Darbas buhalterijoje Lietuvos šviesuoliui palengvino tremtinio dalią

  Tremtis Įdomi, kartu pamokanti Sibiro tremtį patyrusio ilgamečio Jonavos klebono, monsinjoro Vinco Algirdo Pranckiečio gyvenimo istorija, kurioje nemažą tarpsnį užima darbas buhalterijoje. Baigęs Šeduvos gimnaziją, V. A. Pranckietis nutarė gyvenimą skirti kunigystei ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. …