštu Nr. (6.18) D2-1049Paaiškinimai taikomi …

Kaip išsaugoti socialines garantijas keičiant darbovietę ir darbuotojo statusą?

„AAM aktualijos“ Nr. 13 rašė apie Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) veiklą, jos perspektyvas, nagrinėjo, kaip vyks bendrųjų funkcijų konsolidavimas. Kadangi nuo liepos 3 d. šioje įstaigoje dirbs 365 darbuotojai, perkelti iš Lietuvos biudžetinių įstaigų, buhalterių perkėlimo klausimams „AAM aktualijos“ …

Kaip vyks bendrųjų funkcijų konsolidavimas?

Skaitytojams priminsiu, kad Vyriausybė praėjusiais metais nutarė viename bendrųjų funkcijų centre konsoliduoti kai kurias biudžetinių įstaigų funkcijas. Pradžiai pasirinktos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo paslaugos.Kyla klausimas, kodėl ne viešųjų pirkimų ar teisės padalinių? Viešuosiuose pirkimuose iššvaistoma dešimtys milijonų eurų, o …

Apetitas valdiškiems pinigams vis didėja

Kasmet, svarstant biudžeto projektą, valdžios vyrai deklaruoja, kad griežtai laikysis taupumo principo. Mokesčių mokėtojams sakoma, kad neužtenka pinigų gydytojų, rezidentų, mokytojų, statutinių pareigūnų algoms didinti. Tačiau skaičiai rodo, kad praktikoje yra visai kitaip.Valstybės institucijų ir įstaigų apetitas valdiškiems pinigams kasmet …

Finansinių ataskaitų kokybė: kas keičiasi?

Šiuo metu bendrovių buhalteriai rengia metines finansines ataskaitas, o auditoriai atlieka privalomą auditą. Šios įmonių rengiamos ir Juridinių asmenų registrui (toliau – JAR) teikiamos finansinės ataskaitos yra pagrindinis informacijos šaltinis, kuris parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.Finansinių …

Buhalterių pasirengimas visuotiniam akcininkų susirinkimui ir pelno skirstymui (II)

 Akcininkams paskirsčius pelną (nuostolius), jų sprendimai turi būti registruoti apskaitoje. Registruoti apskaitoje pelno paskirstymo operacijas nėra sudėtinga. Kadangi šios operacijos atliekamos tik keletą kartų per metus, o kai kuriose įmonės tik kartą per metus, jos dažnai pamirštamos. Straipsnio tikslas yra …