Ar taikoma PVM lengvata už priemoką gyventi vienvietėje palatoje?

 Asmuo, atvykęs reabilitacijai į sveikatos priežiūros įstaigą, gauna paslaugų paketą, į kurį įeina gyvenimas dvivietėje palatoje. Tačiau už papildomą užmokestį (priemoką) šiam asmeniui yra suteikiama galimybė gyventi vienvietėje palatoje. Ar šiai priemokai galima taikyti PVM įstatymo 20 straipsnyje nustatytą PVM lengvatą?Pagal …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo lengvata pagal Pelno mokesčio įstatymą (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (1034) Kokie pelno nesiekiantys vienetai gali taikyti PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytą 0 proc. pelno mokesčio tarifą?Naujai įregistruotų smulkių pelno nesiekiančių vienetų, t. y. kurių apmokestinamasis pelnas, pagal PMĮ 5 str. 2 dalį, apmokestinamas taikant 5 …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo lengvata pagal Pelno mokesčio įstatymą (1)

 Nagrinėjant pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimą pelno mokesčiu pagal Pelno mokesčio įstatymą (toliau – PMĮ), svarbu išskirti pagrindinius aspektus, t. y. pelno nesiekiančių vienetų sampratą, pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno apskaičiavimą ir deklaravimą. Pelno nesiekiančio vieneto samprataPagal PMĮ 2 str. 5 dalį, …

Ar galima taikyti maržos schemą?

 Įmonė A, nuolat besiverčianti naudotų automobilių tiekimu, 2019 m. kovo mėnesį iš Vokietijos įmonės B, PVM mokėtojos, įsigijo naują automobilį (pagal automobilio dokumentus pirmoji registracijos data – 2019 m. sausio mėnuo). Vokietijos įmonė tiekiamam automobiliui pritaikė maržos schemą. Įmonė A …

1. Tantjemų mokėjimas Lietuvos ir užsienio įmonėms
2. Patalpų nuoma, subnuoma ir remontas

Tantjemų mokėjimas Lietuvos ir užsienio įmonėmsLietuvoje registruotos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – Lietuvos bendrovė) stebėtojų tarybos nariai yra juridiniai asmenys. Lietuvos bendrovė nori išmokėti jiems tantjemas. Kokios mokestinės pasekmės atsiranda bendrovei, jeigu tantjemų gavėjai yra Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio …

Ar specialių poreikių moksleivių pavėžėjimo paslaugos apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu?

 Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 21 straipsnyje nustatyta, kad PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos, jeigu jas teikia vaikų ir jaunimo globos institucijos, senelių ir (arba) neįgaliųjų globos (rūpybos) institucijos ar kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.Kokios paslaugos laikytinos socialinėmis paslaugomis, yra detalizuota …

Išlaidos, įeinančios į patalpų nuomos kainą

 Įmonė A, PVM mokėtoja, dalį turimų patalpų nuomoja įmonei B, PVM mokėtojai. Pagal nuomos sutarties sąlygas, nuomininkas – įmonė B įsipareigoja apmokėti nuompinigius ir padengti išlaidas, patirtas dėl nuomojamose patalpose sunaudotos šilumos, elektros energijos, vandens, bendrų patalpų valymo, bendroms reikmėms …

Ilgalaikio turto, naudojamo MTEP, atskaitymas

 Kaip ilgalaikio turto, naudojamo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje, įsigijimo kaina, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra atskaitoma iš vieneto pajamų? Ilgalaikio turto, naudojamo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veikloje, įsigijimo kaina į sąnaudas yra perkeliama ir iš pajamų …

1. Įmonės sąnaudų pripažinimas
2. Apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas

 Įmonės sąnaudų pripažinimasĮmonė kartais įsigyja prekių iš fizinių asmenų, kurie neturi galimybės išrašyti sąskaitą faktūrą. Taip pat kartais įmonė įsigyja prekių per internetines parduotuves. Tokių prekių įsigijimai ir atsiskaitymai už įsigytas prekes yra matomi per „Pay­Pal“ mokėjimo sistemą. Ar įmonės …

Reprezentacija ar ne?

