Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (VIII)

 Veikla, nepriskirtina nuolatinei buveineiŠioje straipsnio dalyje baigiamas EBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnio („Nuolatinė buveinė“) ketvirtosios nuostatos nagrinėjimas, vadovaujantis naujais EBPO išaiškinimais.Pagal šio straipsnio ketvirtąją nuostatą, neatsižvelgiant į ankstesnes šio straipsnio nuostatas, laikoma, kad sąvoka „nuolatinė buveinė“ neapima:a) įrangos naudojimo tiktai įmonei …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (VII)

 Veikla, nepriskirtina nuolatinei buveineiEBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnyje („Nuolatinė buveinė“) taip pat skiriamas dėmesys ir veikloms, vien tik kurių vykdymas nepriskirtinas nuolatinei buveinei.Pagal šio straipsnio ketvirtąją nuostatą, neatsižvelgiant į ankstesnes šio straipsnio nuostatas, laikoma, kad sąvoka „nuolatinė buveinė“ neapima: a) …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (VI)

 Veikla, nepriskirtina nuolatinei buveineiEBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnyje („Nuolatinė buveinė“) skiriamas dėmesys ir veikloms, kurių vykdymas nepriskirtinas nuolatinei buveinei. Pagal šio straipsnio ketvirtąją nuostatą, neatsižvelgiant į ankstesnes šio straipsnio nuostatas, laikoma, kad sąvoka „nuolatinė buveinė“ neapima: a) įrangos naudojimo tiktai …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (V)

 Kai veikla yra susijusi arba savo pobūdžiu panaši į statybos veikląEBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnio („Nuolatinė buveinė“) trečiojoje nuostatoje įtvirtinta, kad statybos aikštelė, statybos, surinkimo ar įrangos objektas arba su tuo susijusi priežiūros ar konsultacinė veikla tik tada yra nuolatinė …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (IV)

 Nuolatinės buveinės samprataEBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnio („Nuolatinė buveinė“) pirmoji nuostata įtvirtina nuolatinės buveinės apibrėžimą – tai nuolatinė komercinės ūkinės veiklos vieta, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė ūkinė veikla arba jos dalis.Kai materialusis turtas, kaip, pavyzdžiui, infrastruktūros objektai, pramoninė, komercinė …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (III)

 Nuolatinės buveinės samprataVadovaujantis EBPO Modelinės konvencijos 5 straipsnio (nuolatinė buveinė) pirmąja nuostata, nuolatinė buveinė – tai nuolatinė komercinės ūkinės veiklos vieta, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė ūkinė veikla arba jos dalis.Nuolatinė buveinė gali būti tik tada, kai veiklos vykdymo …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (II)

 Nuolatinės buveinės samprata pagal EBPONuolatinė buveinė – tai nuolatinė komercinės ūkinės veiklos vieta, per kurią vykdoma visa įmonės komercinė ūkinė veikla arba jos dalis. Žodžių junginys „per kurią“ turi būti aiškinamas plačiai: šiuos žodžius būtų galima taikyti visoms situacijoms, kai komercinė …

Nuolatinių buveinių apmokestinimas pagal EBPO (I)

 Atsižvelgiant į tai, kad vyksta Lietuvos stojimo procesai į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO), o nuolatinių buveinių Lietuvoje apmokestinimo klausimai praktikoje tampa vis dažnesni ir aktualesni, straipsnyje analizuojamos, vertinamos naujos siūlomos nuolatinės buveinės identifikavimo ir apmokestinimo taisyklių …

Įmonių pelno apmokes­tinimas pagal EBPO aiškinimus (IX)

 EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) trečiojoje nuostatoje reglamentuojama, kad, nustatant nuolatinės buveinės pelną, leidžiama atskaityti išlaidas, kurios buvo patirtos nuolatinei buveinei vykdant jos veiklą, įskaitant su nuolatinės buveinės veikla susijusias vykdomąsias ir administracines išlaidas, nesvarbu, ar jos patirtos …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (VIII)

 Ankstesnę straipsnio dalį baigėme nagrinėdami aktualų praktikoje klausimą – palūkanų išlaidas. Pagal bendrą taisyklę, apskaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, iš nuolatinės buveinės pajamų negali būti atskaitomos palūkanos, nuolatinės buveinės mokamos jos užsienio vienetui (išimtys numatytos finansų įstaigoms).Lietuvos apmokestinimo praktikai aktualu tai, …

