Pakalbėkime apie prielinksnį ant

Pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną, prielinksnis ant vartojamas su kilmininku. Jis žymi vietą ar daiktą, kurių viršuje ar paviršiuje kas yra, darosi ar daroma. Pavyzdžiui, Apskaitos dokumentai guli ant stalo; Ant dokumento užrašyta buhalterio pavardė; Skelbimas kabo ant sienos. Taip …

Pakalbėkime apie santrumpas

Raidinės santrumpos (abreviatūros) yra sutrumpinta ir paprastai visiems atpažįstama įvairių sudėtinių pavadinimų (įmonių, institucijų, organizacijų) forma. Tačiau ar galima jas linksniuoti ir kaip?Atkreipkite dėmesį, kad tos santrumpos, kurios baigiasi balse, atitinkančia moteriškos giminės galūnę, linksniuojamos kaip moteriškos giminės daiktavardžiai, tačiau …

Apie žodį reguliarus

Lietuvių kalboje tarptautinis žodis reguliarus (-i) vartojamas tik dviem reikšmėmis: 1) „tolygiai ir taisyklingai atliekamas, vykstantis“, pvz., reguliari mityba, reguliarus gydymas; 2) „organizuotas, organizuotai rengiamas, valdomas“, pvz.: reguliarioji kariuomenė; dar priev. – reguliariai šaukti susirinkimus.Būdvardis reguliarus, (-i) – kaip angl. regular …

Taigi, į ką galime atsiremti?

Dažnai pamirštama, kad žodis atsiremti yra rusų kalbos skolinys. Iškilus įvairiems sunkumams, vis tiek girdime sakant, kad taip atsitiko dėl to, kad viskas atsiremia (remiasi) į pinigus (į finansus); problema atsiremia į lėšas; noras reformuoti atsiremia į biudžetą ir pan. …

Šį kartą apie… skirtingą kalbą

Taip, kalba gali būti įvairi: finansinė, kanceliarinė, teisinė, administracinė ir pan., ir žodžiai, pavartoti skirtinga kalba, gali turėti skirtingas reikšmes.Vienas iš buhalterių kasdien vartojamų žodelių viso įvardija sumą ar sumuojamą grafą. Pirma, tai nebūtina forma, tam reikalui turime pasakymą iš …

Užskaitome ar įskaitome?

Vis dar tenka girdėti, kad buhalteriai užskaitė skolas, mokesčius, atliko užskaitą. Sakydami „užskaitė skolas“, manau, jie galvoje turėjo, kad „įskaitė vieną mokestį už kitą“.Kalbininkai, matyt, dėl jų nemeilės priešdėliui -už, rekomenduoja terminą užskaitą keisti įskaita. Pavyzdžiui, Atlikus užskaitą (įskaitą), įmonių …

Ar vartotinas… (2)

Anuitetas? Pagal Tarptautinių žodžių žodyną, žodis anuitetas reiškia: 1) metinę įmoką skolai ir palūkanoms dengti; 2) periodinius mokėjimus, metines išmokas – keletą vienodų išmokamų sumų nustatytais laiko tarpais nuo pradinės bendro investavimo sumos; gali būti gaunamos iš pensijų fondo ir gyvybės …

Ar vartotinas… (1)

Eskaluoti? Tai yra vartotinas tarptautinis žodis. Jo reikšmė, pagal Tarptautinių žodžių žodyną, – „didinti, stiprinti, plėtoti“. Veiksmažodis eskaluoti reikalingas kalbant apie politikos ir karybos aktualijas, pavyzdžiui, Europos Sąjunga imsis ekonominių sankcijų prieš Rusiją, jeigu konfliktas Ukrainoje bus eskaluojamas. Tačiau kitais …

Atsakyti kam ar prieš ką?

Dažnai kyla klausimų, kokį linksnį vartoti su veiksmažodžiu atsakyti. Veiksmažodis atsakyti (būti atsakingam) ir iš jo padarytas daiktavardis atsakomybė valdo ne prielinksninį žodžių junginį, o naudininką. Pavyzdžiui, Seimo narys atsakingas prieš rinkėjus (rinkėjams). Gerai dirbti skatina atsakomybė prieš užsakovus (užsakovams).Atkreipkite …

Dar kartą apie linksnius

Šį kartą pakalbėkime apie bevardę giminės formą lygu (nelygu), tiksliau su kokiu linksniu reikėtų ją vartoti: vardininku ar naudininku.Taigi bevardės giminės forma lygu (nelygu) gali būti vartojama:su naudininku, pavyzdžiui, Triskart penki lygu penkiolikai. Teiginys, kad triskart penki yra lygu pusei …

Kada vartojamas kam, o kada – ko?

