Nebalansinės sąskaitos ir jų naudojimo praktika (1)

  Nebalansinės sąskaitos naudojamos apskaitoje nuo seniausių laikų ir šioje srityje, atrodytų, negali kilti jokių klausimų. Tačiau praktiškai yra ne taip. Nuolat besikeičianti apskaitos „mada“ arba „stilius“, moksliškai tariant, apskaitos tobulinimas ir tarptautinių apskaitos standartų palaipsnis diegimas Lietuvos verslo įmonėse …

Įmonės vadovybės priedermės, organizuojant buhalterinę apskaitą

  Buhalterinė apskaita teikia reikšmingą informaciją ekonominiams sprendimams priimti. Vienas iš pagrindinių apskaitos informacijos vartotojų yra įmonės vadovybė. Jai tenka gana didelė atsakomybė už tinkamą apskaitos organizavimą.   Vadovų pareigos pagal apskaitos reglamentus LR buhalterinės apskaitos įstatyme (toliau – BAĮ) …

Vertybinių popierių įvertinimo tikrąja verte rezultato įtaka pelno mokesčiui

  Straipsnyje, vertinant skirtingą finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinį reguliavimą, atskleidžiama, kaip vertybinių popierių įvertinimo tikrąja verte rezultatas vertinamas apskaičiuojant pelno mokestį.   Finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinio reguliavimo skirtumai: laikinieji skirtumai Prieš analizuojant konkrečią situaciją, straipsnio pirmojoje …

2015 ir 2016 m. metinės finansinės ataskaitos

  Straipsnis skirtas įmonėms, kurios pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą turi sudaryti finansines ataskaitas ir taiko verslo apskaitos standartus. Sėkmingai perskaičiavus apskaitos duomenis iš litų į eurus, 2016 m. buhalterių lauks nauji iššūkiai, susiję su Europos Sąjungos Apskaitos direktyvos įgyvendinimu. …

SAF-T – kas tai? (II)

  Viešojoje erdvėje šiuo metu vis daugiau diskusijų kyla dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos diegimo. Viena iš išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemių – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemė. Šioje straipsnio dalyje toliau analizuojame šios posistemės reikšmę, t. …

SAF-T – kas tai? (I)

  Viešojoje erdvėje šiuo metu vis daugiau diskusijų kyla dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos diegimo. Viena iš išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemių – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemė. Šioje straipsnio dalyje atskleidžiama šios posistemės reikšmė, t. y. …

Socialinė apsauga laikinai komandiruotiems į kitą valstybę narę darbuotojams (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (839)   Siekdamos gauti ne mažiau nei 10 proc. visų pajamų per pastaruosius 12 pilnų kalendorinių mėnesių iš veiklos Lietuvoje, įmonės imasi visokių dirbtinų veiklų, kurios joms iš esmės nereikalingos ir kartais net nuostolingos. Tuo skundžiasi …

Buhalteris profesionalas: egzaminai bus, bet tik TBF nariams?

Kiekvienais metai gegužės mėnesį buhalteriai turi labai daug darbo – jie baigia rengti įmonių metines finansines ataskaitas. 2015 m. gegužės 19 d. Seimas priėmė Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) pataisas ir panaikino privalomą vyriausiųjų buhalterių egzaminavimą, kuris buvo nustatytas nuo 2016 …

Socialinė apsauga laikinai komandiruotiems į kitą valstybę narę darbuotojams (1)

  Gana dažnai Lietuvos įmonės darbuotojai laikinai siunčiami (komandiruojami) dirbti į kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotą įmonę. Atsižvelgiant į tos šalies teisės aktus, darbdaviui atsiranda prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį toje Europos Sąjungos šalyje. Pagal Bendrijos …

Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo ir apmokėjimo ypatumai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 21 (837)   Atostoginių už ankstesnių darbo metų atostogas skaičiavimas Suteikiamų nepanaudotų kasmetinių atostogų už ankstesnius darbo metus, taip pat ir už einamuosius darbo metus darbo užmokesčio dydis visais atvejais turi būti skaičiuojamas taikant esamą prieš …

Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo ir apmokėjimo ypatumai (1)

  Savaitraščio skaitytojai nori išsiaiškinti šiuos klausimus: kai kurie darbuotojai turi nepanaudotų kasmetinių atostogų už 2013, 2012 ir dar ankstesnius metus. Jie pageidauja kuo greičiau atsiimti šias nepanaudotas atostogas, nes baiminasi, kad gali jų netekti. Ar būtina jas numatyti atostogų …

Ką naujo siūlo Darbo kodekso autoriai (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (832)   3) Nauja darbo sutarties keitimo sąlyga – tai dalinio darbo, t. y. darbdavio sprendimu trumpesnio, iki pusės jo darbo laiko normos įteisinimas, kuris gali būti nustatomas, kai dėl svarbių ekonominių priežasčių darbdavys negali suteikti …

Rasta buhalterių profesionalumo vertinimo formulė

Praėjusiame „AAM aktualijų“ laikraščio numeryje informavome, kad Seimo Audito komitetas buhalterių visuotiniam egzaminavimui tarė ne, o buhalteriams profesionalams – taip. Pagal LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės pateikto ir Seimo 2012 m. balandžio 24 d. priimto Buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, …

Ką naujo siūlo Darbo kodekso autoriai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (832)   Darbo sutarties sąlygos 1. Nustatyta, kad kiekvienoje darbo sutartyje, kaip ir šiuo metu, turi būti susitarta dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų: dėl darbo funkcijos, darbo apmokėjimo ir darbovietės. Jei darbo funkcija nenustatyta darbo …

Lengvatos smulkiajam ir pradedamam verslui: pelno mokestis (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (832) Kokie nustatyti kiti PMĮ apribojimai Patys nusistatyti nusidėvėjimo normatyvus ir taikyti sumažintą 5 proc. pelno mokesčio tarifą negali tie juridiniai asmenys, kurie atitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje įvardintus kriterijus: individuali įmonė, kurios savininkas ar jo …

Lengvatos smulkiajam ir pradedamam verslui: pelno mokestis (1)

  LR pelno mokesčio įstatymas (toliau – PMĮ) numato įvairių lengvatų, dėl kurių nedidelės įmonės turi galimybę mokėti mažesnį pelno mokestį. Viena tokių – iki 5 proc. sumažintas pelno mokestis. Kita lengvata susijusi su galimybe taikyti trumpesnį nusidėvėjimo laikotarpį, nei …

Ką naujo siūlo Darbo kodekso autoriai (1)

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) užsakymu Trišalei tarybai pateiktas Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Socialinių tyrimų centro mokslininkų parengtas naujas socialinis modelis, kurį sudaro įstatymų projektai, reglamentuojantys šias sritis. Šie projektai paskelbti SADM tinklalapyje. Profesinėms …

Pelno mokesčio lengvata, teikiant paramą ir labdarą(2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (829)   Kokie gali būti paramos dalykų teikimo būdai? – Neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas; – suteikiant turtą naudotis panaudos teise; – testamentu paliekant …

Pelno mokesčio lengvata, teikiant paramą ir labdarą (1)

  Pelno mokesčio lengvata taikoma, tuo atveju, jeigu parama ar labdara teikiama Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) nustatyta tvarka, todėl panagrinėsime svarbiausias LPĮ nuostatas, į kurias būtina atsižvelgti, norint taikyti pelno mokesčio lengvatą, ir į tai, kas pasikeitė …

Įstatinis kapitalas – įmonės ­finansinio patikimumo garantas (4)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 9 (825) Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų Įstatinio kapitalo didinimą iš bendrovės lėšų reglamentuoja ABĮ 51 straipsnis. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu iš bendrovės lėšų, t. y. nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų …