Kaleidoskopas

Vasario 26 d.Sukanka 214 m., kai 1806 m. gimė gydytojas ir kultūros veikėjas Kazimieras Vilčinskis, kuris savo lėšomis leido ir spausdino „Vilniaus albumą“.Sukanka 135 m., kai 1885 m. gimė Aleksandras Stulginskis, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo Akto signataras, …

Kaleidoskopas

Vasario 19 d.Sukanka 199 m., kai 1821 m. gimė vokiečių kalbininkas, pirmosios mokslinės lietuvių kalbos gramatikos leidėjas Augustas Šleicheris, kuris tyrinėjo K. Donelaičio kūrybą.Sukanka 159 m., kai 1861 m. Rusijos imperatorius Aleksandras II išleido „Manifestą apie baudžiavos panaikinimą“ – Lietuvoje …

Kaleidoskopas

Vasario 13 d. – Pasaulinė radijo diena.Sukanka 114 m., kai 1906 m. gimė lietuvių istorikas Adolfas Šapoka, kuris yra vienas 1936 m. „Lietuvos istorijos“ autorių ir redaktorius.Sukanka 126 m., kai 1894 m. gimė lietuvių savanoris karininkas Antanas Juozapavičius, kuris pirmasis žuvo 1919 m. ant …

Kaleidoskopas

Vasario 5 d. – Šv. Agota, Duonos diena.Sukanka 136 m., kai 1884 m. gimė Mečislovas Reinys, katalikų dvasininkas, arkivyskupas, diplomatas, politikas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, politinis kalinys.Sukanka 71 m., kai 1949 m. mirė lietuvių kompozitorius, dirigentas Juozas Tallat-Kelpša.Sukanka 31 m., …

Kaleidoskopas

Sausio 29 d.Sukanka 115 m., kai 1905 m. Kaune, Rotušės aikštėje, atidarytas pirmasis mieste lietuviškas knygynas.Sukanka 115 m., kai 1905 m. gimė lietuvių poetas Antanas Miškinis.Sukanka 99 m., kai 1921 m. gimė lietuvių rašytojas ir literatūros tyrinėtojas Adolfas Sprindis.Sukanka 60 …

Kaleidoskopas

Sausio 22 d. – Šv. Vincento diena.Sukanka 760 m., kai 1260 m. prasidėjo Herkaus Manto vadovaujamas prūsų ir lietuvių sukilimas prieš vokiečių ordiną.Sukanka 92 m., kai 1928 m. gimė Lietuvos ir Prancūzijos tapytojas, grafikas Pranas Gailius.Sukanka 514 m., kai 1506 …

Kaleidoskopas

Sausio 14 d.Sukanka 88 m., kai 1932 m. mirė lietuvių dailininkas, tapytojas, skulptorius, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas Kajetonas Sklėrius.Sukanka 560 m., kai 1460 m. Romos popiežius Pijus II paskelbė Kryžiaus žygį.Sukanka 330 m., kai 1690 m. Vokietijoje išrastas muzikos instrumentas …

Kaleidoskopas

Sausio 1 d. – Naujieji metai, Lietuvos vėliavos diena.Sukako 398 m., kai 1622 m. Romos katalikai naujuosius metus pradėjo skaičiuoti nuo sausio 1 d.Sukako 101 m., kai 1919 m. savanorių būrys Gedimino pilies bokšte iškėlė Lietuvos trispalvę.Sukako 29 m., kai …

Kaleidoskopas

Gruodžio 18 d.Sukanka 127 m., kai 1892 m. įvyko Piotro Čaikovskio baleto „Spragtukas“ premjera.Sukanka 282 m., kai 1737 m. mirė italų smuiko meistras Antonijus Stradivarijus. Gruodžio 19 d.Sukanka 156 m., kai 1863 m. gimė pedagogas ir rašytojas Pranas Mašiotas.Sukanka 127 m., …

Dovana laikraščio prenumeratoriams – stalo kalendorius

 „AAM aktualijų“ redakcija išleido 2020 m. stalo kalendorių, kurį gaus visi savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ prenumeratoriai. Kalendorius iliustruotas jaunos grafikės dizainerės Miglės Pužaitės kūriniais.Autorės darbuose vyrauja prisiminimų, šeimos istorijų, jausmų temos, kurioms išreikšti ji pasitelkia spausdintinės grafikos techniką, …

