Supirktos žemės ūkio produkcijos ir suteiktų žemės ūkio paslaugų įforminimas

Birutė STANIENĖ Mokesčių specialistė Prasidėjo naujo derliaus grūdinių kultūrų (rugių, miežių ir kt.), rapso ir kitos žemės ūkio produkcijos supirkimas. Todėl tiek ūkininkams, tiek žemės ūkio produkcijos supirkimą ir perdirbimą vykdančioms įmonėms yra labai svarbu, kad teisingai būtų įformintas tiek …