Kada rašomas trumpas brūkšnelis?

Trumpas brūkšnelis rašomas:1) tarp dviejų lygiareikšmių daiktavardžių, reiškiančių vieno daikto ar reiškinio pavadinimą, pvz.: lopšelis-darželis, kvietimas-programa, kavinė-baras (jei antras žodis paaiškina, patikslina pirmąjį, brūkšnelis nerašomas: gydytojas terapeutas, inžinierius elektrikas);2) tarp lygiavertes specialybes žyminčių žodžių, pvz.: sekretorius-referentas, dizaineris-maketuotojas, gydytojas traumatologas-ortopedas;3) tarp …

Apie datą ir skaičius

Data teisės aktuose rašoma ilguoju būdu, pvz., 2018 m. vasario 7 d. Kai data rašoma ilguoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn. Tarp skait­menų ir sutrumpinimų m. ir d. paliekami tarpai.Kituose dokumentuose data rašoma trumpuoju būdu, t. y. tarp datos metus, mėnesį …

Dar kartą – apie pareigas

Kartais kyla klausimas, kaip taisyklingai sakyti – vyriausiasis buhalteris ar vyriausias buhalteris? Rūšiai, išskiriamajai daikto savybei reikšti sudėtiniuose terminuose ir pavadinimuose vartotina įvardžiuotinė forma, pvz.: vyriausias (taisoma vyriausiasis) redaktorius, gydytojas, inžinierius, teisėjas; bendros (taisoma bendrosios) praktikos gydytojas. Taigi taisyklingas pareigybės …

Dar – apie pareigas

Kai nusakomas pavaldumo santykis (prezidento patarėjas, direktoriaus pavaduotojas, ministro padėjėjas) ir veiklos sritis, tada pastarosios pavadinimas reiškiamas naudininku, pvz.: direktoriaus pavaduotojas gamybai, prezidento atstovas spaudai. Šie pavadinimai gali būti sudaromi ir su žodžiu „reikalams“, pvz., direktoriaus pavaduotojas gamybos reikalams.Patarėjų, referentų, …

Apie pareigas

 Vis dar kartais sudvejojama, kaip taisyklingai trumpinti junginį „laikinai einanti (s) pareigas“. Šis žodžių junginys vartojamas su pareigų nuoroda. Gali būti trumpinama l. e. direktoriaus pareigas arba l. e. p. direktorius. Kyla nemažai nesklandumų kalbant apie moterų einamas pareigas. Pavyzdžiui, Laima Ivanauskienė laikinai …

Kalėdų ar kalėdinis?

Skaičiuodami paskutines dienas iki šv. Kalėdų, vis dažniau susiduriame su žodžiais, susijusiais su gražiausiomis metų šventėmis: Kalėdos, kalėdinis, žiemos šventės, kalėdinės dovanos, akcijos, nuolaidos, pasiūlymai… Tačiau neretai pasitaiko atvejų, kai nežinome, kaip taisyklingai rašyti kai kuriuos žodžius. Viena dažniausiai daromų …

Šį kartą – apie pareigas

Dažniausiai kolegų, verslo partnerių, klientų pareigas perskaitome elektroniniuose laiškuose, vizitinėse kortelėse. Daugelis net nesusimąsto, kad vos iš 1–3 žodžių sudaryti pareigų pavadinimai gali būti netaisyklingi. Prieš aptardami konkrečių pareigų pavadinimus, vadovaudamiesi kalbininkų patarimais, pirmiausia apžvelgsime dažniausius žodžių junginius, vartojamus kalbant …

Ar skiriasi…

Dažnai tenka išgirsti, kai taisyklingos darybos žodžiai būna pavartoti netaisyklingai, supainiojamos jų reikšmės. Todėl pateiksime keletą, su kuriais dažniausiai susiduriama. Užregistruoti įmonę ir įregistruoti įmonę? Pagal „Kanceliarinės kalbos patarimus“, užregistruoti reiškia įrašyti į tam tikrą sąrašą ar duomenų sankaupą. Pavyzdžiui, Kiekvienas …

Kaip vartojami atitikti ir atitikimas?

Dažnai įvairiuose dokumentuose pasitaiko netaisyklingas žodžių junginys atitikimas kam. Pvz., Dėl šio įstatymo neatitikimo Konstitucijai kilo diskusijos (Dėl to, kad šis įstatymas neatitinka Konstitucijos, kilo diskusijos). Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tokia konstrukcija atitikimas kam pažeidžia lietuvių kalbos sintaksės normą, nes …

Ką galima išlaikyti?

