Ar perskaičiuotų atostoginių kaupiniai 2019 m. – leidžiami atskaitymai?

 Šį klausimą tenką nagrinėti ne pirmą kartą. Jis iškilo ir 2018 m. pabaigoje, ir pildant 2018 m. pelno mokesčio deklaraciją PLN204.  Ir tai ne vienintelis svarbus klausimas daugeliui buhalterių.Klausimai būtų tokie:1) Kaip apskaičiuoti perskaičiuotų atostoginių kaupinių leidžiamų atskaitymų sumą (kai darbo …

Etikos kodeksas ir technologijos

 Išgyvename permainų laikotarpį. Šiuo metu ypač svarbus stiprus pilietiškumo jausmas, žmonių sąmoningumas, mąstysenos sutelkimas bendrai gerovei ir saugumui išlaikyti.  Išaugo informacinių technologijų panaudojimas ir atsivėrė daug galimybių, kurių, esant įprastinėms sąlygoms, nė nemanėme turintys. Karantino laikotarpiu daugelis pasitikrinome, kad galime …

Laikas skaičiuoti 2019 m. pelno mokestį (III)

Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1069) PLN204 pildymas2019 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų …

Laikas skaičiuoti 2019 m. pelno mokestį (II)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1069) Lengvatinis tarifas ir kitos lengvatos5 proc. tarifasTinkamai sugrupavę ir įvertinę leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus (su pajamomis dažnai viskas paprasčiau, tai, kas neapmokestinama, yra nurodyta Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnyje, visos kitos pajamos paprastai yra apmokestinamos), galime skaičiuoti …

Laikas skaičiuoti 2019 m. pelno mokestį (I)

 Pelno mokestį skaičiuojame vieną kartą per metus. Tačiau išmintingi buhalteriai skaičiavimo kontrolę, reikalingų duomenų atranką ir kitus veiksmus atlieka nuolat, t. y. visus metus.Paprastiems atvejams pakanka atskiros balansinės sąskaitos (pvz., 50 proc. reprezentacinių išlaidų keliame į vieną sąskaitą, 50 proc. – į …

2019 m. GPM312 deklaracija: kas, kaip ir kada

 2019 m. gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, metinės deklaracijos GPM312 pildymas neliko be staigmenų. Kai skaitote ši straipsnį, deklaraciją jau tikriausiai užpildėte, o gal tai už jus padarė apskaitos sistema. Reikia konstatuoti faktą, kad jokia net …

Išgirto i. APS (ne)naudojimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (1059) Grafikas (esantis žemiau) rodo ribotą informaciją – pagal tai, kiek turiu duomenų, galiu vertinti, kad teisinga yra oranžinė kintamoji (pelnas pagal apmokėtas sumas) ir žalias stulpelis, rodantis apmokėtas pajamas. Mėlyna kintamoji turi rodyti „Mėnesio pelną“ pagal …

Išgirto i. APS (ne)naudojimas (1)

 Kas gi pagirs, jeigu ne pats save… Iš VMI girdime, kad i. ASP – ne sistema, o tiesiog stebuklas: ji viską už jus padarys ir sutvarkys. Be to, vienas svarbiausių „reklaminių“ akcentų, kad ji yra nemokama.Gerai žinome, kad mokesčių mokėtojas …

Atvirkštinio PVM taikymas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (1037) Registravimas apskaitojeDokumento registravimas apskaitoje paprastai nėra vien apskaitos įrašai balansinėse sąskaitose (kaip visada korespondencijose nebus parduotų prekių savikainos nurašymo įrašų), dažnai tai – sumodeliuotas ar šabloninis duomenų įkėlimas į balansines sąskaitas tokiu būdu, kad ne tik …

Atvirkštinio PVM taikymas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. (1)

 Atvirkštinio PVM skaičiavimas yra ne naujiena. Atvejų, kaip tai reikia daryti, vis daugėja. Taip lyg ir bandoma ištraukti PVM iš „šešėlio“. Štai ir nuo rugpjūčio 1 d. atvirkštinį PVM pradėsime skaičiuoti tam tikrai kompiuterinei technikai ir mobiliesiems telefonams. Tikėtina, kad …

