Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-132 pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-33209 2017-10-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos …

Dėl pakeisto minimalios mėnesinės algos dydžio

Nr. (18.18-31-1E) RM-32237 2017-10-20 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimaliosios …

Dėl ESTT bylos Nr. C-288/16 taikymo

Nr. (18.2-31-2E) RM-31507 2017-10-16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), suderinusi poziciją su Finansų ministerija (2017-09-27 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1714263)-6K-1705861), informuoja, apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) bylos Nr. C-288/16 taikymą Lietuvoje.Šioje byloje, vertinant 2006 m. …

Pakeistas įsakymas

Nr. (32.44-31-3) RM-32878 2017-10-26 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA-88 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, …

Artėja žemės mokesčio mokėjimo terminas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad privačios žemės savininkams apskaičiavo už 2017 m. mokėtiną žemės mokestį ir pateikė žemės mokesčio deklaracijas VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje deklaravimas.vmi.lt. Be to, mokesčio sumas galima peržiūrėti sistemoje „Mano VMI“. …

Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-31620 2017-10-16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. VA-85 pakeistos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos …

Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą

Nr. (32.42-31-1E) RM-31690 2017-10-17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja apie LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) 2017 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. SD-25-11433 pateiktą Koordinacinės komisijos dėl LR darbo kodekso …

Dėl mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius

Nr. (32.44-31-3)-RM-31295 2017-10-12 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 21 d. …

Pakeistos taisyklės

Nr. (18.2-31-2 E) RM-30111 2017-09-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. VA‑147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo” patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės (toliau – Taisyklės).Taisyklių pakeitime …

Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-30298 2017-09-29 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-75 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko …

Dėl registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais

Nr. (18.2-31-2 E) RM-30160 2017-09-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad, vadovaujantis LR akcizų įstatymo 16 str. 7 dalimi, tuo atveju, kai akcizais apmokestinamos prekės pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamos į Lietuvos …

Pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. VA-74 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko …

Dėl pelno mokesčių deklaracijų

Nr. (32.42-31-1E) RM-26745 2017-08-24 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-67 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 …

Dėl Metinės pajamų deklaracijos

Nr. (18.16-31-1E) RM-26981 2017-08-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praneša, kad 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-68 (toliau – Įsakymas) buvo pakeistas 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų …

Pažymų pildymas ir išdavimas

Nr. (18.18-31-1E) RM-27155 2017-08-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. VA-69 pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos …

Dėl maitinimo išlaidų kompensacijų nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Nr. (32.42-31-1E) RM-28366 2017-09-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad LR Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 693 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ pakeitimo“ pakeistas …

Dėl LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimų

Nr. (1.20-31-4 E) RM-2986 2017-08-09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad keičiasi kai kurios Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo …

Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-23944 2017–07-26 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. VA‑64 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. VA‑105 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų …