2018 m. rugpjūčio mėn. darbo laiko kalendorius, delspinigių dydžiai ir palūkanų dydžiai

2018 m. rugpjūčio mėn. darbo laiko kalendoriusKalendorinių dienų skaičius 31Darbo dienų skaičius5 dienų darbo savaitė226 dienų darbo savaitė26Darbo valandų skaičius5 dienų darbo savaitė1756 dienų darbo savaitė173Poilsio ir švenčių dienų skaičius5 dienų darbo savaitė96 dienų darbo savaitė5 Delspinigių dydžiaiMetaiKetvirtisDelspinigių dydisĮsakymo dataNumeris2017I0,032004-05-14, 3 p.1K-188II0,032004-05-14, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki liepos 25 d.Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta 2018 m. birželio mėnesio ir 2018 m. I pusmečio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki liepos 20 d.Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų (i. SAF) teikimas (D)Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), tai jie privalo VMI …

Modernizuojama valstybės tarnyba

2019 m. birželio 29 d. Seimas priėmė Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymą (VTĮ), kuris nustato valstybės tarnautojų teises, pareigas ir atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnautojų pareigybių grupes, pareiginių algų koeficientus ir pareigybių aprašymus, priėmimo į valstybės …

Seimas priėmė reformas įgyvendinančius įstatymus

2018 m. kovo 10 d. prasidėjusioje Seimo pavasario sesijoje, kuri su pratęsimais baigėsi birželio 30 d., iš viso surengta 60 plenarinių posėdžių, priimta 440 teisės aktų. Apžvelgdamas nuveiktus darbus, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis sakė, kad patvirtinti mokesčių, pensijų kaupimo, sveikatos …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki liepos 16 d.(nes liepos 15 d. yra ne darbo diena)Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki liepos 16 d.(nes liepos 15 d. yra ne darbo diena)Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir …

Subsidijos darbdaviams, įdarbinusiems karo prievolininkus

Ar visos įmonės žino informaciją apie skiriamą subsidiją įdarbinusiems karo prievolininkus? Pagal nustatytą tvarką, jeigu įmonė įdarbina atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, įmonei gali būti skirta subsidija jo darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti. Taigi, įmonių vadovams, ieškantiems darbuotojų, naudinga …

2018 m. liepos mėn. darbo laiko kalendorius, delspinigių ir palūkanų dydžiai

2018 m. liepos mėn. darbo laiko kalendoriusKalendorinių dienų skaičius 31Darbo dienų skaičius5 dienų darbo savaitė216 dienų darbo savaitė25Darbo valandų skaičius5 dienų darbo savaitė1676 dienų darbo savaitė166Poilsio ir švenčių dienų skaičius5 dienų darbo savaitė106 dienų darbo savaitė6 Delspinigių dydžiaiMetaiKetvirtisDelspinigių dydisĮsakymo dataNumeris2017I0,032004-05-14, 3 p.1K-188II0,032004-05-14, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki liepos 2 d.(nes birželio 30 d. yra ne darbo diena)Gyventojų pajamų mokestis (M)Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio išmokas moka dalimis ir per …

Šešėlis dar temdo Lietuvą

Šešėlinės ekonomikos dalis Lietuvoje siekia 30 proc. ir kartu su Bulgarija bei Rumunija yra didžiausia Europos Sąjungoje. Kodėl taip yra? Jį toleruoja ir gyventojaiPirmiausia akcizinių prekių įperkamumas (pajamų ir akcizinių prekių kainų santykis) Lietuvoje yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje (mažesnis yra …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki birželio 20 d.Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų (i. SAF) teikimas (D)Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), tai jie privalo VMI …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki birželio 15 d.Pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiamos Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formos ir jų priedai. Šios formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) …

Pakeista baudų už mokesčių pažeidimus tvarka

2018 m. gegužės 24 d. Seimas priėmė nemažai svarbių įstatymų pataisų. Patikslinta Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalis: „Įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų) rinkinys ir (arba) metinis (konsoliduotasis) pranešimas ar veiklos ataskaita, arba …

Pakeisti viešųjų juridinių asmenų apskaitos, atskaitomybės ir audito įstatymai

Seimas priėmė teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų juridinių asmenų atskaitomybę ir finansinių ataskaitų auditą: Viešojo sektoriaus atskaitomybės, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų, Asociacijų, Biudžetinių įstaigų, Valstybės ir savivaldybių įmonių, Biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos, Mokslo ir studijų įstatymų, Administracinių nusižengimų ir …

Ūkininkų laukia apskaitos pokyčiai

Žemės ūkio ministro balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-264 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie, neįregistravę ūkininko ūkio, verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos. Jas galima rasti Teisės aktų …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki birželio 15 d.Pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiamos Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formos ir jų priedai. Šios formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) …

Nauji mokesčių tarifai, nauji ir didesni akcizai, mažiau lengvatų

Vyriausybė pritarė mokesčių ir socialinės sferos įstatymų pakeitimams ir teikia juos svarstyti Seimui. Tikimasi, kad mokesčių pakeitimai ir socialinės sferos naujovės įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d. Kaip keisis socialinio draudimo ir pajamų mokesčiai? Sujungiamos darbdavio ir darbuotojo įmokos:darbuotojas mokės …