Dažnas, kalbėdamas apie pinigus, dažniausiai vartoja veiksmažodį „skaičiuoti“. Buhalterio žodynas šia arba panašia prasme yra daug turtingesnis. Jis ne tik skaičiuoja, bet ir apskaičiuoja, išskaito, išskaičiuoja, atskaičiuoja, įskaičiuoja ir pan. Tačiau kasdienybėje susiduriame su problema, kaip vartoti šiuos veiksmažodžius. Pasitaiko, …

Ar galima tvarkyti dvigubą buhalteriją?

Manau, kad Mokesčių inspekcijos ar Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovai griežtai atsakys, kad ne. Vis dar tenka skaityti ar girdėti, kad jie, tikrindami įmonę, skyrė jai baudą už tai, jog ši tvarkė dvigubą buhalteriją. Tačiau, pasak kalbininkų, galite tvarkyti dvigubą …

Kada vartotinas vietininko linksnis?

Gana dažnai girdime dideles vietininko linksnio klaidas. Pvz., Mes pagrinde (daugiausia; dažniausiai) finansuojame svarbius projektus; Visos jėgos pagrinde dabar nukreiptos avarijos pasekmių likvidavimui (Visos jėgos daugiausia dabar skiriamos avarijos padariniams likviduoti); Mūsų įmonė visumoje (apskritai; dažniausiai; paprastai) dirba pelningai; Laisvos …

Ko reikėtų vengti?

Dažnai bendrinėje kalboje vartojami žodžiai, kurių reikėtų vengti. Deja, jie labai gajūs. Daugumai sunku jų atsisakyti. Verslininkai ir buhalteriai paprasčiausiai net neįsivaizduoja savo kalbos be jų. Taigi, apie keletą nevartotinų žodžių.Daugumos labai mėgstama svetimybė žodis barteris yra nevartotina. Šio žodžio …

Kada vartotinas paskutinėje eilėje?

Tenka girdėti, kaip netaisyklingai vartojamas žodis eilė. Nors „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ prie šio žodžio nurodytos net keturios reikšmės, reikia prisiminti, kad jis yra nevartotinas neapibrėžto kiekio reikšmėmis daug, daugelis, dauguma, dalis, keletas, nemažas skaičius. Pavyzdžiui, Visa eilė darbuotojų gavo …

Kaip rašyti datą

Įvairiuose dokumentuose data – būtinas elementas. Tačiau dažniausiai ją rašome trumpuoju būdu, t. y. metai, mėnuo ir diena nurodoma skaitmenų grupėmis. Anksčiau tarp šių skaitmenų grupių būdavo rašomas taškas (pvz., 1976.11.05), vėliau raštvedybos taisyklių rengėjai nusprendė, kad turi būti paliekamas …

Šį kartą – apie atostogas

Vasara – atostogų metas. Todėl pakalbėkime apie žodžius, susijusius su atostogomis. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad kurį laiką ne visai tinkamu laikytas ir todėl taisytas vietininkas atostogose dabar, pasak kalbininkų, pripažįstamas bendrinės kalbos norma.Vietininkas galimas vartoti būviui su laiko atspalviu reikšti, …

Ką ir kaip galime suvesti

Nors ne kartą buvo rašoma, tačiau vėl ir vėl tenka girdėti seniai jau kalbininkų pastebėtą ir kritikuotą klaidą – netaisyklingai vartojamą žodį suvesti. Pvz., Buhalterinių dokumentų patikrinimo procedūra buvo suvesta į tai, kad buvo sulyginti parašų ir antspaudų pavyzdžiai; Žinojimas susiveda …

Į ką galima atsiremti?

Iškilus įvairiems sunkumams, girdime sakant, kad tai atsitiko dėl to, kad viskas atsiremia (remiasi) į pinigus (į finansus); problema atsiremia į lėšas; noras reformuoti atsiremia į biudžetą ir pan. Ne kiekvienas susimąsto, kad lietuviškai galima suprasti priešingai – „viskas remiasi …

Apie pakankamai, ženkliai ir žymiai

Tenka pastebėti, kad prieveiksmis pakankamai dar dažnai vartojamas netinkama reikšme. Pvz., Įmonės biudžetas šiuo metu yra pakankamai skurdus; Naujieji įstatymai yra pakankamai sudėtingi; Nustatytos žaliavų kainos pakankamai padidėjo. Sunku įsivaizduoti, kad įmonės biudžetas gali būti nepakankamai skurdus arba įstatymai nepakankamai …

Pakalbėkime apie kompetenciją…

Žodis kompetencija (competentia), išvertus iš lotynų kalbos, reiškia priklausomybę pagal teisę. Tikslesnį ir paprastesnį šio žodžio išaiškinimą galima rasti „Kanceliarinės kalbos patarimuose“: kompetencija yra asmens, institucijos tam tikros srities sugebėjimai arba įgaliojimai tą sritį tvarkyti. Šį žodį vartojame kalbėdami apie …