Kaleidoskopas

Gruodžio 11 d. – Tarptautinė kalnų diena, Pasaulinė tango diena.Sukanka 176 m., kai 1843 m. gimė vokiečių bakteriologas, atradęs tuberkuliozę, cholerą ir juodligę sukeliančias bakterijas, Robertas Kochas.Sukanka 125 m., kai 1894 m. Paryžiaus autosalone buvo surengta pirmoji pasaulinė automobilių paroda, …

Kaleidoskopas

Gruodžio 4 d. – Šv. Barbora.Sukanka 114 m., kai 1905 m. Vilniuje prasidėjo Lietuvių suvažiavimas (Didysis Vilniaus Seimas).Sukanka 78 m., kai 1941 m. mirė lietuvių filosofas Stasys Šalkauskis.Sukanka 49 m., kai 1970 m. mirė lietuvių dvasininkas, politikas, žemės ūkio ministras …

Kaleidoskopas

Lapkričio 27 d.Sukanka 93 m., kai 1926 m. gimė aktorius Laimonas Noreika.Sukanka 88 m., kai 1931 m. gimė poetė Ramutė Skučaitė.Sukanka 75 m., kai 1944 m. gimė poetė, žurnalistė, politikė Dalia Tei­šerskytė.Sukanka 318 m., kai 1701 m. Švedijoje gimė termometro …

Kaleidoskopas

Lapkričio 20 d.Sukanka 60 m., kai 1959 m. Jungtinės Tautos priėmė vaiko teisių deklaraciją.Sukanka 109 m., kai 1910 m. mirė rusų rašytojas Levas Tolstojus, „Karas ir taika“, „Ana Karenina“ autorius.Sukanka 94 m., kai 1925 m. gimė garsi rusų balerina, choreografė …

Kaleidoskopas

Lapkričio 12 d. – Ožio diena.Sukanka 109 m., kai 1910 m. atliktas pirmasis pasaulyje kino triukas – kaskadininkas nušoko į Hadsono upę iš degančio oro baliono.Sukanka 179 m., kai 1840 m. gimė prancūzų skulptorius Ogiustas Rodenas, sukūręs skulptūrą „Mąstytojas“. Lapkričio 13 d.Sukanka …

Kaleidoskopas

Spalio 30 d.Sukako 100 m., kai 1919 m. Lietuvos Valstybės Taryba priėmė Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymą.Sukako 16 m., kai 2003 m. Lietuva pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Europolu.Sukako 6 m., kai 2013 m. Budapešte atidengtas paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos …

Kaleidoskopas

Spalio 23 d. – Molekulės diena.Sukanka 99 m., kai 1920 m. gimė italų žurnalistas ir rašytojas Džanis Rodaris, parašęs pasaką „Čipolino nuotykiai“.Sukanka 63 m., kai 1956 m. Vengrijoje prasidėjo antikomunistinė revoliucija. Spalio 24 d. – Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena, Tarptautinė …

Kaleidoskopas

Spalio 16 d. – Pasaulinė maisto diena, Tarptautinė boso diena, Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena.Sukanka 694 m., kai 1325 – LDK Didysis Kunigaikštis Gediminas ištekino savo dukterį Aldoną už Lenkijos karaliaus Vladislovo I sūnaus Kazimiero, taip sudarydamas sąjungą su Lenkijos karaliumi.Sukanka 173 …

Kaleidoskopas

Spalio 9 d. – Pasaulinė pašto diena, Tarptautinė diena prieš stichines nelaimes.Sukanka 169 m., kai 1850 m. gimė Vincas Pietaris, pirmojo lietuvių romano „Algimantas“ autorius.Sukanka 111 m., kai 1908 m. gimė lietuvių kompozitorius, liaudies dainų puoselėtojas Jonas Švedas.Sukanka 99 m., …

Kaleidoskopas

Spalio 2 d. – Angelų sargų arba Policijos diena.Sukanka 518 m., kai 1501 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis išrinktas Lenkijos karaliumi.Sukanka 97 m., kai 1922 m. Lietuvoje pradėjo cirkuliuoti lietuviški pinigai – litai.Sukanka 149 m., kai 1870 m. Italijos …