Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.18-31-1) RM-30567 2018-08-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA‑65 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-82 …

Dėl pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarkos pakeitimų 2018 ir vėlesniais metais

Nr. (32.42-31-1E) RM-31248 2018-09-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1229 „Dėl privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) nuo …

Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

Nr. (18.21-31-1E) RM-30546 2018-08-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. VA-63 buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, …

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams

Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai1 Akcizų tarifas nuo 2015-01-01 iki 2015-02-28Akcizų tarifas nuo 2015-03-01 iki 2016-02-29Akcizų tarifas nuo 2016-03-01 iki 2017-02-28Akcizų tarifas nuo 2017-03-01Etilo alkoholis (degtinė, brendis, konjakas, viskis, romas, džinas, likeris, tekila, Grappa ir pan.)1 291,71 euro už gryno etilo …

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė apdorotam tabakui

Apdorotas tabakas1 Akcizų tarifas nuo 2015-01-01 iki 2015-02-28Akcizų tarifas nuo 2015-03-01 iki 2016-02-29Akcizų tarifas nuo 2016-03-01 iki 2017-02-28Akcizų tarifas nuo 2017-03-01 iki 2018-02-28Akcizų tarifas nuo 2018-03-01Cigaretėsspecifinis elementas – 45,47 euro už 1 000 cigarečiųspecifinis elementas – 48,08 euro už 1 000 …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų

Nr. (29.4-31-3) R-3749 2018-07-02 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139 ir 140 straipsnių pakeitimą bei papildymą 40-1 straipsniu, LR viešųjų …

Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio 2019 m. klausimais

Nr. (18.16-31-1E) RM-28944 2018-08-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymų nuostatų taikymą suderinti su naujomis valstybinį socialinį bei sveikatos draudimą 2019 m. reglamentuosiančių teisės aktų …

Dėl įstatymų pakeitimo

2018 m. birželio 28 d. buvo priimti: LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1325 (toliau – GPMĮ pakeitimo įstatymas) ir LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1326 (toliau – …

Dėl LR akcizų įstatymo pakeitimo

Nr. (18.2-31-2E) RM-25214 2018-07-11 2018 m. birželio 28 d. priimtas LR akcizų įstatymo pakeitimas, kuriuo: Nuo 2019 m. kovo 1 d. išskiriami kaitinamojo tabako produktai, t. y. prie cigarų, cigarilių, cigarečių ir rūkomojo tabako nepriskiriami tabako gaminiai, paruošti vartoti tik specialiame elektroniniame įrenginyje, kuriame …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-25323 2018-07-12 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335 (toliau – Įstatymas): 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 straipsnio pakeitimasGPMĮ 6 straipsnis …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu

Nr. (18.10-31-1E) RM-24462 2018-07-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja dėl pasikeitusių LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų, Seimui priėmus LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu …

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1E) RM-24490 2018-07-03 2018 m. birželio 27 d. buvo priimtas LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1309 (toliau – Įstatymas).Įstatymas priimtas, siekiant užtikrinti labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, meno kūrėjams ir kitiems subjektams, pagal …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-22251 2018-06-13 2018 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1216 (TAR, 2018-06-12, 2018-09732).Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad pagal 2013 m. gruodžio 17 d. …

Dėl įsakymo pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-24065 2018-06-27 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-51 yra pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų formos, patvirtintos …

Dėl operatyvaus patikrinimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-21575 2018-06-06 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininkas 2018 m. birželio 5 d. priėmė įsakymą Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų …

Dėl mokestinio patikrinimo

Nr. (32.44-31-3)-RM-21776 2018-06-08 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininkas 2018 m. birželio 7 d. priėmė įsakymą Nr. VA‑47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. VA-3 „Dėl pavedimo tikrinti …

Dėl LR finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-23347 2018-06-21 2018 m. birželio 18 d. priimtas LR finansų ministro įsakymas Nr. 1K-223 „Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pakeitimo“ (toliau ‒ …

Dėl turto deklaravimo

Nr. (18.22-31-1E)RM-20225 2018-05-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 446 (toliau – Nutarimas) buvo pakeistas 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 516 „Dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos …

Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos

Nr. (18.22-31-1E)RM-21255 2018-06-04 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-37 (toliau – Įsakymas) pakeistas 2004 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo …