Dėl Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-14569 2019-05-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 395 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo“ Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už …

Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos ir jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-7650 2019-03-15 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-23 pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo bei pateikimo …

Dėl informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės

Nr. (18.2-31-2 E) RM-13987 2019-05-06 2019 m. balandžio 29 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko įsakymas Nr. VA-37, kuriuo pakeistos Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. balandžio 23 d. įsakymų Nr. VA-34 ir Nr. VA-35

Nr. (18.10-31-1E) RM-12925 2019-04-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė VMI prie FM viršininko 2019 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. VA‑34 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 …

VMI ragina smulkiuosius verslininkus pajamų deklaravimo neatidėti paskutinei dienai

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad pajamas iš individualios veiklos už 2018 metus jau deklaravo daugiau nei 61,4 tūkst. gyventojų. Deklaracijas iki gegužės 2 d. už minėtą laikotarpį dar turi pateikti beveik 181,6 tūkst. savarankiškai dirbusių gyventojų.„Atkreipiame dėmesį, kad deklaracijas …

Dėl piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamas prekes sumos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo

2019 m. kovo 20 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-24 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-68 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant …

Dėl 2018 m. gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

Nr. (18.18-31-1E)RM-7381 2019-03-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus 2017 m. gruodžio 7 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 18-1, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo …

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo už negyvenamosios paskirties patalpas, kurios yra naudojamos kaip gyvenamosios paskirties

Nr. (18.40-31-1E) RM-8593 2019-03-22 Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) 4 str. 1 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje, išskyrus faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta Statybos įstatymo nustatyta tvarka.NTMĮ 7 str. 1 …

Dėl iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį

Nr. (18.2-31-2 E) RM-7053 2019-03-07 Vadovaujantis Akcizų įstatymo 61 str. 1 d. 5 punktu, prievolė mokėti akcizus atsiranda už kaitinamojo tabako produktus, gautus iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (išskyrus kaitinamojo tabako produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka …

Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-6628 2019-03-01 Finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1K-58 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo“ patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2019 m. kovo 1 d., – 3,38 euro už 20 cigarečių.Vidutinės …

Patikslintos apskaitos taisyklės

Nr. (32.42-31-1) RM-6367 2019-02-27 Atsižvelgiant į nuo 2019 m. sausio mėnesį pradėjusį veikti VMI prie FM valdomą Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį (i. APS), nuo 2019 m. vasario 15 d. įsigaliojo 2019 m. vasario 13 …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymų pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-4126 2019-02-05 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. VA-12 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl Mokesčių administratoriaus ir mokesčių …

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-3630 2019-01-30 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. sausio 15 d. priėmė Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 11 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 91, 92 straipsniais įstatymą Nr. XIII-1955, kurio pagrindiniai …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) parengimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-42593 2018-12-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos …

Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos

Nr. (18.18-31-1E) RM-2345 2019-01-21 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. VA-4 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio …

Dėl etilo alkoholio, pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, atleidimo nuo akcizų

Nr. (18.2-31-2 E) RM-2349 2019-01-22 2018 m. lapkričio 30 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1880, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais (toliau – Reglamentas), kuriuo įtvirtinama, kad:Bulgarijoje, Čekijoje …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-172 2019-01-03 2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII‑1849 (toliau – Įstatymas).Įstatymu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalis papildyta 57 punktu, kuris numato, …