Nauji vėjai prestižo pripažinime

Alina JOVAIŠIENĖUAB „Persense“ mokesčių partnerė Rusnė BILEVIČIŪTĖUAB „Persense“ mokesčių konsultantė Pastaruoju metu tiek Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) šaltiniuose, tiek įvairiuose straipsniuose pasirodo informacija apie tai, kad VMI tikrina prestižo, kuris susidarė tarpinius, specialiai kitiems vienetams įsigyti įsteigtus juridinius asmenis prijungiant prie jų …

Ar buhalteriams gali būti prastova?

Kovo 16 d. Lietuvoje sustabdžius įmonių veiklą, vieni darbuotojai buvo išsiųsti nemokamų atostogų, kiti atleisti iš darbo, dar kitiems paskelbtos prastovos. Nors kovo ir balandžio mėnesiais buhalteriams yra darbymetis, reikėjo parengti 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius, tvarkyti įmonių apskaitą, …

Galimybė apsieiti be popierinių dokumentų karantino metu tapo dar svarbesnė

 Jau daugiau kaip 5 metus UAB BSS IT  savo biure nenaudoja popierinių dokumentų. Dėl koronaviruso ir įvesto šalyje karantino, nauda, kad neturime popierinių dokumentų, pasijuto dar akivaizdžiau. Esame biuro žmonės, todėl turime galimybę dirbti iš namų. Tas faktas, kad neturime popierinių …

Nuotolinio darbo ir prastovos paskelbimas bei darbuotojų garantijos prastovos metu, Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną

 Seimas priėmė teisės aktus, leidžiančius lanksčiau reguliuoti darbo teisinius santykius, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai ir karantinui. Nuotolinio darbo taikymo sąlygosTai labiausiai rekomenduojama darbo forma ekstremalios situacijos ir karantino metu, jeigu nuotolinis darbas yra objektyviai įmanomas pagal įmonės ar įstaigos veiklos …

Jei dirbate su verslo liudijimu

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1165 pakeitė pajamų, gautų pagal verslo liudijimus, apmokestinimo tvarką. Yra 3 pokyčiai:I. dėl patalpų nuomos paslaugų verslo liudijimų (įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d.),II. dėl verslo liudijimų panaikinimo auklėms, nuomai …

Ar gali šiuolaikinė įmonė apsieiti be popierinių dokumentų?

 Tikriausiai dažnai girdime: „Siunčiu Jums mūsų pasirašytą ir nuskanuotą sutartį, prašau, atsispausdinkite, pasirašykite ir atsiųskite mums skanuotą dokumentą elektroniniu paštu, o originalus išsiųsime Jums registruotu laišku arba pasirašysime susitikimo metu.“ Dažnas mūsų tai daro kone kas dieną. Ar susimąstome, kiek …

Ar tikrai į Lietuvą persikels Estijoje ir Latvijoje nesumokėtas pelno mokestis?

 Nuo 2019 m. sausio įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, numatantys, kad lietuviams akcininkams (gyventojams ir įmonėms) gali tekti sumokėti pelno mokestį nuo pelno, kurį gauna kitose ES šalyse įsteigtos jų įmonės (t. y. pozityviųjų pajamų), jeigu pastarųjų mokamas pelno mokestis …

Pasirašyta atnaujinta sutartis dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčio

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir penkios profesinės sąjungos pasirašė atnaujintą šakos kolektyvinę sutartį, kuri numato didesnius minimaliuosius koeficientus apie 1,9 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, priklausančių profesinėms sąjungoms.Iš profesinių sąjungų pusės sutartį pasirašė Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų …

Apskaitos „slenksčiai“ startuoliams

 Atsitinka gyvenime, kad susitinka keli bendraminčiai: vienas turi idėją, kitas – vadybinių įgūdžių, trečias – patirties finansų srityje. Pasikalbėję nusprendžia idėją paversti verslu. Idėjai įgyvendinti reikalingi finansavimo šaltiniai. Taigi parengiamas verslo planas ir pradedama ieškoti būsimo verslo finansavimo šaltinių.Suprantama, pirmiausia …

Finansinio turto informacijos pateikimas ir analizė (II)

Valentinas BRUŽAUSKASDocentas daktaras Redas MIŠKINISUAB „Gulbelė“ vadybininkas plėtrai Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (1038) Finansinio turto sudėties, struktūros ir dinamikos analizėFinansinio turto ataskaitinė informacija yra reikšmingas šaltinis jos analizei atlikti. Pagal balanso duomenis tikslinga nustatyti finansinio turto sudėtį vertine išraiška, jo sudėtinių dalių struktūrą …

Finansinio turto informacijos pateikimas ir analizė (I)

Valentinas BRUŽAUSKASDocentas daktaras Redas MIŠKINISUAB „Gulbelė“ vadybininkas plėtrai Finansinis turtas yra likvidžiausias įmonės turtas, pasižymintis greita apyvarta. Nuo apsirūpinimo šiuo turtu labai priklauso įmonės finansinė būklė. Racionaliems finansiniams sprendimams priimti įmonės vadovybė turi gauti išsamią informaciją apie turimą finansinį turtą, jo sudėtį …

Skaitmeninė verslo apskaita ir buhalterių funkcijos

 Pastaruoju metu ekonominėje žiniasklaidoje vis plačiau skelbiama apie esminį, kardinalų, sparčiai besivystančių informacinių technologijų poveikį buhalterinei apskaitai ir jos darbuotojų funkcijoms bei išlikimui. Dėl to svarbu praktiniams apskaitos, audito ir finansų specialistams bei šių specialybių studentams įsisavinti galimus pokyčius ir …

Dar kartą apie dienpinigius

Susiklostė praktinė situacija dėl komandiruočių išlaidų mokėjimo. Įmonė siuntė savo darbuotojus trims dienoms į parodą Vokietijoje atlikti darbdavio nurodytos užduoties – pristatyti įmonės produkciją. Darbuotojai visas dienas dirbo prie stendo, neturėdami galimybės papietauti. Įmonė organizavo maitinimą: užsakė ir atvežė darbuotojams …

Ilgalaikio turto amortizavimo apskaitos politikos pasirinkimas

 Vieni iš sudėtingesnių ilgalaikio turto (IT) apskaitos darbų yra jo amortizacijos apskaičiavimas. Siekiant tinkamai tvarkyti šios srities apskaitą, kyla spręstinų problemų. Jų sprendimas susijęs su apskaitos reglamentų nuostatomis ir jų pakoregavimu, tinkamu galimų alternatyvų pasirinkimu bei pateikimu įmonės apskaitos politikoje. IT …

Prasidėjo gyventojų pajamų deklaravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija kovo 20 d. paskelbė pajamų deklaravimo pradžią. Elektroninio deklaravimo sistemoje 1,9 mln. gyventojų VMI suformavo metines pajamų deklaracijas. 1,4 mln. pajamų deklaracijų yra užpildytos, tad jas sistemoje užtenka peržiūrėti ir patvirtinti. Deklaracijas, kaip ir kasmet, gyventojai turi …

Įmonės vadovo vaidmuo, organizuojant buhalterinę apskaitą įmonėje

 Apie įmonės vadovo vaidmenį ir atsakomybę, organizuojant buhalterinę apskaitą, rašiau prieš penkerius metus (2014 m. Nr. 25 (793). Manau, kad verta vėl grįžti prie šios temos ir priminti svarbiausias nuostatas, kurioms įmonės vadovas turėtų skirti daugiau dėmesio.Pastaruoju metu vis dažniau …

Nuo 2019 m. sausio 1 d. dalis pelno nesiekiančių subjektų priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 47–48 (1007–1008) 4. Tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių rengimas, teikimas ir skelbimasVisi VSS privalo rengti ir teikti tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Metinių finansinių ataskaitų rinkinysMetinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:Finansinės būklės ataskaita, kurios sudarymą …

Nuo 2019 m. sausio 1 d. dalis pelno nesiekiančių subjektų priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 47–48 (1007–1008) Pagrindiniai likučių perkėlimo aspektaiPirmiausia senojo sąskaitų plano sąskaitų likučiai peržiūrimi ir sugrupuojami vadovaujantis VSAFAS reikalavimais pagal privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas, pildant 1-ąjį žiniaraštį. Ilgalaikis materialusis turtasSenojo sąskaitų plano sąskaitose įregistruoti ilgalaikio turto likučiai priskiriami prie naujojo …

Dalis pelno nesiekiančių subjektų priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų (1)

 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (toliau – VSAĮ), kurio pakeitimai įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d., papildyta viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) sąvoka (2 str. 22 dalies nuostatos) t. y. praplėsta VSS aprėptis. Nuo 2019 m sausio 1 d., pagal VSAĮ 2 str. …

Duomenų apsauga: papildoma administracinė našta ir įmonių galvos skausmas

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) parengė „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gaires asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams“. Gairėse rekomenduojama 20 minimalių organizacinių ir techninių …