 Kokiais atvejais, apskaičiuojant įmonės pelno mokestį, bilietų į pramoginius renginius įsigijimo išlaidos gali būti pripažįstamos reprezentacinėmis sąnaudomis?Pagal Pelno mokesčio įstatymo 22 str. 2 dalies nuostatas, reprezentacijos paskirtis yra reprezentuoti, t. y. pristatyti, įmonę, jos teikiamas paslaugas ir (ar) prekes. Reprezentacijos …

Loterijų laimėjimų apmokestinimas

„Kaip apmokestinami įvairių loterijų Lietuvoje ir ES valstybėse laimėjimai?“ – klausia laikraščio skaitytoja iš Plungės. Skaitytojai pateikiame Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtą paaiškinimą.Nepiniginiai laimėjimai, kurių kiekvieno vertė – ne didesnė kaip 100 eurų, nelaikomi natūra gautomis pajamomis. Neapmokestinami:1. Loterijų laimėjimai, gauti iš loterijų …

Paramos lėšų panaudojimas

 KlausimasPelno nesiekianti organizacija, vykdydama tam tikras įstatuose numatytas programas, organizuoja renginį, į kurį atvyksta iš kitos valstybės delegacija, vykdanti analogiškas šiai pelno nesiekiančiai organizacijai funkcijas (įstatuose numatyta veikla) savo valstybėje. Ar, organizuojant ne komerciniams klausimams skirtą susitikimą, patirtoms išlaidoms gali …

Ar parkavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

 KlausimasĮmonė vykdo veiklą Vilniuje ir automobilius parkuoja mokamoje transporto priemonių saugojimo aikštelėje. Ar galima priskirti įmonės leidžiamiems atskaitymams sumas, sumokėtas už transporto priemonių stovėjimą? Kokie dokumentai turi būti išrašyti, kurie įrodytų, kad suteikta automobilių parkavimo paslauga? AtsakymasPagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau …

1. Leidžiami atskaitymai ar ne?
2. Dividendai nekilnojamuoju turtu

 1 klausimasAr galima, įmonei utilizavus netinkamus naudoti įsigytus produktus, tų produktų savikainą priskirti leidžiamiems atskaitymams? Dėl pelno mokesčioVadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 str. 1 dalies nuostatomis, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, …

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – paramai

 Ar visi juridiniai asmenys 2019 m. turi deklaruoti 2018 m. gautas pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos?Atsižvelgiant į Labdaros ir paramos įstatyme (toliau – LPĮ) nustatytus juridiniams asmenims teikiamos paramos dalykus, juridiniams asmenims teikiamos piniginės lėšos, …

Atlygis darbuotojams

„AAM aktualijų“ skaitytojams atsakome pasinaudoję Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos aiškinimais  Kaip registruoti apskaitoje darbuotojo darbo užmokestį, GPM ir įmokas „Sodrai“, kai sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis pagal Darbo kodekso (DK) 96–99 str.?31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (II) (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (1014) Garantijos, taikomos atleidžiamiems iš darbo valstybės tarnautojamsMentorystės sutartys. Su valstybės tarnautojais, kuriems sukako 65 metai ir kurie atleidžiami iš pareigų pagal šio įstatymo 51 str. 1 d. 6 punktą, Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (II) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 6 (1014) Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimasValstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje vadovaujantis naujojo VTĮ 27 straipsnio ir Vyriausybės …

Naujovės, teikiant paramą

 Kokie ribojimai, teikiant paramą, taikomi valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių patronuojamosioms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms? Nuo 2019 m. sausio 30 d. įsigaliojo Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 5 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, draudžianti įmonių, kuriose valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės …

Kaip taikomas NPD darbo užmokesčiui ir ligos išmokai?

Kaip bus taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka?Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos …