Finansinių ataskaitų kokybė: kas keičiasi?

Šiuo metu bendrovių buhalteriai rengia metines finansines ataskaitas, o auditoriai atlieka privalomą auditą. Šios įmonių rengiamos ir Juridinių asmenų registrui (toliau – JAR) teikiamos finansinės ataskaitos yra pagrindinis informacijos šaltinis, kuris parodo įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.Finansinių …

Buhalterių pasirengimas visuotiniam akcininkų susirinkimui ir pelno skirstymui (II)

 Akcininkams paskirsčius pelną (nuostolius), jų sprendimai turi būti registruoti apskaitoje. Registruoti apskaitoje pelno paskirstymo operacijas nėra sudėtinga. Kadangi šios operacijos atliekamos tik keletą kartų per metus, o kai kuriose įmonės tik kartą per metus, jos dažnai pamirštamos. Straipsnio tikslas yra …

Siūloma pajamas apmokestinti nuo 12 iki 29 proc. tarifu

Minimumą gaunantys moka 8,6 proc., gaunantys per 7 744 eurus per mėnesį – tik 4,9 proc.Tarptautinio valiutos fondo duomenimis, 1 proc. pasaulio žmonių turi daugiau turto nei 99 proc. visos žmonijos. Pasak Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos mokesčių ekspertų, šiandien turtingiausiųjų …

Buhalterių pasirengimas visuotiniam akcininkų susirinkimui ir pelno skirstymui (I)

 Šaukiant akcininkų susirinkimus, apskaičiuojant pelną ir sudarant pelno paskirstymo projektą, įmonės buhalterio indėlis šioms procedūroms atlikti yra labai reikšmingas. Straipsnyje trumpai apžvelgsiu ir priminsiu teisės aktų reikalavimus pelno paskirstymui, galimybes ir apribojimus, skirstant pelną, pelno paskirstymo operacijų registravimo apskaitoje tvarką.Nors …

Mažųjų bendrijų mokesčių pokyčiai 2018 m.

 2018 m. mažųjų bendrijų (MB) mokesčiai keičiasi tik dėl „Sodrai“ mokamų mokesčių.Iš viso yra penki svarbūs pokyčiai:  MB vadovų, kurie nėra MB nariai, pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį apmokestinamos papildomai 9 proc. PSD įmokomis. 2018 m. MB vadovo, kuris nėra …

GPM formulės taikymas, apskaičiuojant 2018 m. pajamų mokestį

 Nuo 2018 m. keičiama GPM skaičiavimo tvarka gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą. GPM įstatyme pateikta nuo 2018 m. taikoma GPM skaičiavimo formulė, kurios nedrįsta aiškinti VMI, nes tai yra per daug sudėtinga. Gyventojams žadama skaičiuoklė, kuri viską apskaičiuos.Kai gyventojo …

Lietuvių kalbos kultūra ir finansinių ataskaitų terminija

 2017 m. buvo paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais. Daugiausia dėmesio skirta taisyklingai bendrinei lietuvių kalbai puoselėti. Tačiau ne mažiau svarbu pasirūpinti ir nepriekaištinga verslo kalba, kurios pagrindą sudaro sklandi apskaitos kalba.Būtinybė ją patobulinti ne kartą buvo aptarta „AAM aktualijose“. Ypač …

Kaip apsaugoti duomenis nuo kibernetinių grėsmių? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (941) Atsarginės duomenų kopijosSiekiant apsisaugoti nuo techninės įrangos gedimo, duomenų sunaikinimo dėl kibernetinių incidentų, taip pat tyčinio ar netyčinio duomenų sunaikinimo, rekomenduojama taikyti rezervinio duomenų kopijavimo sprendimus. Slaptažodžiai ir prisijungimo duomenysBūtina kontroliuoti ir apriboti prieigą prie įmonės IT …

Kaip apsaugoti duomenis nuo kibernetinių grėsmių? (1)

 Ne paslaptis, kad kibernetiniai nusikaltėliai yra išmanūs, patyrę ir labai motyvuoti. Remiantis „Symantec“ interneto saugumo grėsmių ataskaita, 2016 m. kibernetiniai nusikaltėliai pasižymėjo gerokai didesnėmis ambicijomis ir ypatingomis atakomis: milijonai dolerių pagrobti virtualių banko apiplėšimų metu, bandymai sutrikdyti Jungtinių Amerikos Valstijų …

Transporto priemonės naudojimo keleivių vežimo už atlygį veikloje mokestiniai ypatumai

 Nuo 2015 m. Lietuvoje įsigaliojus naujai verslo rūšiai – keleivių vežimo už atlygį, besinaudojant „Uber“ mobiliąja aplikacija, veiklai, neretai kyla klausimas, kaip teisingai ir ar būtina nurodyti transporto priemonės naudojimą veikloje, bei kiti su transporto priemonės, kaip ilgalaikio turto, naudojimu …

Ar galima taikyti „rezervo“ taisyklę?

