Jei rengiate šventinius renginius ir juose dalyvaujate

 Artėjant šventėms, skaitytojai teiraujasi, kaip apmokestinti šventinių renginių išlaidas, dovanėles vaikams, bilietus į renginius ir kitas su šventėmis susijusias įmonių sąnaudas. Ar tradicinių švenčių, t. y. šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, proga įmonės patirtas atvirukų įsigijimo ir siuntimo išlaidas galima priskirti …

2018 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

ApskaitaV. Bružauskas. „Kaip tinkamai sudaryti trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą?“. Nr. 1.V. Bružauskas. „Žemės ūkio bendrovių finansinių ataskaitų sudėtis ir turinys“. Nr. 2.R. Rintautė. „Buhalterių pasirengimas visuotiniam akcininkų susirinkimui ir pelno skirstymui“. Nr. 3, 4.K. Volodkovič. „Finansinio turto grupavimo naujovės pagal …

Neaiškumai dėl atostogų, vykstant pertvarkai valstybės tarnyboje

 Kai kurie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų darbuotojai nerimauja dėl savo būsimo statuso: nuo kitų metų kai kuriems jų teks pakeisti valstybės tarnautojo „kėdę“ į dirbančio pagal darbo sutartį „kėdę“, o gal net prireiks ieškotis kito darbo. „Ar valstybės …

Nuomos pajamų apmokestinimas (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (998) Mokama 15 proc. nuo gautų nuomos pajamųKai fizinis asmuo gauna nekilnojamojo turto nuomos arba atsitiktinių kitos rūšies daiktų nuomos pajamų, jis gali nuo šių pajamų tiesiog sumokėti 15 proc. dydžio GPM. Kiti mokesčiai nuo šių pajamų neskaičiuojami. …

Nuomos pajamų apmokestinimas (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (998) Nuomos pajamų apmokestinimas, įregistravus individualią veiklą pagal pažymąRegistravimasFizinis asmuo, norėdamas įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, turi pateikti mokesčių administratoriui Fizinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą (toliau – REG812 forma). Šią formą asmuo, pageidaujantis …

Dėl užsienyje laimėto automobilio ir arbatpinigių apmokestinimo PVM

 SituacijaLietuvos pilietis Latvijoje organizuotoje loterijoje laimėjo naują automobilį ir jį atgabeno į Lietuvą. KlausimasAr Lietuvos piliečiui, atsigabenus šį automobilį, atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM? Remiantis Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) praktika (bylos Nr. C-409/04 ir C-84/09), siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui tarp …

Ar tikrai didės socialinės įmokos?

Tik paskelbus „Sodros“ biudžeto projektą, žiniasklaidoje kilo nepasitenkinimo banga, kad didinamos socialinio draudimo įmokos daugeliui individualiai dirbančių asmenų grupių. Šiandien garsiausiai rėkia tie, kuriems įmokos padidės kokiais 5 ar 10 eurų. Po dešimtmečio ar daugiau galbūt tie patys asmenys verkšlens, …

Nuomos pajamų apmokestinimas (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 38 (998) Nuomos pajamų apmokestinimas, įsigijus verslo liudijimąVerslo liudijimą gali įsigyti tik tokie fiziniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir jiems neatsiranda prievolė jais įsiregistruoti, t. y. jų pajamos iš vykdomos veiklos per paskutiniuosius dvylika mėnesių neviršijo …

Kokį turtą valdo valstybė?

„Girdėjau, kad valstybės institucijos turi labai daug nekilnojamojo turto, jį valdo ir naudoja neracionaliai. Norėčiau sužinoti, kiek turto valdo valstybė. Įdomu sužinoti, kiek Lietuva turi gamtos turtų, miškų, kiek įkainotos muziejų vertybės“, – klausia buhalterė Jovita Petrauskaitė. Nekilnojamasis turtasFinansų ministerijos duomenimis, …

Nuomos pajamų apmokestinimas (1)

 Prieš pradedant nagrinėti fizinių asmenų gautų nuomos pajamų apmokestinimą, pirmiausia reikėtų apibrėžti, kas yra nuoma.Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) – mokėti nuomos mokestį. Taigi …

Ką rinktis – banką ar kredito uniją?

