Kaleidoskopas

Birželio 3 d. – Sąjūdžio diena, Pasaulinė dviračio diena.Sukanka 76 m., kai 1944 m. naciai sudegino Pirčiupių kaimą.Sukanka 32 m., kai 1988 m. Vilniuje susikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė.Sukanka 96 m., kai 1924 m. gimė lietuvių dailininkas Kazys Švažas.Sukanka …

Kaleidoskopas

Gegužės 27 d.Sukanka 54 m., kai 1966 m. parodytas pirmasis Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Romeo ir Džuljeta“.Sukanka 118 m., kai 1902 m. gimė lietuvių poetas, dramaturgas, operos solistas Stasys Santvaras.Sukanka 100 m., kai 1920 m. gimė lietuvių teatro ir kino …

Kaleidoskopas

Gegužės 20 d. – Kauno diena, Pasaulinė metrologų diena.Sukanka 498 m., kai 1522 m. Pranciškus Skorina įkūrė pirmąją spaustuvę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.Sukanka 21 m., kai 1999 m. pirmą kartą surengta Kauno miesto diena.Sukanka 221 m., kai 1799 m. gimė prancūzų …

Kaleidoskopas

Gegužės 13 d. – Meilės diena, deivės Mildos šventė.Sukanka 123 m., kai 1897 m. Lietuvoje vyko pirmasis visuotinis gyventojų surašymas.Sukanka 138 m., kai 1882 m. gimė prancūzų dailininkas, kubizmo atstovas Žoržas Brakas.Sukanka 90 m., kai 1930 m. gimė lietuvių architektas …

Kaleidoskopas

Balandžio 29 d. – Tarptautinė šokio diena, Geologų diena.Sukanka 164 m., kai 1856 m. Vilniuje atidarytas Senienų muziejus.Sukanka 28 m., kai 1992 m. Lietuva tapo Tarptautinio valiutos fondo nare.Sukanka 87 m., kai 1933 m. mirė lietuvių rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas.Sukanka 207 …

Kaleidoskopas

Balandžio 22 d. – Tarptautinė motinos Žemės diena.Sukanka 50 m., kai 1970 m. pirmą kartą pradėta švęsti Tarptautinę motinos Žemės dieną.Sukanka 28 m., kai 1992 m. Lietuva ir Kinija pasirašė pirmąją dvišalę valstybinę sutartį.Sukanka 79 m., kai 1941 m. gimė …

Kaleidoskopas

Balandžio 15 d. – Kultūros diena.Sukanka 478 m., kai 1542 m. Žygimantas Augustas vedė Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Ferdinando dukterį Elžbietą.Sukanka 318 m., kai 1702 m. švedų kariuomenė užėmė ir sudegino Punios miestą.Sukanka 99 m., kai 1921 m. gimė lietuvių gydytojas …

Kaleidoskopas

Balandžio 8 d.Sukanka 31 m., kai 1989 m. atkurta Lietuvos agronomų sąjunga.Sukanka 1803 m., kai 217 m. nužudytas Romos valdovas Markas Aurelijus.Sukanka 116 m., kai 1904 m. Prancūzija ir Anglija pasirašė Antantės sutartį.Sukanka 47 m., kai 1973 m. mirė ispanų …

Kaleidoskopas

Kovo 25 d. – Blovieščiai, Gandro šventė.Sukanka 139 m., kai 1881 m. gimė vengrų pianistas ir kompozitorius Bela Bartokas.Sukanka 96 m., kai 1924 m. Graikija paskelbta respublika.Sukanka 73 m., kai 1947 m. gimė anglų dainininkas ir kompozitorius Eltonas Džonas.Sukanka 89 …

Kaleidoskopas

Kovo 18 d. – Tarptautinė paminklų apsaugos diena, Pasaulinė radijo mėgėjų diena.Sukanka 102 m., kai 1918 m. gimė dainininkas, kompozitorius ir dirigentas Juozas Indra.Sukanka 26 m., kai 1994 m. Lietuvos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai pasirašė draugiškų santykių ir kaimyninio …