Kartais vartodami veiksmažodį priskirti, sutrinkame, nežinodami, kurį linksnį pasirinkti: priskirti prie ko ar priskirti kam?Knygoje „Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“ (2003 m.) pasakymai priskirti prie ko ir priskirti kam skiriami atsižvelgiant į reikšmę: pasakymas priskirti prie …

Parduodame, perkame, išparduodame…

Šį kartą kalbėsime apie daiktavardį pardavimas. Vieni vartoja jo vienaskaitą, kiti – daugiskaitą. Taigi, kaip turėtų būti iš tikrųjų?Daugiskaitinė forma pardavimai atsirado dėl anglų kalbos įtakos (angl. sales). Bendrinėje lietuvių kalboje abstraktieji daiktavardžiai paprastai vartojami vienaskaita, pavyzdžiui, aptarnavimas, balsavimas, finansavimas, …

1. Kada – bendra, o kada – vieninga?
2. Ką galime liesti, o ko ne?

Kada – bendra, o kada – vieninga?Nors kalbininkai nuolat primena, kad žodis vieningas dar dažnai vartojamas netaisyklingai, deja… Didžiulę neigiamą įtaką tam yra padaręs rusų kalbos žodis jedinyj, turintis ne vien tik reikšmę vieningas, bet ir daugiau reikšmių: „bendras, vienodas, …

Apie kai kuriuos kompiuterijos terminus

Manau, ne vienas susidūrė su situacija, kai ilgai lauktas elektroninis laiškas netikėtai randamas spame. Atkreipkite dėmesį, kad spamas yra neteiktina svetimybė; vartotina: 1) komp. brukalas; 2) laisv. (el. pašto) šiukšlės („Kalbos patarimai“, Vilnius, 2013; V. Dagienės, G. Grigo, T. Jevsikovos …

Trumpinate?

Pirmą kartą dokumentuose minimas pavadinimas ar žodžių junginys negali būti trumpinamas. Jei žadate jį minėti daugiau kartų, po nesutrumpinto pavadinimo ar žodžių junginio skliausteliuose nurodykite sutrumpinimą. Netrumpinami žodžiai: Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė.Prie įstatymų pavadinimų žodžių Lietuvos …

Nedarbo ar ne darbo?

Kai kurios žiniasklaidos priemonės skelbia, kad dabar Lietuvoje yra 16 šventinių, tai yra nedarbo, dienų. Ar tai tiesa?Kad ir kiek kalbininkai aiškintų, tačiau vis dar nesugebama žodį nedarbas vartoti reikiama reikšme.Terminas nedarbas reiškia padėtį, kai asmuo ne savo noru neturi mokamo …

Laikas ar laikai?

Turbūt ne visi žino, iš kur kilo posakis „laikas – pinigai“ (angl. time is money). Tai – viena iš Amerikos mokslininko ir politikos veikėjo Bendžamino Franklino (1706–1790) taisyklių straipsnyje „Patarimas jaunajam prekybininkui“, parašytame 1748 m.Taigi šįkart pakalbėkime apie žodį laikas. …

Vartotinas ar ne?

Pasakymas konkurentabili kaina? Nevartotinas. Konkurentabilus yra neteiktinos darybos žodis. Turime būdvardį konkurencingas („galintis konkuruoti“ ar „sudarantis konkurenciją“). Todėl reikia sakyti konkurencinga kaina, kaip ir konkurencingas verslas, konkurencinga prekė, konkurencinga gamyba. Žodis valdininkas? Pats žodis valdininkas yra taisyklingas ir galimas vartoti. Tiesiog …

Kas yra dokumentai?

Greta Vyriausybės, VMI, kitų institucijų nutarimais, institucijų vadovų įsakymais tvirtinamų dokumentų pavadinimų (nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir pan.) ėmė plisti ir tokie pavadinimai, kurie neturi dokumento reikšmės, pavyzdžiui, atvejai, būdai, sąlygos ir pan.Iš tiesų tvirtinami ne būdai ar atvejai, o …

Ar visada tinka vesti?

Kanceliarinėje kalboje gana dažnai vartojamas veiksmažodis vesti. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad šiam žodžiui ir jo nepriešdėliniams vediniams būdingiausia specialioji reikšmė yra tvarkyti, vadovauti. Sakant vesti derybas, vesti susirinkimą, pasitarimą, posėdį, nebūtina tenkintis vien tik veiksmažodžiu vesti. Nereikia pamiršti įprasto …