Toks klausimas neretai iškyla gyventojams, norintiems padėti indėlius. Pasirinkimą dažniausiai lemia indėlio saugumas ir palūkanos. Šiuo metu Lietuvos indėlių draudimo sistemoje indėlius draudžia ir bankai, ir kredito unijos, dėl to, jei indėlio suma neviršija draudžiamos sumos, toks indėlis yra vienodai …

Lietuva iš ES gauna kelis kartus daugiau, negu sumoka jai

Skaitytojai laiškuose „AAM aktualijoms“, be kitų klausimų, domisi ir Lietuvos narystės ES tema. Kai kurie klausia: Lietuva ES sumoka milijonus, o kokia iš to nauda? Skaitytojai retai mini Lietuvos gaunamą naudą iš ES. Remdamiesi oficialiais Europos Komisijos skaičiais, pabandysime parodyti …

Darbo savaitė, atostogos, kompensacijos

Trumpiausia darbo savaitė – Prancūzijoje ir… Lietuvoje2011 m. 40 val. darbo savaitė buvo nustatyta daugelyje ES šalių. Iš visų išsiskiria tik Prancūzija, Belgija ir Danija. Prancūzijoje nustatyta 35 val., Belgijoje ir Danijoje – 37 val. darbo savaitė. Graikijos gyventojai per savaitę …

Europos Sąjunga ir euras

Viešojoje erdvėje, kalbant apie euro naudą jį įsivedusioms valstybėms, kartais teigiama, kad eurą įsivedusios valstybės padarė klaidą, o kai kurios šalys, pvz., Lenkija, Vengrija ar Švedija, nenori įsivesti euro. Dažniausiai nutylima, kad nė viena šalis, privalanti įsivesti eurą, neatitinka tam …

Kokios užsienio investicijos Lietuvoje?

Skaitytoja A. B. iš Kauno prašo parašyti apie užsienio investicijas Lietuvoje, jų perspektyvas. Kita skaitytoja klausia, kokios yra Lietuvos investicijos užsienio šalyse. Kokia šių metų pradžia investicijų rinkoje?Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis, 2018 m. pirmąjį ketvirtį tiesioginių užsienio investicijų …

ES specialiosios teritorijos

Europos Sąjungos valstybės narės turi apie 50 teritorijų, kurios nutolusios nuo savo šalies. Jos skirstomos į tris dalis: ES regionai, turintys atokiausių regionų statusą (devyni regionai), užjūrio teritorijos ir šalys (jų yra kelios dešimtys) ir specialiosios teritorijos arba „specialieji atvejai“, …

Ar įmanoma perkelti darbuotoją į kitą įmonę?

 Darbo kodekso (DK), galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d., straipsnyje apie bandomojo laikotarpio nustatymą buvo minėta galimybė darbdaviams susitarti dėl darbuotojo perkėlimo iš vienos įmonės į kitą. Naujajame DK šios nuostatos nebeliko, t. y. apskritai nereglamentuojami darbdavių bet kokių …

Teisė į kasmetines atostogas

 Vasarą ypač aktualūs teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų kasmetines atostogas. Ta proga skaitytojams pateikiame Darbo kodekso (DK) 127 ir 128 straipsnių nuostatas apie teisę į kasmetines atostogas ir jų suteikimą.Pagal DK 127 str. 2 dalį, teisė pasinaudoti kasmetinių atostogų dalimi (ar …

Dėl darbo pareigų pažeidimo

 Kiekvienas darbdavys norėtų, kad visi darbuotojai dirbtų sąžiningai, laikytųsi nustatytos tvarkos, dorai ir taisyklingai vykdytų savo funkcijas, būtų lojalūs įmonei. Tačiau gyvenime, deja, taip būna ne visada, darbuotojai kartais elgiasi ir darbą atlieka netinkamai. Ką, tokiais atvejais, daryti?Darbo kodekso (DK) …