Apie neįgalumą

Vis dar girdime ar skaitome, kad „pensininkams ir invalidams taikoma nuolaida“. Kaip sinonimai vartojami neįgalusis ir invalidas – žodžiai, dėl kurių vartojimo ilgai netilo diskusijos. Nors kalbininkams jie yra lygiaverčiai, tačiau dauguma žmonių, ypač neįgalieji, žodį invalidas norėtų išbraukti ir …

Patarimai trumpinant (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 34 (994) Teksto pradžioje arba po taško sutrumpinimas rašomas didžiąja raide, pavyzdžiui, Dr. J. Petraitis <…> Habil. dr. P. Jonaitis <…> Prof. habil. dr. J. Onaitis. Paragrafai ir procentai žymimi neraidiniais simboliais §, %, kurie rašomi prie skaitmenų. Dokumentų …

Patarimai trumpinant (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 34 (994) Kai kuriems tarptautiniams žodžiams sutrumpinti rašomi net trys pirmieji skiemenys ir ketvirtojo priebalsė (priebalsės) iki balsės, pavyzdžiui, archeol. – archeologija, cho­reogr. – choreografija.Kitais atvejais rašoma viena ar kelios pirmosios (kartais ir ne iš eilės einančios) žodžio priebalsės, …

Patarimai trumpinant (1)

Pirmą kartą dokumentuose minimas pavadinimas ar žodžių junginys negali būti trumpinamas. Jei jis bus minimas daugiau kartų, po nesutrumpinto pavadinimo ar žodžių junginio skliausteliuose nurodomas sutrumpinimas. Netrumpinami žodžiai: Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Prie įstatymų pavadinimų žodžių …

Skaičiuojame…

Paprastas žmogus, kalbėdamas apie pinigus, dažniausiai vartoja veiksmažodį „skaičiuoti“. Tačiau buhalterio žodynas šia arba panašia prasme yra daug turtingesnis: jis ne tik skaičiuoja, bet ir apskaičiuoja, išskaito, išskaičiuoja, atskaičiuoja, įskaičiuoja ir pan. Tačiau kasdienybėje susiduriame su problema, kaip vartoti šiuos …

Buhalterija išsikelia…

Taigi, ar gali buhalterija išsikelti?Lietuvių kalba turtinga sangrąžiniais veiksmažodžiais. Kaip žinome, jie būna tik veikiamosios rūšies. Tokie veiksmažodžiai ne tik pagyvina mūsų kalbą, jų paskirtis – žymėti veiksmą, kuris gali būti aktyvus (pvz., buhalteris domisi, auditorius klausosi) arba stichiškas, savaiminis …

Vasara – atostogų metas

Kaip sakė vokiečių aktorė Marlene Dietrich, gyvenimas – tai ne atostogos, jei jūs įsisąmoninsite šį požiūrį, jūsų gyvenime atostogų bus pakankamai. Taip, vasara – atostogų metas, ir dauguma mūsų tuo būtinai pasinaudos.Atostogos, pagal Lietuvių kalbos žodyną, – laikas, kuriam dirbantysis …

Ar skiriasi…(2)

Registravimo žurnalas ir registracijos žurnalas. Registravimas labiau reiškia veiksmą, o registracija – procedūrą ir visą sistemą. Be to, žodis registracija sakinyje vartojamas be priklausomų žodžių, o registravimas – dažnai su pažyminiu. Pavyzdžiui, kortelių registravimo tvarka, bet registracijos (ne registravimo) kortelė, …

Ar skiriasi… (1)

Dažnai tenka išgirsti, kai taisyklingos darybos žodžiai būna pavartoti netaisyklingai, supainiojamos jų reikšmės. Todėl pateiksime keletą, su kuriais dažniausiai susiduriama.Užregistruoti įmonę ir įregistruoti įmonę. Pagal „Kanceliarinės kalbos patarimus“, užregistruoti – įrašyti į tam tikrą sąrašą ar duomenų sankaupą. Pavyzdžiui, Kiekvienas …

Kam ar ką atitinkame?

Dar dažnai įvairiuose dokumentuose pasitaiko netaisyklingas žodžių junginys atitikimas kam. Pavyzdžiui, Dėl šio įstatymo neatitikimo Konstitucijai kilo diskusijos (Dėl to, kad šis įstatymas neatitinka Konstitucijos, kilo diskusijos). Atkreipkite dėmesį, kad tokia konstrukcija atitikimas kam pažeidžia lietuvių kalbos sintaksės normą, nes …

Mokėti, apmokėti, išsimokėti…

Veiksmažodis apmokėti vartojamas reikšme „padengti, kompensuoti“. Pavyzdžiui, apmokėti sąskaitą (nekonkretinant, už ką mokama), apmokėti kelionės išlaidas (atkreipkite dėmesį, kad ne išlaidas už kelionę). Tačiau jis nevartotinas reikšme „(su)mokėti, atlyginti“, jei pasakyta, už ką mokama. Pavyzdžiui, Jis jau apmokėjo (taisoma sumokėjo) …

Trumpai apie dokumentus

Greta Vyriausybės, VMI, kitų institucijų nutarimais, institucijų vadovų įsakymais tvirtinamų dokumentų pavadinimų (nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir pan.) ėmė plisti ir tokie pavadinimai, kurie neturi dokumento reikšmės, pvz.: atvejai, būdai, sąlygos ir pan.Iš tiesų tvirtinami ne būdai ar atvejai, o …

Apie kainą

Dažnai girdime apie išpardavimus, taikomas nuolaidas, akcijas… Progų apsipirkti, įsigyti pigesnį daiktą netrūksta. Tačiau dažnai kyla klausimas, ar yra skirtumas tarp pigesnio daikto ir pigesnės kainos. Kitaip tariant, ar gali kaina būti pigi arba brangi, ar galima kainą pabranginti ar …

Apie raštinės priemones

Kiekvienos įstaigos raštinėje, įmonės buhalterijoje naudojama daug įvairių raštinės reikmenų, tačiau jos ne visada teisingai pavadinamos. Dažniausiai pasirenkamas paprasčiausias būdas – sulietuvinami angliški, rusiški ar kitos kalbos žodžiai, pvz., steipleris, slaidas, ofisas ir pan. Tad prisiminkime Valstybinės lietuvių kalbos komisijos …

Šį kartą – apie pasvirąjį brūkšnį

Pasvirasis brūkšnys rašomas:Tam tikrai alternatyvai žymėti (atitinka jungtuką arba): tarp telefono ir fakso sutrumpinimų, jei jų numeris tas pats, pvz., Tel. / faks. 212 65 75; tarp kampinio namo adresą sudarančių dviejų gatvių pavadinimų ir numerių, pvz., J. Basanavičiaus g. …

Kada rašomas trumpas brūkšnelis?

Trumpas brūkšnelis rašomas:1) tarp dviejų lygiareikšmių daiktavardžių, reiškiančių vieno daikto ar reiškinio pavadinimą, pvz.: lopšelis-darželis, kvietimas-programa, kavinė-baras (jei antras žodis paaiškina, patikslina pirmąjį, brūkšnelis nerašomas: gydytojas terapeutas, inžinierius elektrikas);2) tarp lygiavertes specialybes žyminčių žodžių, pvz.: sekretorius-referentas, dizaineris-maketuotojas, gydytojas traumatologas-ortopedas;3) tarp …

Apie datą ir skaičius

Data teisės aktuose rašoma ilguoju būdu, pvz., 2018 m. vasario 7 d. Kai data rašoma ilguoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn. Tarp skait­menų ir sutrumpinimų m. ir d. paliekami tarpai.Kituose dokumentuose data rašoma trumpuoju būdu, t. y. tarp datos metus, mėnesį …

Dar kartą – apie pareigas

Kartais kyla klausimas, kaip taisyklingai sakyti – vyriausiasis buhalteris ar vyriausias buhalteris? Rūšiai, išskiriamajai daikto savybei reikšti sudėtiniuose terminuose ir pavadinimuose vartotina įvardžiuotinė forma, pvz.: vyriausias (taisoma vyriausiasis) redaktorius, gydytojas, inžinierius, teisėjas; bendros (taisoma bendrosios) praktikos gydytojas. Taigi taisyklingas pareigybės …

Dar – apie pareigas

Kai nusakomas pavaldumo santykis (prezidento patarėjas, direktoriaus pavaduotojas, ministro padėjėjas) ir veiklos sritis, tada pastarosios pavadinimas reiškiamas naudininku, pvz.: direktoriaus pavaduotojas gamybai, prezidento atstovas spaudai. Šie pavadinimai gali būti sudaromi ir su žodžiu „reikalams“, pvz., direktoriaus pavaduotojas gamybos reikalams.Patarėjų, referentų, …

Apie pareigas

 Vis dar kartais sudvejojama, kaip taisyklingai trumpinti junginį „laikinai einanti (s) pareigas“. Šis žodžių junginys vartojamas su pareigų nuoroda. Gali būti trumpinama l. e. direktoriaus pareigas arba l. e. p. direktorius. Kyla nemažai nesklandumų kalbant apie moterų einamas pareigas. Pavyzdžiui, Laima Ivanauskienė laikinai …