Darbo savaitė, atostogos, kompensacijos

Trumpiausia darbo savaitė – Prancūzijoje ir… Lietuvoje2011 m. 40 val. darbo savaitė buvo nustatyta daugelyje ES šalių. Iš visų išsiskiria tik Prancūzija, Belgija ir Danija. Prancūzijoje nustatyta 35 val., Belgijoje ir Danijoje – 37 val. darbo savaitė. Graikijos gyventojai per savaitę …

Europos Sąjunga ir euras

Viešojoje erdvėje, kalbant apie euro naudą jį įsivedusioms valstybėms, kartais teigiama, kad eurą įsivedusios valstybės padarė klaidą, o kai kurios šalys, pvz., Lenkija, Vengrija ar Švedija, nenori įsivesti euro. Dažniausiai nutylima, kad nė viena šalis, privalanti įsivesti eurą, neatitinka tam …

Kokios užsienio investicijos Lietuvoje?

Skaitytoja A. B. iš Kauno prašo parašyti apie užsienio investicijas Lietuvoje, jų perspektyvas. Kita skaitytoja klausia, kokios yra Lietuvos investicijos užsienio šalyse. Kokia šių metų pradžia investicijų rinkoje?Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis, 2018 m. pirmąjį ketvirtį tiesioginių užsienio investicijų …

ES specialiosios teritorijos

Europos Sąjungos valstybės narės turi apie 50 teritorijų, kurios nutolusios nuo savo šalies. Jos skirstomos į tris dalis: ES regionai, turintys atokiausių regionų statusą (devyni regionai), užjūrio teritorijos ir šalys (jų yra kelios dešimtys) ir specialiosios teritorijos arba „specialieji atvejai“, …

Ar įmanoma perkelti darbuotoją į kitą įmonę?

 Darbo kodekso (DK), galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d., straipsnyje apie bandomojo laikotarpio nustatymą buvo minėta galimybė darbdaviams susitarti dėl darbuotojo perkėlimo iš vienos įmonės į kitą. Naujajame DK šios nuostatos nebeliko, t. y. apskritai nereglamentuojami darbdavių bet kokių …

Teisė į kasmetines atostogas

 Vasarą ypač aktualūs teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų kasmetines atostogas. Ta proga skaitytojams pateikiame Darbo kodekso (DK) 127 ir 128 straipsnių nuostatas apie teisę į kasmetines atostogas ir jų suteikimą.Pagal DK 127 str. 2 dalį, teisė pasinaudoti kasmetinių atostogų dalimi (ar …

Dėl darbo pareigų pažeidimo

 Kiekvienas darbdavys norėtų, kad visi darbuotojai dirbtų sąžiningai, laikytųsi nustatytos tvarkos, dorai ir taisyklingai vykdytų savo funkcijas, būtų lojalūs įmonei. Tačiau gyvenime, deja, taip būna ne visada, darbuotojai kartais elgiasi ir darbą atlieka netinkamai. Ką, tokiais atvejais, daryti?Darbo kodekso (DK) …

Sodininkų bendrijų veiklos apskaita

 Mėgėjiška sodininkystė Lietuvoje yra gana populiari. Svarbų vaidmenį šiai ūkinei veiklai palaikyti atlieka sodininkų bendrijos (SB). Šie ūkio subjektai, be kitų funkcijų, turi tinkamai tvarkyti savo veiklos apskaitą, tačiau dažnai kyla neaiškumų dėl oficialios apskaitos tvarkos (taisyklių) taikymo. SB ekonominės veiklos …

Mokesčių mokėtojų daugėja

Skaitytojai teiraujasi, ar tikrai Lietuvoje smarkiai mažėja gyventojų. Kodėl mažėja įmonių skaičius? Kokios populiariausios įmonių formos? Gyventojai2018 m. gegužės 1 d. gyventojų skaičius Lietuvoje buvo 2 802 047. Nuo metų pradžios gyventojų skaičius sumažėjo 8 081 asmeniu, arba 0,29 proc. 2018 m. sausio 1 d. …

Atostogų suteikimo aktualijos

 Atšilus orams, džiaugiamės, kad artėja atostogų metas. Sąžiningai dirbome visus metus ir tikrai užtarnavome teisę į poilsį. Taigi ir dažniau kyla klausimų, susijusių su atostogų suteikimu.Pasikeitus teisiniam reglamentavimui, laikoma, kad vienoje darbovietėje negali būti kelių darbo sutarčių, o tik vienas …

Dienpinigiai ar kompensacija?

