Įgytos žinios padės auditoriams konkuruoti ir užsienio rinkose

  Neseniai buvo apdovanoti geriausi Europos socialinio fondo lėšomis (ESF) finansuojami projektai. Nors Lietuvos auditorių rūmai (LAR) nominacijos negavo, bet LAR vykdytas projektas „Audito įmonių vadovų ir darbuotojų kvalifikacijos, žinių, gebėjimų ir profesinės kompetencijos tobulinimas besikeičiančioje Lietuvos nepriklausomo audito sistemoje“ …

Smulkieji nori mažesnės mokesčių naštos

  Mažos audito įmonės skundžiasi didele mokesčių našta. Jos moka atskaitymus Lietuvos auditorių rūmams (LAR) audito priežiūrai finansuoti: 3 MMA už kiekvieno audito įmonės auditoriaus atliktų auditų peržiūrą ir kasmet 0,2 proc. pajamų, gautų už atliktą auditą, bet ne mažiau kaip …

Kokios auditorių nuotaikos šį rudenį, prasidėjus audito sezonui?

  „AAM aktualijos“ pakalbino atestuotus auditorius, kaip jie rengiasi ir pradeda audito sezoną.   UAB „Added Value“ direktorius, auditorius Arvydas Vainoras: – Stengiamės suteikti klientams aukštos kokybės paslaugų už konkurencingą kainą. Mūsų įmonė orientuota ne vaikytis „greito pelno“, bet teikti …

Auditorių darbai ir perspektyvos

  Kaip auditoriai pradeda šį audito sezoną, kokios laukia naujovės, naujienos, galbūt jau tapo kiek aiškiau dėl Audito direktyvos ir reglamento projektų, kurie svarstomi Europos Parlamente, kokiems Europos Komisijos siūlymams pritarta, kokie turėtų būti daromi pakeitimai ir kokią įtaką tai …

Dvi nuomonės dėl banko SNORAS audito

  Audito ir apskaitos tarnybos išvados Atlikus audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic” ir auditoriaus Ramūno Bartašiaus atlikto AB banko SNORAS 2010 metų finansinių ataskaitų audito tyrimą, pradėtą Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymu …

Diskutavo apie iššūkius ir naujas galimybes

  Šiemet tradicinei auditorių vasaros konferencijai Palangoje dangus negailėjo saulės ir šilumos, todėl ne vienas auditorius liko ilgiau paviešėti pajūryje. Birželio 8 d. Lietuvos auditorių rūmų (LAR) surengtoje konferencijoje „Pasirengimo 2014–2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę“ …

Auditoriai posėdžiavo Palangoje

  Praėjusį penktadienį Lietuvos auditorių rūmai (LAR) Palangoje surengė tradicinę vasaros konferenciją „Pasirengimo 2014–2020 m. periodui iššūkiai: darnus požiūris į valdymą ir kontrolę“. Konferenciją atidarė LAR prezidentė Jurgita Kirvaitienė. Pranešimus apie pasirengimą efektyviai panaudoti ES struktūrinę paramą 2014–2020 m., finansavimo …

AAT paskyrė dausminę nuobaudą

  Audito ir apskaitos tarnyba (AAT) atliko auditorės Ramutės Bučienės ir audito įmonės UAB „VVarff-Auditas“ tyrimą ir nustatė audito kokybės kontrolės sistemos trūkumų. AAT pranešime sakoma, kad audito įmonė nesilaikė reikalavimų įdiegti kokybės kontrolės politiką ir procedūras, tyrimui nepateikė peržiūrų …

2011 m. audito įmonės atliko 3 366 auditus ir gavo 174 mln. Lt pajamų

  2011 m. vidutinis auditorių amžius buvo 49 metai, 74 proc. – moterys, 26 proc. – vyrai, 61 proc. audito įmonių dirbo tik po vieną auditorių. Tokį vaizdą pateikia LAR 2011 m. audito rinkos apžvalgoje. Kiekvienais metais audito įmonės pateikia Lietuvos auditorių rūmams …

Tarnybos siekis: išlaikyti objektyvią ir nepriklausomą poziciją

  Neseniai sukako 10 m., kai buvo įsteigta viešoji įstaiga Apskaitos institutas, atsakinga už verslo apskaitos standartų rengimą ir aiškinimą. 2008 m. rugpjūčio 26 d. įstaiga tapo Audito ir apskaitos tarnyba (AAT), kuriai buvo pavesta viešoji audito priežiūra. Vadovaujantis finansų ministro 2012 m. …

