Kaip spręstini aiškinamojo rašto rengimo klausimai?

 Įmonių pagrindinių finansinių ataskaitų (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos bei kt.) informaciją gali papildyti aiškinamasis raštas (AR). Jo parengimas turi atitikti apskaitos optimalumo principo, naudos ir išlaidų pusiausvyros reikalavimą, nustatantį, kad iš informacijos gaunama nauda būtų didesnė už jos pateikimo …

Finansinių ataskaitų kokybė negerėja taip, kaip norėtųsi

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT) paskelbė 2019 m. finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalgą, kurioje analizavo, kaip laikomasi finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymo ir tvirtinimo, finansinių ataskaitų audito ir nustatytų aiškinamojo rašto reikalavimų.Jau trečius metus AVNT atlieka 100 …