Įmonių buhalteriai teiraujasi, ar jau padidinti dienpinigių dydžiai, nuo kada jie bus taikomi, ar galima nemokėti dienpinigių, jei darbuotojų darbas susijęs su važinėjimais, kaip teisingai apskaičiuoti dienpinigius vykstantiems vienos komandiruotės metu į kelias užsienio šalis? Padidinti dienpinigiaiLR Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. …

Naftos atsargos pasaulyje

„The Business Insider“ sudarė dešimtuką šalių, turinčių didžiausias naftos atsargas. Pirmoje vietoje įrašyta Venesuela. Šios šalies naftos atsargos yra 297,7 mlrd. barelių. Venesuela išlieka itin priklausoma nuo naftos pajamų.Barelis (angl. barrel – statinė) – iš JAV kilęs tūrio matavimo vienetas, …

Mamadienių ir tėvadienių suteikimas

 Kaip ir pagal anksčiau galiojusį Darbo kodeksą (DK), taip ir pagal naują reglamentavimą, darbuotojams, auginantiems neįgalius vaikus arba du ir daugiau vaikų iki 12 m., suteikta galimybė pasinaudoti papildomu poilsio laiku.Pagal DK 138 str. 3 dalį, darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki …

Maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko reikalavimai, sudarant darbo sutartis

 Darbo kodeksas (DK), reglamentuodamas kai kuriuos straipsnius, pavyzdžiui, DK 89 straipsnį dėl projektinio darbo, DK 96 straipsnį dėl darbo keliems darbdaviams ir kitus, numato, kad turi būti laikomasi DK keliamų reikalavimų dėl maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko. Šiame …

Dėl asociacijų apskaitos

 Ankstesniame straipsnyje rašėme apie asociacijų apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą. Toliau tęsdami paklausėjams aktualius klausimus, analizuosime reikalavimus aiškinamajam raštui, kuris sudaro finansinių ataskaitų rinkinį.Aiškinamajame rašte pateikiama finansinių ataskaitų straipsnių išsamesnė analizė, papildoma informacija ir paaiškinimai, susiję su asociacijų veikla per ataskaitinį …

Vertiname dotacijas

 Sudarydama finansines ataskaitas, įmonė turėtų įvertinti, ar tinkamai užregistruotos dotacijos, ar įmonė įvykdė visas dotacijos teikėjo sąlygas, ar dotacijos ar jos dalies nereikės grąžinti.Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:1. Su turtu susijusios dotacijos. …

Bankrotai Lietuvoje

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos parengė ir paskelbė Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto procesų 2017 m. apžvalgą. Apžvelgsiu pagrindinius bankroto ir restruktūrizavimo faktus. Bankrotų daugėjaPer 2017 m. bankroto procesai buvo pradėti 2 …

Lietuva skaičiais

Gyventojai2018 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 810 tūkst. nuolatinių gyventojų – 37,8 tūkst., arba 1,3 proc., mažiau negu 2017 m. pradžioje. 2017 m. gimė 29,6 tūkst. kūdikių, arba 1 tūkst. kūdikių (3,3 proc.) mažiau nei 2016 m., mirė 39,5 tūkst. žmonių, arba 1,6 tūkst. (4 …

Dėl darbo laiko apskaitos

 Darbo teisinių santykių liberalizavimo procesas palietė ir darbo laiko apskaitos organizavimą bei vykdymą įmonėse. Kažkada griežta ir visiems vienodai privaloma darbo laiko apskaitos žiniaraščio forma su trim langeliais kiekvienam darbuotojui jau nebeprivaloma. Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), kiek pasikeitė ir …

Atostoginių kaupiniai

Atsako Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos. Kas yra atostoginių kaupiniai ir kada juos reikia registruoti apskaitoje?Už nepanaudotas kasmetines atostogas darbuotojams apskaičiuotas ir sukauptas atlygis pripažįstamas atostoginių sąnaudomis ir atostoginių kaupiniais. Atostoginių sąnaudos ir kaupiniai turi …