Savanoriška praktika: kas ir kokiomis sąlygomis gali ją atlikti?

 Viena iš aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, kuri skirta jaunimui, norinčiam įgyti darbo rinkoje aktualių praktinių įgūdžių, – savanoriška praktika. Jauniems žmonėms, kuriems darbinių įgūdžių paprastai trūksta, tai trukdo sėkmingai integruotis į darbo rinką. Savanoriškos praktikos plėtojimas turėtų padidinti jaunų …

Šventinių renginių išlaidų, dovanų ir prizų apmokestinimas

 Įmonė Kalėdų proga darbuotojams įteikė dovanų po 100 eurų prekybos centro dovanų čekį ir 50 eurų nominalo vertės pinigų kupiūrą. Ar galima tokias patirtas išlaidas priskirti įmonės leidžiamiems atskaitymams?Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. …

2019 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Apskaita ir atskaitomybė, auditas Janavičienė. „Nuo 2019 m. sausio 1 d. dalis pelno nesiekiančių subjektų priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų“. Nr. 1. Volodkovič. „Elektroninių knygų ir prieigų apskaita pagal VSAFAS“. Nr. 2. Volodkovič. „Peržiūrėtos pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės“. Nr. …

Kas naujo, apmokestinant pelną?

 Kaip nuo 2019 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno nesiekiantys vienetai apmokestina apmokestinamąjį pelną?Nuo 2019 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio, siekiant suvienodinti apmokestinimo sąlygas vienetams, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą, nepriklausomai nuo jų pasirinktos verslo organizavimo formos, yra pakeista pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo …

Savanoriškas darbas:
kur gali būti taikomas ir kas gali jį dirbti;
kokios išmokos mokamos savanoriams? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1053) Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimasSavanoriui kompensuojamos savanoriškos veiklos išlaidos nėra laikomos savanorio pajamomis. Todėl, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX‑1007 (su vėlesniais pakeitimais) 2 str. 14 d. 5 p. (2011 m. birželio 22 d. įst. Nr. XI-1501 …

Metinės pelno mokesčio deklaracijos priedas – ataskaita FR0438 apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (1053) 1 pavyzdysPaskutinę mokestinio laikotarpio dieną (2019 m. gruodžio 31 d.) Lietuvos įmonė „A“ tiesiogiai valdo 60 proc. Lietuvos įmonės „B“ akcijų. Kadangi įmonė „A“ tiesiogiai valdo daugiau kaip 50 proc. įmonės „B“ akcijų, laikoma, kad įmonė „A“ yra kontroliuojanti …

Metinės pelno mokesčio deklaracijos priedas – ataskaita FR0438 apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (1)

 Kartais įmonių apskaitą tvarkantiems darbuotojams kyla klausimas, ar, teikiant metinę pelno mokesčio deklaraciją, reikia teikti ataskaitą apie įmonės kontroliuojamuosius ir įmonę kontroliuojančius vienetus bei asmenis. Šiame straipsnyje aptarsime atvejus, kada įmonės turi pateikti minėtą ataskaitą.Pagal Pelno mokesčio įstatymo 50 str. …

Savanoriškas darbas:
kur gali būti taikomas ir kas gali jį dirbti;
kokios išmokos mokamos savanoriams? (1)

 Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią paprastai negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga visuomenei. Savanorystė svarbi valstybės ekonomikai, nes, be didelių išlaidų, atliekama kultūrinė, švietėjiška, socialinė, aplinkosauginė veikla ir pan. Štai Europos Sąjungoje savanoryste sukuriama 0,5–5 …

Kredito reitingas – šalies ekonomikos barometras

„Dažnai spaudoje skaitau, kad pagerėjo Lietuvos kredito reitingas. Būtų įdomu paskaityti apie tai, kas yra kredito reitingai, kokį svorį jie turi, ką reiškia ženklinimas, kokios agentūros vertina valstybes, kompanijas, bankus, kokie kriterijai pasirenkami ir t. t.“, – rašo buhalterė A. Ž. Nauji …

Dėl „mamadienių“ ir „tėvadienių“ suteikimo tvarkos

 Vis dažniau praktikoje ne tik vaikų mamytės, bet ir tėveliai naudojasi Darbo kodekso (toliau – DK) garantuojamu papildomu poilsio laiku, skirtu du ir daugiau vaikų iki 12 m. turintiems tėvams. Aptarkime tokio papildomo poilsio suteikimo niuansus.DK 138 straipsnis reglamentuoja pailgintų …

Atostoginių skaičiavimo ypatumai (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (1032) 5) Darbo metų, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, laikotarpiu keitėsi darbuotojo darbo laiko trukmė – dalį laiko buvo taikoma trumpesnė, kitą dalį – ilgesnė darbo savaitė arba darbo diena. Pagal kokį darbo grafiką tokiais atvejais reikia …

Atostoginių skaičiavimo ypatumai (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (1032) Darbuotojo VDU ir atostoginių skaičiavimo ypatumai1) Kai darbuotojas 3 paskutinius mėnesius, t. y. skaičiuojamuoju laikotarpiu ar ilgiau, nedirbo ir neturėjo uždarbio (darbuotojo kasmetinės atostogos prasideda, pvz., birželio 10 d., jis sirgo 4 mėnesius iki birželio 3 d.), jo …

Atostoginių skaičiavimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (1032) Aktualūs premijų ir skatinamųjų išmokų įtraukimo į darbuotojo VDU klausimaiNeretai akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, valstybės ir savivaldybių įmonėse, kartais viešosiose įstaigose yra įteisintos vienkartinės, tikslinės, specialiosios ir pan. premijos, kitokio pobūdžio skatinamosios išmokos – terminuoto …

Atostoginių skaičiavimo ypatumai (1)

 Skaičiuojant darbuotojui, kuriam suteiktos kasmetinės atostogos ar jų dalis, atostoginius, kaip ir kitas išmokas, kurių dydis pagal teisės aktus priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio (toliau – darbuotojo VDU), t. y. piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinę išmoką ir kt., …

Atostoginių išmokėjimo ypatumai

 Pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusį naujos redakcijos Darbo kodeksą (patvirtintas įst. Nr. XII-2603, su vėlesniais pakeitimais; toliau – DK) keičiasi kai kurios anksčiau galiojusios atostoginių išmokėjimo sąlygos, įteisintos DK 130 straipsnyje, kurias privalu taikyti ir valstybės tarnyboje …

Kokiais atvejais darbuotojui priklausančios poilsio dienos gali būti suteikiamos kartu su atostogomis?

 Papildomas apmokamas poilsio laikas, vietoje padidinto apmokėjimo už darbą poilsio ar švenčių dienomis ar viršvalandinį darbą, darbuotojo prašymu gali būti suteikiamas ir pridedamas prie kasmetinių atostogų. Papildomo poilsio laiko, apmokamo viengubu darbuotojui nustatytu darbo užmokesčiu, trukmė apskaičiuojama taip:1) Vadovaujantis DK …