  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, pirko prekes iš Vokietijos PVM mokėtojo. Lietuvos įmonė prekes iš Vokietijos nuvežė į Lenkiją ir pardavė Latvijos įmonei, PVM mokėtojai. Latvijos įmonė nėra registruota PVM mokėtoja Lenkijoje. Prekės iš Lenkijos į Latviją buvo gabenamos Lietuvos …

Pelno nesiekiančių įmonių pelno mokesčio skaičiavimo ir deklaravimo principai

 PavyzdysVšĮ, kuri yra ne PVM mokėtoja, 2016 m. vykdė šią veiklą:organizavo ir finansavo nemokamus švietėjiškus renginius vaikams su negalia. Dėl to patyrė 6 000 eurų tiesioginių sąnaudų;vykdė mokamus švietėjiškus ir ugdymo renginius sveikiems vaikams ir suaugusiesiems. Dėl to patyrė 666 …

Kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos?

Rūpindamasi priimtų rekomendacijų veiksmingumu, Valstybės kontrolė praėjusiais metais paskelbė dvi ataskaitas apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo būklę. Nuo praėjusių metų rudens Valstybės kontrolės interneto svetainėje skelbiami ir nuolat atnaujinami atviri duomenys apie institucijoms duotų rekomendacijų įgyvendinimą.Neseniai Valstybės kontrolė paskelbė trečiąją ataskaitą, …

Naujoji pelno (nuostolių) ataskaitos forma mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (895)   Atskirai reikėtų pakalbėti apie pasikeitusį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirstymą. 8-ojoje eilutėje „Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos“ reikia rodyti investicijų į visų įmonių grupei priklausančių įmonių …

Naujoji pelno (nuostolių) ataskaitos forma mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms (1)

  Kaip jau įpratome, kiekvieni metai mums atneša ką nors naujo ir ne visada malonaus. Taip ir 2016 m. finansinės ataskaitos – jos bus kitokios formos, nei iki šiol pildėme. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir aiškinamojo rašto turinys priklausys nuo …

Kompensuojamos tik faktiškai patirtos išlaidos

Viena bendrovė susidūrė su problema: buvo sudaryta ryšio paslaugų sutartis tarp fizinio asmens ir telekomunikacijos įmonės. Mokestį už ryšio paslaugas mokėjo gyventojas iš savo lėšų. Bendrovė kreipėsi į VMI ir prašė paaiškinti, ar gali perimti iš fizinio asmens pagal panaudos …

Dėl Darbo kodekso – nežinia

Birželio 21 d. Seimo paskubomis priimtas naujasis Darbo kodeksas supriešino visuomenę, kilo daug ginčų ir kritikos. Jaunimo judėjimas „Gyvenimas per brangus“ pasistatė palapines, protestavo prie Vyriausybės ir parengė laišką Seimo nariams, ragindamas atsižvelgti į visuomenės nuomonę. Tik darbdaviai ir investuotojai …

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – kaip mokėti pelno mokestį? (1)

  Pastaruoju metu vis daugiau įmonių sudaro partnerystės sutartis su valstybės arba savivaldybės institucija. Šiame straipsnyje aptarsime, kokios tai sutartys ir kaip jos apmokestinamos pelno mokesčiu, vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatomis. Pirmiausia kyla klausimas, kas yra partnerystės …

Pinigų principo taikymas smulkiojo verslo apskaitoje

Valentinas BRUŽAUSKAS Docentas daktaras Redas MIŠKINIS UAB „Gulbelė“ vadybininkas plėtrai   Pastaruoju metu suaktyvėjo diskusijos dėl verslo apmokestinimo reformavimo ir apskaitos optimizavimo. Vienas iš būdų nustatyti teisingą apmokestinimo bazę ir supaprastinti apskaitą yra pinigų apskaitos principo (toliau – pinigų principas) …

Apie SAF-T: patikslintos duomenų teikimo taisyklės

  Viešojoje erdvėje šiuo metu daug diskutuojama dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos diegimo. Viena iš išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemių – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemė. Šiame straipsnyje atskleidžiama standartinės buhalterinės apskaitos duomenų rinkmenos (toliau – SAF-T) …