Kaleidoskopas

Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.Sukanka 454 m., kai 1566 m. įsigaliojo Antrasis Lietuvos Statutas, įtvirtinęs bajorų demokratiją.Sukanka 30 m., kai 1990 m. Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Aktą. Kovo 12 d.Sukanka 655 m., kai 1365 m. įkurtas …

Kaleidoskopas

Kovo 4 d. – Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena, Kovarnių diena.Sukanka 634 m., kai 1386 m. Jogaila buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi.Sukanka 97 m., kai 1923 m. gimė išeivijos lietuvis gydytojas Kazys Bobelis.Sukanka 138 m., kai 1882 m. Didžiojoje Britanijoje pradėjo …

Kaleidoskopas

Vasario 26 d.Sukanka 214 m., kai 1806 m. gimė gydytojas ir kultūros veikėjas Kazimieras Vilčinskis, kuris savo lėšomis leido ir spausdino „Vilniaus albumą“.Sukanka 135 m., kai 1885 m. gimė Aleksandras Stulginskis, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo Akto signataras, …

Kaleidoskopas

Vasario 19 d.Sukanka 199 m., kai 1821 m. gimė vokiečių kalbininkas, pirmosios mokslinės lietuvių kalbos gramatikos leidėjas Augustas Šleicheris, kuris tyrinėjo K. Donelaičio kūrybą.Sukanka 159 m., kai 1861 m. Rusijos imperatorius Aleksandras II išleido „Manifestą apie baudžiavos panaikinimą“ – Lietuvoje …

Kaleidoskopas

Vasario 13 d. – Pasaulinė radijo diena.Sukanka 114 m., kai 1906 m. gimė lietuvių istorikas Adolfas Šapoka, kuris yra vienas 1936 m. „Lietuvos istorijos“ autorių ir redaktorius.Sukanka 126 m., kai 1894 m. gimė lietuvių savanoris karininkas Antanas Juozapavičius, kuris pirmasis žuvo 1919 m. ant …

Kaleidoskopas

Vasario 5 d. – Šv. Agota, Duonos diena.Sukanka 136 m., kai 1884 m. gimė Mečislovas Reinys, katalikų dvasininkas, arkivyskupas, diplomatas, politikas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, politinis kalinys.Sukanka 71 m., kai 1949 m. mirė lietuvių kompozitorius, dirigentas Juozas Tallat-Kelpša.Sukanka 31 m., …

Kaleidoskopas

Sausio 29 d.Sukanka 115 m., kai 1905 m. Kaune, Rotušės aikštėje, atidarytas pirmasis mieste lietuviškas knygynas.Sukanka 115 m., kai 1905 m. gimė lietuvių poetas Antanas Miškinis.Sukanka 99 m., kai 1921 m. gimė lietuvių rašytojas ir literatūros tyrinėtojas Adolfas Sprindis.Sukanka 60 …

Kaleidoskopas

Sausio 22 d. – Šv. Vincento diena.Sukanka 760 m., kai 1260 m. prasidėjo Herkaus Manto vadovaujamas prūsų ir lietuvių sukilimas prieš vokiečių ordiną.Sukanka 92 m., kai 1928 m. gimė Lietuvos ir Prancūzijos tapytojas, grafikas Pranas Gailius.Sukanka 514 m., kai 1506 …

Kaleidoskopas

Sausio 14 d.Sukanka 88 m., kai 1932 m. mirė lietuvių dailininkas, tapytojas, skulptorius, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas Kajetonas Sklėrius.Sukanka 560 m., kai 1460 m. Romos popiežius Pijus II paskelbė Kryžiaus žygį.Sukanka 330 m., kai 1690 m. Vokietijoje išrastas muzikos instrumentas …

Kaleidoskopas

Sausio 1 d. – Naujieji metai, Lietuvos vėliavos diena.Sukako 398 m., kai 1622 m. Romos katalikai naujuosius metus pradėjo skaičiuoti nuo sausio 1 d.Sukako 101 m., kai 1919 m. savanorių būrys Gedimino pilies bokšte iškėlė Lietuvos trispalvę.Sukako 29 m., kai …