„Avansinės“ PVM sąskaitos faktūros ir skolų suderinimas

 Klausimas2018 m. rugsėjo 10 d. sumokėjome avansą (968 eurų, t. y. 800 eurų + PVM) už renginį (konferenciją verslo tema), kuris turėjo įvykti 2018 m. gruodžio mėn. Kaip paaiškėjo vėliau, dėl neaiškių priežasčių paslaugos teikėjas 2018 m. spalio 4 d. išrašė …

Socialinio draudimo įmokų problematika 2018 m. (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (967) Terminuotos darbo sutartysYra nemažai pakeitimų ir kitiems draudikams ar draudėjams.Nuo 2018 m. sausio 1 d. standartinis bendras VSD tarifas dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis yra 32,58 proc. (tarifas priklauso nuo nedarbo socialinio draudimo tarifo – 1,4 proc., o …

Socialinio draudimo įmokų problematika 2018 m. (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 7 (967) Praėjusį kartą aptarėme „Sodros“ įmokų skaičiavimą nuo „grindų“. Pateikę SAM pranešimą, el. paštu gauname (jei tokia pranešimo forma nustatyta) pranešimą, kad reikia (nereikia) mokėti papildomas VSD įmokas. Sistemoje dar yra daug neatitikimų, todėl nenustebkite, jeigu, sumokėję …

Socialinio draudimo įmokų problematika 2018 m. (1)

 Pastaruoju metu priimti mokestiniai pakeitimai ir „reformos“ grūdina buhalterių nervus, lavina prisitaikymo instinktus ir ugdo kantrybę, kai net institucijos vos ne iki paskutinio mokesčių ar įmokų skaičiavimo ar mokėjimo momento nežino, kaip taikyti įstatymo pakeitimus. 2018 m. taip pat turime …

Valiutinių operacijų apskaita

 Šiais metais įsigaliojus Buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio naujai redakcijai, įmonėms atsirado prievolė savo apskaitos politikoje nurodyti, kokios dienos euro ir užsienio valiutos santykį taiko apskaitoje ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių atlikimas ir buvimas ar rezultatų įforminimas susiję su …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (7)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (940) Mokėjimų vėlavimaiAtostoginiaiPagal naująjį DK taikomi kitokie procesiniai veiksmai ir sankcijos, susiję su darbo užmokesčio, atostoginių ar kitų išmokų vėlavimais (uždelsimais) atsiskaityti.Pradėkime nuo atostoginių. Uždelsimu sumokėti atostoginius laikomas vėlavimas sumokėti atostoginius, kai nėra sutarimo juos sumokėti kartu …

Kai fasadas svarbiau už turinį

 Su rudeniu atėjo ir ligų metas. Tačiau buhalteris negali nei ilgai sirgti, nei ilgai atostogauti.Nėra Lietuvoje tokios tvarkos, kuri leistų atidėti deklaracijos ar formos pateikimą. Ir niekas buhalterių neužjaus, ir tokios tvarkos nepaskelbs, kol buhalterių bendruomenė vieningai to nepareikalaus. O …

Skolinimosi išlaidos

 Skolinimosi išlaidos, pagal 23-iąjį tarptautinį apskaitos standartą – tai palūkanos ir kitos išlaidos, kurias patiria subjektas, skolindamasis lėšas, pavyzdžiui, banko sąskaitos pereikvojimo (overdrafto), trumpalaikio ir ilgalaikio skolinimosi palūkanos, su skolinimusi susijusių nuolaidų ar priemokų amortizacija, papildomų skolinimosi išlaidų amortizacija, finansinės įmokos, …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (1)

Papildomos atostogos darbo dienomis ir kylančios problemosKaip jau minėta, atostogos darbo dienomis suteikiamos ne visiems. Yra atskira darbuotojų grupė, kuriems atostogos skaičiuojamos savaitėmis (t. y. kalendorinėmis dienomis, nes savaites galima perskaičiuoti į kalendorines dienas, o kalendorines dienas – į savaites).2017 …

Kas geriau – 20 darbo ar 28 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos?

 Naujasis Darbo kodeksas, dėl kurio kilo daug ginčų ir nuomonių, pagaliau įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d., taigi dabar reikia gilintis į naujus reikalavimus ir taikyti praktikoje.Nemažai prieštaringų nuomonių sulaukė Darbo kodekso 126 straipsnis „Kasmetinių atostogų sąvoka ir trukmė“, kurio 2 …

„Vokų apskaitos“ metodas smulkiajam verslui

 Nors pati voko sąvoka Lietuvoje įgavo neigiamą atspalvį, tačiau vokas, kaip priemonė, yra nepakeičiamas kai kuriose srityse, taip pat ir planuojant bei prižiūrint asmeninius pinigus. Plačiau šį metodą galima taikyti tvarkant smulkiojo verslo apskaitos dokumentus.Dažnas savo verslą pradėjęs asmuo, pasimetęs …

Preliminarių mokesčių deklaracijų rengimas ir kryžminis sutikrinimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (936) Prie užrašo „Preliminarių PVM deklaracijų užsakymai“ yra nustatymai, kur galima įsijungti periodinį „automatinį“ preliminarių deklaracijų užsakymą, t. y. kai bus pateikti visi atitinkamo mėnesio registrai (jei opcija įjungta), preliminarios deklaracijos bus formuojamos automatiškai. Kaip jau minėjau, preliminari deklaracija …

Preliminarių mokesčių deklaracijų rengimas ir kryžminis sutikrinimas (1)

 Preliminarios deklaracijosNeseniai per visas žiniasklaidos priemones nuskambėjo informacija apie preliminarios avansinės pelno mokesčio deklaracijos FR0430 rengimą. Buvo ir nepasitenkinimo, ir aiškinimų. Galiausiai reikėjo buhalterio veiksmų dėl deklaracijos būtinumo ir galutinio jos pateikimo.Dabar turime galimybę gauti dar dvi preliminarias deklaracijas:– PVM …

Dėl darbo stažo skaičiavimo pakeitimo

 Pagal LR valstybinio socialinio pensijų draudimo įstatymą, stažas yra siejamas su dviem faktoriais: 1) asmens draustumo faktu ir 2) įmokų dydžiu. Taigi, norėdamas sukaupti vienerių metų pensijos stažą, asmuo turi būti draustas socialiniu pensijų draudimu.Metinės pajamos, nuo kurių mokamos įmokos, …

Kai sprendimus lemia forma, o ne turinys

Pastaruoju metu kalbama, kad VMI daugiau nebebus „draugas“ (matyt, po to, kai į paviršių negražiai iškilo abipusiškai naudingos draugystės ryšiai), o taps „policininku“. Sakoma, kad „institucija iš esmės pakeitė bendravimo stilių į itin griežtą ir bekompromisį. Net jei mokesčio mokėtojo …

Ar automatizavimas reiškia, kad buhalteriai praras darbą?

 Didžiausią įtaką technologijos daro kompiuteriams ir dirbtiniam intelektuiYpač sparčiai vystosi programos, jų galimybės. Dabar nieko nestebina realiu laiku vykstanti konferencija tarp partnerių iš skirtingų žemynų. Visiškai nenauja ir nuotolinio darbo rūšis, kai darbuotojas, turėdamas reikiamas priemones, gali atlikti užduotis iš …

Kaip technologijos keičia mūsų pasitikėjimą?

 Mokslo progresas, technologinės inovacijos neretai keičia žmonių gyvenimus itin netikėtu kampu. Kai kurie kasdieniai dalykai pakito neatpažįstamai ir tai, kas prieš keliasdešimt metų atrodė kaip stebuklas, dabar tampa įprastu dalyku.Apsipirkimas internetu, bepiločiai lėktuvai, išmanieji namai, elektroninės knygos, išmanūs automobiliai, nuotolinis …

Etika. Kas tai?

 Etika – sąvoka, kuria dažniausiai apibūdinama moralės teorija, kuri grindžiama gero ir blogo, teisingo ir neteisingo elgesio supratimu.Etiką ir jos principus sudėtinga įsprausti į griežtus rėmus, nes pats etikos mokslas žmogų vertina kaip unikalų individą, kurio didžiausia vertė yra ne …

VSD įmokų pokyčiai 2017 m.: skaičiavimas ir deklaravimas (IV)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (915)Įmokas į Garantinį fondą – „Sodrai“Jau beveik pripratome, kad įmokas į Garantinį fondą tuo pačiu įmokos kodu, kaip ir socialinio draudimo (pvz., 252), mokame „Sodrai“. Būtų tikslinga 2016 m. pabaigoje (kaip žinia, mums, buhalteriams, 2016 m. dar …

VSD įmokų pokyčiai 2017 m.: skaičiavimas ir deklaravimas (III)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (915) Bazė, lubos ir „nemokėjimo“ galimybėReikia pastebėti, kad pirminiame Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitime, kuris buvo suderintas su naujuoju Darbo kodeksu ir planuota, kad įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d., buvo daug daugiau nuostatų dėl „lubų“ taikymo. …