Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki kovo 5 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Naujovės teikiantiems finansines ataskaitas

Primename, kad nuo 2014 m. kovo 3 d. keičiasi prisijungimo prie Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos ir teisių teikti finansinių ataskaitų rinkinius suteikimo tvarka. Su Registrų centru iki 2014 m. vasario 26 d. reikia sudaryti sutartis ir sutvarkyti leidimus. Pasikeitus tvarkai, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki vasario 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2014 m. sausio mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma). AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą pateikiama užpildyta PVM deklaracija, kurios FR0600 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki vasario 20 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 straipsnio 2 dalies nuostatas atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki vasario 13 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Buhalterio parašas

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Finansinės atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio nuostata, kad finansines ataskaitas ir metinį pranešimą pasirašo įmonės vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris). Pasirašydamas vyriausiasis buhalteris patvirtina, kad jis parengė įmonės finansines ataskaitas ir prisiima atsakomybę už patvirtintus …

Nefinansinės informacijos atskleidimas: ką parodė apklausos rezultatai?

  „AAM aktualijose“ (2013 m. Nr. 31 (751) apibūdinome šiuo metu Europos Sąjungos Taryboje svarstomą pasiūlymą dėl nefinansinės informacijos atskleidimo. Remdamiesi atliktais tyrimais, aptarėme argumentus „už“ ir „prieš“. Atsižvelgdama į ES svarstomus pasiūlymus ir diskusiją dėl nefinansinės informacijos atskleidimo, Audito ir …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki vasario 5 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki sausio 31 d. 1. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (toliau – PSD) (M) Savarankiškai mokantys PSD įmokas sumoka 2014 m. sausio mėnesio PSD įmokas. Įmokų kodai: 1891 – Asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki sausio 27 d. (nes sausio 25 d. yra ne darbo diena) 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2013 m. gruodžio mėnesio ir 2013 m. II pusmečio PVM deklaracija (FR0600 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki sausio 15 d. 1. Pelno mokestis prie pajamų šaltinio (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta VMI …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki sausio 8 d. 1. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis (M) Lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus organizuojančios bendrovės sumoka fiksuotus loterijų ir lošimų mokesčio dydžius už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo …

Svarbiausi mokesčių įstatymų pakeitimai

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo keletas naujų įvairių mokesčių įstatymų nuostatų. Svarbiausius pakeitimus aptariame šioje apžvalgoje.   Pelno mokestis Pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 12, 42, 46-1 ir 53 straipsnių pakeitimo, Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX(1) skyriaus pavadinimo …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki gruodžio 16 d. (nes gruodžio 15 d. yra ne darbo diena) 1. Pelno mokestis prie pajamų šaltinio (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų …

Kodėl verta prenumeruoti „AAM aktualijų“ komplektą?

Pastaruoju metu retai kuris gali išsiversti be interneto ir elektroninio pašto. Buhalteriams taip pat labai patogu ne tik mokesčių prievoles deklaruoti ir sumokėti, bet ir naujausią buhalterinės apskaitos ir mokesčių, taip pat darbo teisės informaciją sužinoti, apie naujausius teisės aktų …