Naujovės komandiruočių reglamentavime

Naujojo Darbo kodekso 107 straipsnyje aptariama darbuotojo komandiruotės sąvoka.Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo, vietoje. Komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų …

Baudžiamoji atsakomybė už mokesčių ir apskaitos įstatymų pažeidimus

Buhalterė J. V. klausia, už kokius finansinius nusikaltimus atsako juridinis asmuo? Kokia baudžiamoji atsakomybė yra numatyta apskaitą tvarkantiems asmenims už apgaulingą ir aplaidų apskaitos tvarkymą, mokesčių deklaravimo tvarkos nesilaikymą, klaidingų deklaracijų pateikimą? Atsakydamas į skaitytojos klausimus apie atsakomybę už finansinius nusikaltimus, …

Finansų kontrolės reikalavimai viešojo sektoriaus įstaigose

 Vidaus kontrolės stiprinimas – vienas iš finansų valdymo skaidrumo, atskaitingumo ir viešojo sektoriaus valdymo gerinimo būdų. Siekiant, kad vidaus kontrolė taptų efektyvi ir gerai organizuota, subjekto vadovas ir darbuotojai turi suvokti vidaus kontrolės reikšmę. Todėl visos audito grandys turėtų vienodai …

VSD tarifai, taikomi nuo 2017 m. liepos 1 d.

1 lentelėNuo 2017-07-01NAD grupėDraudėjo tarifasApdraustojo tarifasGalutinis tarifasBazės koregavimasbendrassu GF ir IDIF**bendraspapild. pensijabendras su GF / IDIF**papild. pensijaDirbantys pagal darbo sutartis (išskyrus terminuotas)I30,4831,1891140,1842,18–II30,6931,3940,3942,39–III31,231,940,942,9–IV*32,132,841,843,8–Dirbantys pagal terminuotas darbo sutartisI32,0832,7891141,7843,78–II32,2932,9941,9943,99–III32,833,542,544,5–IV*33,734,443,445,4–Sportininkai ir atlikėjai, Jūsų įmonėje dirbantys ir pagal darbo sutartį,autoriai (dirbantys pagal darbo sutartį bet …

Kaip pasikeitė Darbo kodekso nuostatos?

Liepos 1 d. įsigalios neseniai Seimo pataisytas praėjusių metų rudenį priimtas naujasis Darbo kodeksas (toliau – DK). Smarkiai pasikeitė darbo sutarčių rūšys, išeitinių išmokų dydžiai, įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminai, poilsio laiko reglamentavimas, įvesta sąvoka „dalinis darbas“ ir daug …

Buhalterių administracinė atsakomybė

Buhalterė O. S. iš Klaipėdos prašo parašyti apie administracinę buhalterių atsakomybę, įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui.Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK), įsigaliojęs 2017 m. sausio 1 d., nustato, kad asmuo neatsako pagal šį Kodeksą už veiką, kurią jis padarė vykdydamas teisėtą …

Psichologinis klimatas darbe

  Puiku, kai į darbą einame su džiaugsmu ir malonumu. Gerai, kad, nors ir be didelio susižavėjimo, bet su ramia širdimi. Tačiau gyvenime pasitaiko atvejų, kai darbe yra nesveika atmosfera, jaučiamas psichologinis spaudimas, nedraugiški santykiai tarp kolegų, su administracija. Ar …

Autorių veikla: autorinių sutarčių ypatumai, atlyginimas (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (927) Autorinė kūrinio užsakymo sutartisSudarius autorinę kūrinio užsakymo sutartį, asmuo įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį objektą ir kitai šaliai perduoti turtines teises. Užsakovas kūriniu naudotis gali tik sutartyje nurodytu būdu, taip pat įsipareigoja sumokėti autorinį atlyginimą. Autorius, …

Autorių veikla: autorinių sutarčių ypatumai, atlyginimas (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 15 (927) Turtinės teisės (ekonominio pobūdžio) – suteikia autoriui galimybę kontroliuoti savo kūrinio panaudojimą (pvz., leisti atgaminti jį bet kokia forma ar būdu, versti, išleisti, adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti; leisti platinti, rodyti viešai originalą ar kopijas; …

Transporto naudotojo mokestis ir jo mokėjimo ypatumai

Įmonių buhalteriai prašo parašyti apie kelių naudotojo mokesčio mokėjimo ypatumus, taikomus tarifus ir tvarką. Mokama už važiavimą 18 Lietuvos keliųVažiuojant magistraliniais A1–A18 automobilių keliais autobusais (M2–M3), krovininėmis transporto priemonėmis (N1–N3) ir jų junginiais bei specialiomis kelių transporto priemonėmis, turi būti sumokėtas …

Autorių veikla: autorinių sutarčių ypatumai, atlyginimas (1)

 LR Konstitucija yra aukščiausią galią turintis Lietuvos tesės aktas, kuris saugo autorių ir gretutines teises. Konstitucijos 42 straipsnyje įtvirtinta, kad „dvasinius ir materialinius autoriaus interesus, susijusius su mokslo, technikos, kultūros ir meno kūryba, saugo ir gina įstatymas“.LR civilinio kodekso (toliau – …

Nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio valstybių gauto darbo užmokesčio deklaravimas ir apmokestinimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (926) 3. Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas, su Lietuvos įmone sudaręs darbo sutartį, dirba užsienio valstybėje, su kuria Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį3.1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, su Lietuvos įmone sudaręs darbo sutartį, dirba Lietuvos įmonės nuolatinėje buveinėje …

Nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio valstybių gauto darbo užmokesčio deklaravimas ir apmokestinimas (1)

 Artėja gegužės 2 d., iki kurios nuolatiniai Lietuvos gyventojai Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytais atvejais mokesčių administratoriui turi pateikti savo metines 2016 metų pajamų deklaracijas.Užsienio valstybėse praėjusiais metais dirbę nuolatiniai Lietuvos gyventojai turėtų nepamiršti, kad iš užsienio valstybių įmonių gautą …

Mokesčių administratoriaus pagalba verslui – mokestinė paskola (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (925) Esminis kriterijus, kurį turi įvertinti mokesčių administratorius, yra įmonės mokumo palaikymas, kuris vėliau leistų įmonei visiškai įvykdyti mokestinę prievolę. Taigi, įmonės finansinės būklės stabilizavimo esmė yra mokestinės prievolės sumokėjimas. Esant kritinei įmonės finansinei būklei, siekis ją …

Mokesčių administratoriaus pagalba verslui – mokestinė paskola (1)

 Įmonių finansinius sunkumus ne visada lemia neteisingas pajamų ir išlaidų planavimas ar nesugebėjimas planuoti. Neretai finansiniai sunkumai patiriami dėl veiklos sezoniškumo, kai vienu periodu įmonės pajamos išauga, o kitu – sumažėja. Žinoma, esant veiklos sezoniškumui, galima gana tiksliai numatyti pajamas ir …

LEZ įmonių lengvatos taikymo ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (924) PavyzdysTarkime, kad LEZ įmonė įregistruota 2017 m. ir tais metais kapitalo investicijos pasiekė 100 000 eurų sumą. LEZ įmonė vykdo architektūros, inžinerijos ir su ja susijusių techninių konsultacijų (išskyrus statybos darbų kontrolę, vietovės nuotraukų darymą) veiklą.Pagal PMĮ …

LEZ įmonių lengvatos taikymo ypatumai (1)

 Ankstesniame straipsnyje aptarėme laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ) įregistruotų įmonių pelno mokesčio kai kuriuos lengvatos taikymo ypatumus. Skaitytojų pageidavimu, tęsdami šią temą, aptarsime ir panagrinėsime lengvatos laikotarpių taikymą, nes, pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatas, kai kuriais atvejais galimi …

Darbas pietų pertraukos metu

 Paanalizuokime kelias situacijas. Ar, esant vienoje darbovietėje nustatytam darbo laikui – nuo 8 iki 17 val., pietų pertraukai – nuo 12 iki 12.45 val., galima dirbti kitoje darbovietėje pirmosios darbovietės pietų pertraukos metu? Ar galima (pagal darbdavio ekonominės veiklos pobūdį) …

Kokią įmonę verta steigti 2017 m.?

 Nuo 2017 m. sausio 1 d. padidėjus savarankiškai dirbančiųjų, mažųjų bendrijų ir individualių įmonių socialinio draudimo įmokoms, peržvelgsime, kokią įmonę išlieka patrauklu steigti šiais metais. Palyginsime keturias populiariausias juridinio asmens veiklos vykdymo formas, įmonių steigimo ir mokamų mokesčių skirtumus. Įmonių steigimo …