Dėl turto deklaravimo

Nr. (18.22-31-1E)RM-8714 2018-03-15Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VA-24 (toliau – Įsakymas) buvo pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. VA‑13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. VA-18 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo …

Dėl žemės mokesčio nuo 2018 metų

Nr. (32.42-31-1E)RM-8048 2018-03-09 2018 m. žemės mokestis bus skaičiuojamas pagal naujas nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusias masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Nuo 2018 m. žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, patvirtintos Na­cio­nalinės žemės tarnybos …

Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-7224 2018-03-02 LR finansų ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-96 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo“ patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2018 m. kovo 1 d., – 3,18 euro už 20 …

Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką

Nr. (18.18-31-1 E)RM-5442 2018-02-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2017 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-4103 2018-02-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. VA-8 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. liepos 29 …

Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir užpildymo ir pateikimo taisyklių ir deklaracijos FR0573 formos bei pažymos FR0471 formos naudojimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-3648 2018-02-01 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, …

Paramos teikėjams

Nr. (18.10-31-1E) RM-1999 2018-01-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsnio nuostatomis ir siekdama sumažinti mokesčių mokėtojų administracinę naštą, parengė VMI prie FM viršininko 2018 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. …

Dujas tiekiantiems ir naudojantiems asmenims

2017 m. gruodžio 18 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA‑110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. VA-22 „Dėl Nuo akcizų atleistas …

Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2) RM-218 2018-01-03 2017 m. gruodžio 27 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA-126 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo …

Dėl fizinio asmens registravimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-40296 2017-12-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. VA-129 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo …

Pakeistos PVM deklaracijos pildymo taisyklės

Nr. (18.2-31-2 E) RM-119 2018-01-02 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-134 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių

Nr. (18.18-31-1E) RM-39002 2017-12-21 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinta Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma (toliau …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-37050 2017-12-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. VA-100 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl pranešimo apie užsienio asmenų finansines …