Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos

Nr. (18.18-31-1E) RM-2345 2019-01-21 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. VA-4 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio …

Dėl etilo alkoholio, pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, atleidimo nuo akcizų

Nr. (18.2-31-2 E) RM-2349 2019-01-22 2018 m. lapkričio 30 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1880, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais (toliau – Reglamentas), kuriuo įtvirtinama, kad:Bulgarijoje, Čekijoje …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-172 2019-01-03 2018 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII‑1849 (toliau – Įstatymas).Įstatymu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalis papildyta 57 punktu, kuris numato, …

Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio klausimu

Nr. (18.16-31-1E)RM-41446 2018-12-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, išnagrinėjusi Telšių rajono savivaldybės administracijos paklausimą dėl valstybės tarnautojams 2019 m. išmokėtinų kompensacijų už neproporcingai sumažintą darbo užmokestį krizės laikotarpiu apmokestinimo, paaiškina:2018 m. birželio 28 d. priimtame Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 …

Dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto taikymo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais

Nr. (18.10-31-1E) RM-417032018-12-17 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina dėl nuomos sąnaudų pripažinimo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nuo 2019 m. sausio 1 d.Finansinės atskaitomybės standarto nuostatos. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pradedamas taikyti naujasis 16-asis tarptautinis …

Dėl Daugiašalės konvencijos įgyvendinimo ir taikymo 2019 m.

Nr. (18.10-31-1E) RM-41320 2018-12-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad dar 2017 m. birželio 7 d. Lietuvos atstovai Paryžiuje pasirašė Daugiašalę konvenciją, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-42327 2018-12-21 Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gruodžio 6 d. priėmė Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX‑675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymą Nr. XIII-1697 ir 2018 m. gruodžio 11 d. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX‑675 …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1005) 1.10. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų gaunamų žemės ūkio veiklos pajamų deklaravimasŽemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai per kalendorinius metus gautas žemės ūkio veiklos pajamas turi deklaruoti, mokesčių administratoriui pateikdami Metinę pajamų deklaraciją, kuri pateikiama pasibaigus kalendoriniams …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (1)

(parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2018 m. sausio 1 d.) Gyventojų pajamų mokestis1.1. Gaunamų pajamų priskyrimas pajamoms iš žemės ūkio veiklosŪkininkams ir jų partneriams bei kitiems fiziniams asmenims, gaunantiems pajamų iš žemės ūkio veiklos (toliau – žemės ūkio veiklą vykdantys …

Dėl įsakymo pakeitimo įsigaliojimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-35264 2018-10-18 2018 m. spalio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. VA-79 „Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų …

Dėl minimalios mėnesinės algos dydžio nuo 2019 m. sausio 1 d.

Nr. (18.18-31-1E) RM-37423 2018-11-06 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis – 555 eurai (nuo 2018-01‑01 iki 2018‑12-31 – …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E) RM-35395 2018-10-16 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-82 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių …

Dėl teisės akto pakeitimo

Nr. (32.44-31-3) RM-35822 2018-10-19 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. VA‑84 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl paslaptyje nelaikomos …

Dėl patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos

Nr. (32.44-31-3E)-RM-34227 2018-10-03 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII‑275 (toliau – įstatymas) 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1440 (TAR, 2018, Nr. 2018-11752, toliau – pakeitimo įstatymas). Įstatymo …

Žemės mokesčio mokėtojams

Nr. (32.42-31-1E)RM-34308 2018-10-04 Nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. VA‑73 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-31744 2018-09-10 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. VA‑70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo …

Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1) RM-30567 2018-08-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA‑65 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-82 …

Dėl pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarkos pakeitimų 2018 ir vėlesniais metais

Nr. (32.42-31-1E) RM-31248 2018-09-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1229 „Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) nuo …

Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

Nr. (18.21-31-1E) RM-30546 2018-08-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. VA-63 buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, …