Atestuoti auditoriai pasigenda viešumo ir siūlosi padėti

  Lietuva buvo viena iš lyderių, įgyvendinančių ES fondų projektus, todėl 2012 m. vasario 10 d. Europos Komisijos žinia, jog metinės kontrolės ataskaitos atskleidė reikšmingus trūkumus Lietuvai įsisavinant ES paramos fondų lėšas ir laikinai nutrauktas lėšų mokėjimas iš Europos regioninės …

Tarnyba apibendrino atlikto audito trūkumus

  Kiekvienais metais Audito ir apskaitos tarnyba (AAT) parengia ir iki kovo 1 d. paskelbia ataskaitą dėl auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės užtikrinimo. 2011 m. auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plane buvo numatyta atlikti 33 …

Auditorių paslaugų kainos – labai įvairios

Ramų auditorių gyvenimą, pasirengimą audito sezonui ir jau prasidėjusius darbus vieną lapkričio dieną sudrebino AB banko SNORAS nacionalizavimas ir šiame kontekste nuskambėjusi auditorių pareikšta 2010 m. banko finansinių ataskaitų audito besąlyginė išvada. Pastaruoju metu tokių besąlyginių išvadų auditoriai pareiškia vis …

Apibendrino auditorių darbo trūkumus

Audito ir apskaitos tarnyba (AAT), vykdydama Lietuvoje auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, 2011 m. kovo 1 d. ataskaitoje apibendrino, kaip 2010 m. įgyvendino atlikto audito kokybės užtikrinimą. 2010 m. auditorių ir audito įmonių audito kokybės peržiūrų plane buvo numatyta …

Mažieji grumiasi dėl išgyvenimo

Mažieji grumiasi dėl išgyvenimo „Šiuo metu auditoriams – audito sezonas, tačiau aš sėdžiu be darbo, nes vieni klientai atsisakė motyvuodami, jog surado, kas auditą atliks pigiau, kiti nutarė visai neatlikti audito – geriau jau baudą sumokės, o naujų klientų nėra, …

Aptarė svarbius ES apskaitos ir audito klausimus

Aptarė svarbius ES apskaitos ir audito klausimus Lietuvos auditorių rūmų prezidentė Jurgita Kirvaitienė ir Audito ir apskaitos tarnybos direktorius Audrius Linartas vasario 9–10 d. dalyvavo Europos Komisijos surengtoje konferencijoje „Finansinė atskaitomybė ir auditas: metas pokyčiams“. Gausiai susirinkę dalyviai pirmąją dieną …

Auditorius viską turi vertinti kritiškai

Nors Lietuvoje dar nebuvo iškelta bylų auditoriams dėl atlikto audito kokybės ar kitų dalykų, tačiau kitų šalių patirtis rodo, kad auditas – pakankamai rizikinga veikla. Siekdamas išvengti rizikos, auditorius surinktus audito įrodymus vertina kritiškai ir abejodamas, t. y. laikydamasis profesinio …

Neeilinis LAR narių susirinkimas naujo statuto nepriėmė

„AAM aktualijos“ pakalbino atestuotus auditorius, kaip jie vertina įvykusį neeilinį Lietuvos auditorių rūmų (LAR) narių susirinkimą, kodėl nebuvo priimtas naujas LAR statutas. Atestuota auditorė Nijolė RINKŪNIENĖ: – Spalio 22 d. pakilia nuotaika skubėjau į neeilinį visuotinį auditorių susirinkimą, kurio dienotvarkėje …

2009 m. Lietuvoje atlikti 3 675 metiniai auditai, gauta 183 mln. Lt

2009 m. Lietuvoje atlikti 3 675 metiniai auditai, gauta 183 mln. Lt Lietuvos auditorių rūmai (LAR) apžvelgė Lietuvos audito rinką 2009 m. ir paskelbė informaciją. Pagal ją, praėjusių metų pabaigoje šalyje buvo 413 atestuotų auditorių, turinčių teisę atlikti finansinių ataskaitų …

Apibendrinti atlikto audito kokybės užtikrinimo rezultatai

Apibendrinti atlikto audito kokybės užtikrinimo rezultatai Audito ir apskaitos tarnyba (AAT) paskelbė ataskaitą apie auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimą 2009 m. Pagal Audito įstatymą, atlikto audito peržiūras organizuoja Lietuvos auditorių rūmai (LAR) taip, kad ne rečiau kaip kartą …