Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-20817 2017-06-28Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įgyvendinanti LR mokesčių administravimo įstatymo 75 straipsnį, kuriame įvesta taisyklė, kad juridiniai asmenys mokesčių deklaracijas ir kitas formas turi pateikti elektroniniu būdu, parengė 2017 m. birželio 26 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų …

Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apmokestinimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-22163 2017-07-13Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo …

Dėl LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 2 punkto pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-19336 2017-06-19 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2502 1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII‑418 (toliau – Įstatymas).Šiuo Įstatymu pakeista nuostata, kad nuo 2017 m. liepos …

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (32.42-31-1) RM-18832 2017-06-13 Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 1 d. priėmė LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 11, 31, 38(1) ir 38(2) straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-405 (TAR, 2017, Nr. 2017-09789, toliau – Įstatymas), kuriuo pratęstas ir patikslintas …

Pakeistas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-55

Nr. (18.2-31-2 E) RM-18886 2017-06-14 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. VA-53 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-18805 2017-06-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 14 ir 61 straipsnių pakeitimus (toliau – pakeitimas) ir LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau – …

Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-15797 2017-05-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-43 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), …

Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių pakeitimo (Nr. VA-36)

Nr. (32.44-31-3)-RM-14824 2017-05-11 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. VA-37 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į …

Dėl 2017 ir 2018 m. žemės mokesčio apskaičiavimo

Nr. (32.42-31-1E)RM-14251 2017-05-05 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos atkreipia dėmesį, kad, atsižvelgiant į LR žemės mokesčio įstatymo (toliau − ŽMĮ) 10 str. 4 dalies nuostatas, pagal kurias masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas ne rečiau kaip …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-13423 2017-04-28 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. VA-35 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio …

Dėl akcizų lengvatos taikymo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-13048 2017-04-26 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad, siekiant suvienodinti sąvokas, vartojamas LR akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 8 punkte ir LR akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklių, patvirtintų …

VMI prašo gyventojų, teikiančių deklaracijas, nepamiršti nurodyti ir užsienyje gautas pajamas bei informuoti apie elektronines sąskaitas

Praėjusiais metais užsienyje gautas pajamas deklaravo apie 43 tūkst. nuolatinių Lietuvos gyventojų. Šiemet apie užsienyje turimas sąskaitas jau pranešė daugiau nei 400 gyventojų.Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) nuolatiniams Lietuvos gyventojams primena nepamiršti deklaruoti užsienio bankuose esančias sąskaitas ir elektronines …

Dėl papildyto mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams, sąrašo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-5965 2017-03-02 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pateikia statybos darbų sąrašą, kuris papildytas pagal LR aplinkos ministerijos VMI prie FM pateiktą papildomą informaciją.Rasa VIRVILIENĖ Teisės departamento direktorė Mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos …

Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas 2017 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad iki 2017 m. gegužės 2 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą …

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos pateikimo

Nr. (18.17-31-1) RM-4377 2017-02-17 Lietuvoje esančios religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, kurie 2017 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmoka jokių išmokų, pagal gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamų A klasės apmokestinamosioms pajamoms, mokesčių administratoriui neprivalo pateikti Mėnesinės pajamų …

Dėl gyventojų 2016 m. sumokėto pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2017 m.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina, kaip ir kam gali būti paskirta pajamų mokesčio dalis nuo gyventojų 2016 m. gautų pajamų.LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra numatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė nuo kalendoriniais metais …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir sumokėti pajamų mokestį

Nr. (18.18-31-1E) RM-3258 2017-02-03 Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kuriems 2016 m. mokestiniu laikotarpiu buvo taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD), vien dėl jo taikymo gali atsirasti pareiga deklaruoti 2016 m. pajamas, perskaičiuoti metinį NPD ir sumokėti pajamų mokestį.LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme …

Labai mažoms įmonėms

Nr. (18.32-31-1 E) RM-3726 2017-02-09 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. VA-18 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų …

Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė ir (arba) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių

Nr. (18.2-31-2 E) RM-3096 2017-02-02 2017 m. sausio 10 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas Nr. VA-3/1B-17 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento …

Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką

Nr. (18.18-31-1 E)RM-3359 2017-02-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2016 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti …