Darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams priklausančių kasmetinių atostogų trukmė (1)

 Pagal darbo sutartis tiek biudžetinėse, viešosiose įstaigose, tiek valstybės ir privačiose įmonėse dirbančių, arba kitaip vadinamų samdomų darbuotojų, kasmetinių atostogų trukmę nustato nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Darbo kodeksas (patvirtintas įst. Nr. XII‑2603, su vėlesniais pakeitimais; toliau – DK) ir …

Darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo sąlygos ir lengvatos

 Nuo 2017 m. liepos 1 d. kasmetinių atostogų planavimą, perkėlimą, suteikimą ir apmokėjimą reglamentuoja naujos redakcijos Darbo kodekso (toliau – DK) (patvirtintas 2016‑09‑14 įst. Nr. XII‑2603, su vėlesniais pakeitimais, toliau – DK) 125–130 straipsniai, o kai kurios atskiros sąlygos ir ypatumai …

Darbuotojų, išrinktų savivaldybių tarybų nariais, darbo garantijos

 Kokios darbo sąlygos – darbo apmokėjimo, darbo laiko ir kt., taikomos darbuotojui, išrinktam savivaldybės tarybos nariu? Kaip kompensuojamas jų nedirbtas laikas vykdant savivaldybės tarybos nario pareigas?, – domisi tiek biudžetinių įstaigų, tiek įmonių vadovai, vyr. buhalteriai. Per neseniai Lietuvoje praėjusius savivaldybių …

Kokie atlyginimai įteisinti Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams bei darbuotojams? (5)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (1019)  Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime (toliau – viešoji įstaiga), vadovų darbo užmokestį (pagal Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 (nauja redakcija nuo …

Kokie atlyginimai įteisinti ­Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams bei darbuotojams? (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019)  Valstybinių mokslinių tyrimų institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, administracijos (instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, mokslinio sekretoriaus), mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį (pagal Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI‑242 (nauja redakcija, patv. įst. …

Ilgalaikio turto – naujai pastatyto pastato – nusidėvėjimas pagal VAS ir pelno mokestį

 Panagrinėkime pavyzdį: įmonė pasistatė naują pastatą ir pradeda jį naudoti veikloje. Pastato vertė – 900 000 eurų, jam pastatyti įmonė buvo gavusi 800 000 eurų banko paskolą, kurią reikia grąžinti per 8 metus. Įmonės vadovybė turi nuspręsti dėl pastato nusidėvėjimo normatyvo, …

Kokie atlyginimai įteisinti Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams bei darbuotojams? (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019)  Valstybės ir savivaldybių įstaigų (toliau – biudžetinės įstaigos) darbuotojų darbo užmokestį (pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 (su vėlesniais pakeitimais)) sudaro:1) pareiginės algos pastovioji dalis (koeficientai, baziniais dydžiais):a) didžiausi koeficientai:– …

Kokie atlyginimai įteisinti ­Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams ir darbuotojams? (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019)  Žvalgybos institucijų– Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnų darbo užmokestį sudaro (pagal Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 (su vėlesniais pakeitimais) 3 str. ir …

Kokie atlyginimai įteisinti Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams ir darbuotojams? (1)

 „Dabartinė Lietuvos valdžia skelbia, kad šiais metais daug kam padidino darbo užmokestį. Pravartu būtų savaitraštyje „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ pamatyti teisės aktais nustatytus atlyginimus iš biudžeto apmokamiems valstybinių įmonių ir įstaigų tiek aukščiausio lygio vadovams, pareigūnams, tiek eiliniams darbuotojams“, – …

Varžytynės, aukcionai

Antstolių ir bankroto administratorių varžytynėse, savivaldybių ir Turto banko organizuojamuose aukcionuose 2018 m. iš viso parduota turto už 61,7 mln. eurų. Naujausiais Registrų centro duomenimis, e. varžytynių portale 2018 m. buvo paskelbta beveik 9,7 tūkst. varžytynių ir beveik 2,3 tūkst. …

Atstovavimas

 CK 2.132 straipsnis nustato, kad atstovauti galima sandorio, įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu. Atstovai gali būti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys.Atstovo sudarytas sandoris atstovaujamojo vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina …

Jei rengiate šventinius renginius ir juose dalyvaujate

 Artėjant šventėms, skaitytojai teiraujasi, kaip apmokestinti šventinių renginių išlaidas, dovanėles vaikams, bilietus į renginius ir kitas su šventėmis susijusias įmonių sąnaudas. Ar tradicinių švenčių, t. y. šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, proga įmonės patirtas atvirukų įsigijimo ir siuntimo išlaidas galima priskirti …

2018 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

ApskaitaV. Bružauskas. „Kaip tinkamai sudaryti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą?“. Nr. 1.V. Bružauskas. „Žemės ūkio bendrovių finansinių ataskaitų sudėtis ir turinys“. Nr. 2.R. Rintautė. „Buhalterių pasirengimas visuotiniam akcininkų susirinkimui ir pelno skirstymui“. Nr. 3, 4.K. Volodkovič. „Finansinio turto grupavimo naujovės pagal …

Neaiškumai dėl atostogų, vykstant pertvarkai valstybės tarnyboje

 Kai kurie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų darbuotojai nerimauja dėl savo būsimo statuso: nuo kitų metų kai kuriems jų teks pakeisti valstybės tarnautojo „kėdę“ į dirbančio pagal darbo sutartį „kėdę“, o gal net prireiks ieškotis kito darbo. „Ar valstybės …

Nuomos pajamų apmokestinimas (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (998) Mokama 15 proc. nuo gautų nuomos pajamųKai fizinis asmuo gauna nekilnojamojo turto nuomos arba atsitiktinių kitos rūšies daiktų nuomos pajamų, jis gali nuo šių pajamų tiesiog sumokėti 15 proc. dydžio GPM. Kiti mokesčiai nuo šių pajamų neskaičiuojami. …

Nuomos pajamų apmokestinimas (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (998) Nuomos pajamų apmokestinimas, įregistravus individualią veiklą pagal pažymąRegistravimasFizinis asmuo, norėdamas įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, turi pateikti mokesčių administratoriui Fizinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą (toliau – REG812 forma). Šią formą asmuo, pageidaujantis …

Dėl užsienyje laimėto automobilio ir arbatpinigių apmokestinimo PVM

 SituacijaLietuvos pilietis Latvijoje organizuotoje loterijoje laimėjo naują automobilį ir jį atgabeno į Lietuvą. KlausimasAr Lietuvos piliečiui, atsigabenus šį automobilį, atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM? Remiantis Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) praktika (bylos Nr. C-409/04 ir C-84/09), siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui tarp …

Ar tikrai didės socialinės įmokos?

Tik paskelbus „Sodros“ biudžeto projektą, žiniasklaidoje kilo nepasitenkinimo banga, kad didinamos socialinio draudimo įmokos daugeliui individualiai dirbančių asmenų grupių. Šiandien garsiausiai rėkia tie, kuriems įmokos padidės kokiais 5 ar 10 eurų. Po dešimtmečio ar daugiau galbūt tie patys asmenys verkšlens, …

Nuomos pajamų apmokestinimas (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (998) Nuomos pajamų apmokestinimas, įsigijus verslo liudijimąVerslo liudijimą gali įsigyti tik tokie fiziniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir jiems neatsiranda prievolė jais įsiregistruoti, t. y. jų pajamos iš vykdomos veiklos per paskutiniuosius dvylika mėnesių neviršijo …