Domėjosi, kas daroma Lietuvoje dėl korupcijos ir pinigų plovimo

Lietuvoje apsilankę EBPO delegacijos atstovai susitiko su įvairių mūsų šalies institucijų atstovais ir teigiamai įvertino Lietuvoje atliktas teisines reformas dėl kovos su korupcija ir papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose. Kaip žinia, Lietuva siekia tapti EBPO nare. Vertinimo ataskaitoje teigiama, kad Lietuvos …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (VII)

 EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) trečioji nuostataNustatant nuolatinės buveinės pelną, gali iškilti klausimas, ar tikrai konkrečios įmonės patirtos sąnaudos gali būti laikomos dėl nuolatinės buveinės patirtomis išlaidomis todėl, kad nuolatinė buveinė apskritai turi būti traktuojama kaip atskira, savarankiška įmonė. …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (VI)

 Pagal EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) trečiąją nuo­statą, nustatant nuolatinės buveinės pelną, leidžiama atskaityti išlaidas, kurios buvo patirtos nuolatinei buveinei vykdant jos veiklą, įskaitant su nuolatinės buveinės veikla susijusias vykdomąsias ir administracines išlaidas, ­nesvarbu, ar jos patirtos toje …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (V)

 Toliau, vadovaudamiesi EBPO išaiškinimais, nagrinėjame teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymą, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinę. Teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymasEBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) antrojoje nuostatoje įtvirtinta, kad jeigu susitariančios valstybės įmonė vykdo veiklą kitoje susitariančioje valstybėje …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (IV)

 Teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymas, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinęToliau šiame straipsnyje, pagal EBPO išaiškinimus, nagrinėjamas teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymas, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinę. EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) antrojoje nuostatoje įtvirtinta, …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (III)

 Teisės apmokestinti pelną paskirstymas, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinęVadovaudamasis EBPO išaiškinimais, toliau nagrinėsiu teisės apmokestinti įmonių pelną paskirstymą, kai įmonė kitoje valstybėje turi nuolatinę buveinę. EBPO Modelinės konvencijos 7 straipsnio (įmonių pelnas) antrojoje nuostatoje įtvirtinta, kad, jeigu susitariančios valstybės …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (II)

 Atsižvelgiant į tai, kad jau prasidėjo Lietuvos stojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO), o vystantis globaliniam verslui, vis dažniau kelių valstybių įmonėms atliekant bendrą verslą, vis aktualesni tampa tarptautinės apmokestinimo praktikos klausimai, straipsnyje, vadovaujantis naujais EBPO …

Įmonių pelno apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (I)

 Prasidėjo Lietuvos stojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – EBPO). Vystantis globaliniam verslui, kelių valstybių įmonėms turint bendrą verslą, vis aktualesni tampa tarptautinės apmokestinimo praktikos klausimai. Taigi pirmojoje straipsnio dalyje, vadovaujantis naujais EBPO išaiškinimais, nagrinėjami aktualūs įmonių pelno …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XIV)

 Teisių apmokestinti honorarus paskirstymo taisyklėsAnkstesnėse straipsnio dalyse jau analizavome pagrindines teisių apmokestinti honorarus paskirstymo taisykles, kai honorarų mokėjimai yra atliekami tarp Lietuvos ir kitos užsienio valstybės. Toliau nagrinėsime EBPO Modelinėje konvencijoje įtvirtintas ir EBPO išaiškinimuose atskleidžiamas papildomas, specifiniams apmokestinimo atvejams …

Honorarų apmokestinimas pagal EBPO aiškinimus (XIII)

 Teisių apmokestinti honorarus paskirstymo taisyklėsPanagrinėjus ankstesnėse straipsnio dalyse jau išsamiai analizuotas pagrindines teisių apmokestinti honorarus paskirstymo taisykles, kai honorarų mokėjimai yra atliekami tarp Lietuvos ir kitos užsienio valstybės, toliau nagrinėjamos EBPO Modelinėje konvencijoje įtvirtintos ir EBPO išaiškinimuose atskleidžiamos specifiniams apmokestinimo …