Kas buvo nuveikta audito viešosios priežiūros srityje

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba) tikslas – užtikrinti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą ir priemones, kuriomis siekiama užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę ir patikimumą.Tarnyba 2018 m. I pusmečio veiklos ataskaitoje apžvelgė nuveiktus darbus audito …

Nebijokime keistis ir drąsiai priimti pokyčius

Su UAB „Verslo audito konsultacijos“ direktore atestuota auditore Juste Tušaite susitikome praėjusių metų paskutiniąją darbo dieną, kai daugelis darbuotojų buvo išvykę ar atostogavo. Bendrovėje yra tradicija, kad tą dieną, kai yra darbuotojo gimtadienis, jis gali atsiprašyti ir neateiti į darbą. …