(Ne)kompensacijų (ne)apmokestinimas GPM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (1034) Nekonkuravimo kompensacijosNekonkuravimo išmokos – toks būtų tikslesnis jų pavadinimas. Šio tipo išmokos nėra naujos, tačiau „naujajame“ DK (ne)konkuravimui skirtas visas atskiras straipsnis. DK 38 straipsnyje rasite nemažai informacijos, kad susitarimas dėl nekonkuravimo ir išmokos pagal susitarimą …

(Ne)kompensacijų (ne)apmokestinimas GPM (1)

 Kaip išmokos darbuotojams ar kitiems asmenims yra susijusios su naudojamu turtu, pavestomis vykdyti funkcijomis? Ar išmokos yra gyventojo pajamos, ar visgi kompensacijos, ar jos apmokestinamos, ar ne? Konkrečias situacijas reikia vertinti, taikant Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 …

2018 m. „uždarymas“: atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir leidžiami atskaitymai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (1028) Kiek leidžiamų atskaitymų 2018 metais?Turbūt ne vienam buhalteriui teko matyti dalinius paaiškinimus, kaip perskaičiuoti atostoginių kaupinius 2018 m. pabaigoje pagal 2019 m. pokyčius ir kokią įtaką leidžiamiems atskaitymams tas perskaičiavimas turės. Problema ta, kad tai buvo …

2018 m. „uždarymas“: atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir leidžiami atskaitymai (1)

 Atostoginių kaupiniai – tai ir įsipareigojimas, ir kaupimo principo taikymo atspindys, ir dalis leidžiamų atskaitymų. O 2018 m. pabaigoje – dar ir ypatinga problema ar net galvos skausmas buhalteriams. Teko ieškoti bendro atsakymo į visus su 2018 m. atostoginių kaupiniais susijusius …

„Avansinės“ PVM sąskaitos faktūros ir skolų suderinimas

 Klausimas2018 m. rugsėjo 10 d. sumokėjome avansą (968 eurų, t. y. 800 eurų + PVM) už renginį (konferenciją verslo tema), kuris turėjo įvykti 2018 m. gruodžio mėn. Kaip paaiškėjo vėliau, dėl neaiškių priežasčių paslaugos teikėjas 2018 m. spalio 4 d. išrašė …

Socialinio draudimo įmokų problematika 2018 m. (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (967) Terminuotos darbo sutartysYra nemažai pakeitimų ir kitiems draudikams ar draudėjams.Nuo 2018 m. sausio 1 d. standartinis bendras VSD tarifas dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis yra 32,58 proc. (tarifas priklauso nuo nedarbo socialinio draudimo tarifo – 1,4 proc., o …

Socialinio draudimo įmokų problematika 2018 m. (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 7 (967) Praėjusį kartą aptarėme „Sodros“ įmokų skaičiavimą nuo „grindų“. Pateikę SAM pranešimą, el. paštu gauname (jei tokia pranešimo forma nustatyta) pranešimą, kad reikia (nereikia) mokėti papildomas VSD įmokas. Sistemoje dar yra daug neatitikimų, todėl nenustebkite, jeigu, sumokėję …

Socialinio draudimo įmokų problematika 2018 m. (1)

 Pastaruoju metu priimti mokestiniai pakeitimai ir „reformos“ grūdina buhalterių nervus, lavina prisitaikymo instinktus ir ugdo kantrybę, kai net institucijos vos ne iki paskutinio mokesčių ar įmokų skaičiavimo ar mokėjimo momento nežino, kaip taikyti įstatymo pakeitimus. 2018 m. taip pat turime …

Valiutinių operacijų apskaita

 Šiais metais įsigaliojus Buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio naujai redakcijai, įmonėms atsirado prievolė savo apskaitos politikoje nurodyti, kokios dienos euro ir užsienio valiutos santykį taiko apskaitoje ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių atlikimas ir buvimas ar rezultatų įforminimas susiję su …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (7)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (940) Mokėjimų vėlavimaiAtostoginiaiPagal naująjį DK taikomi kitokie procesiniai veiksmai ir sankcijos, susiję su darbo užmokesčio, atostoginių ar kitų išmokų vėlavimais (uždelsimais) atsiskaityti.Pradėkime nuo atostoginių. Uždelsimu sumokėti atostoginius laikomas vėlavimas sumokėti atostoginius, kai nėra sutarimo juos sumokėti kartu …