Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki gegužės 20 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki gegužės 13 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki gegužės 8 d. 1. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis (M) Lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus organizuojančios bendrovės sumoka fiksuotus loterijų ir lošimų mokesčio dydžius už kiekvieną lošimų veiklos leidime nurodytą lošimo …

Kaip trumpinsime eurą?

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje, įvykusiame 2014 m. balandžio 10 d., buvo pasiūlyta (Lietuvos banko prašymu) Europos Sąjungos bendrosios valiutos – piniginio vieneto pavadinimo euras – lietuviška santrumpa Eur (plg. pavadinimo litas santrumpa – Lt). Piniginio vieneto dalies pavadinimo santrumpa ta pati …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki balandžio 22 d. (nes balandžio 20 d. yra ne darbo diena) 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki balandžio 15 d. 1. Pelno mokestis prie pajamų šaltinio (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta VMI …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki balandžio 10 d. 1. Dividendų pelno mokestis (D, M) 1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir nuo jų …

2 proc. parama – savanoriška ar privaloma?

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 34 str. 3 dalies nuostatas, nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę nuo per kalendorinius metus gautų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi (2 proc.) remti pasirinktą subjektą, kuris pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gali gauti …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki balandžio 1 d. 1. Mokesčių administravimas (D) Juridiniai asmenys (išskyrus LR finansų įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891) nurodytas kredito įstaigas), kurie per kalendorinius metus iš fizinių asmenų gavo ir fiziniams asmenims …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki kovo 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2014 m. vasario mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma). AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą pateikiama užpildyta PVM deklaracija, kurios FR0600 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki kovo 20 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki kovo 13 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki kovo 5 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Naujovės teikiantiems finansines ataskaitas

Primename, kad nuo 2014 m. kovo 3 d. keičiasi prisijungimo prie Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos ir teisių teikti finansinių ataskaitų rinkinius suteikimo tvarka. Su Registrų centru iki 2014 m. vasario 26 d. reikia sudaryti sutartis ir sutvarkyti leidimus. Pasikeitus tvarkai, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki vasario 25 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M) 1.1. Pateikiama 2014 m. sausio mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma). AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą pateikiama užpildyta PVM deklaracija, kurios FR0600 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki vasario 20 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 straipsnio 2 dalies nuostatas atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti   Iki vasario 13 d. 1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Avansinis PVM mokėjimas (M) PVM mokėtojai, kuriems, pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 90 str. 2 dalies nuostatas, atsiranda prievolė mokėti avansinius PVM mokėjimus, …