Kai kurie kasmetinių atostogų planavimo ir suteikimo ypatumai (I)

 Šiltėjant orui, darbuotojai ir jų vadovai jau planuoja atostogas. Savaitraščio skaitytojai prašo paaiškinti, ar įmonėse ir įstaigose turi būti iš anksto sudaromi kasmetinių atostogų grafikai, kokiais atvejais juos galima keisti, kokios atostogų suteikimo sąlygos ir lengvatos, ar gali būti suteikiamos …

Mokymosi išlaidos ir leidžiami atskaitymai

 2017 m. įmonė apmokėjo 4 000 Eur už nuolatinio Lietuvos gyventojo, nesusijusio su įmone darbo santykiais, mokslą Lietuvos aukštojoje mokykloje. 2018 m. šis gyventojas įsidarbino įmonėje ir toliau tęsia studijas, susijusias su darbuotojo einamomis pareigomis. Kaip turėtų būti pripažįstama leidžiamais …

Materialinė atsakomybė darbo teisiniuose santykiuose

 Darbo teisiniuose santykiuose pasitaiko atvejų, kai darbuotojas dėl kaltų veiksmų arba neatsargumo padaro žalą darbdaviui, pavyzdžiui, sugadina transporto priemonę arba kitą darbui reikalingą inventorių ir pan. Iškilus klausimui, kaip elgtis panašiose situacijose, ar galima išskaičiuoti visą žalą iš darbuotojui priklausančio …

Darbo tarybų sudarymas ir garantijos, taikomos darbo tarybų nariams

 „Ar visose įmonėse ir įstaigose, įskaitant ir valstybės, ir pavaldžias savivaldybėms, turi (ar gali) būti sudaromos darbo tarybos? O jeigu yra įsteigta profsąjunga? Kas gali būti darbo tarybų nariais, pvz., administracijos darbuotojai, padalinių vadovai, valstybės tarnautojai? Kokias garantijas numato teisės …

Kokias finansines ataskaitas rengti?

  Įmonė A pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nurodytus rodiklius 2016 ir 2017 m. atitiko labai mažos įmonės rodiklius. Sudarydama 2016 m. finansines ataskaitas, įmonė A pasirinko taikyti išimtis ir sudaryti trumpą balansą bei trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą. Dėl pasikeitusių …

PVM prievolės Lietuvoje, įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (971)  Lietuvos įmonė iš Olandijos įmonės gavo sąskaitą, kurios vienoje eilutėje nurodyti padarytos žalos nuostoliai (PVM neapskaičiuotas), o kitoje eilutėje – žalos administravimo mokestis, nuo kurio yra apskaičiuotas „olandiškas“ PVM. Ar Lietuvos įmonei, gavus tokią sąskaitą, …

Apmokestinimo PVM ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 5 (965) SituacijaBendrovė savo vykdomai PVM apmokestinamai veiklai įsigijo iš tiekėjo nekokybiškas prekes, kurias grąžino tiekėjui, tačiau turėjo išvalyti užterštas patalpas. Bendrovė pasamdė paslaugos teikėją, kuris atliko patalpų valymo darbus ir išrašė bendrovei suteiktų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą. …

Kompensavimas už darbą švenčių, poilsio dienomis, naktį ir viršvalandžius

 „Per praėjusius šalčius užėjus gripui, kitoms ligoms mūsų įmonėje nemažai darbuotojų sirgo, todėl kitiems darbuotojams teko juos pavaduoti ir dirbti papildomai švenčių, poilsio dienomis, naktį ir viršvalandžius. Kai kurie darbuotojai viršvalandžius arba naktimis dirbo švenčių ar poilsio dienomis. Ar, pagal …

Juridinių asmenų apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas

Buhalterė A. M. tvarko mažųjų bendrijų, individualių įmonių, UAB ir individualia veikla užsiimančių asmenų apskaitą. Skaitytoja prašo paaiškinti, kokiais reglamentais turi remtis juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas. Atsakydami pateikiame Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos …

Paramos deklaravimas ir naudojimas

 Ar visi juridiniai asmenys 2018 m. turės deklaruoti 2017 m. gautas pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos?Atsižvelgiant į Labdaros ir paramos įstatymu (toliau – LPĮ) nustatytus juridiniams asmenims teikiamos paramos dalykus, nuo 2017 m. sausio 1 …

PVM prievolės Lietuvoje, įsigijus paslaugas iš užsienio asmenų (1)

  Vokietijos įmonė, PVM mokėtoja, išrašė Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, PVM sąskaitą faktūrą už parkingą aikštelėse ir kelių mokestį. Ar Lietuvos įmonei atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM už šias įsigytas paslaugas?Lietuvos įmonei nėra prievolės nuo tokių sandorių skaičiuoti pardavimo PVM Lietuvoje …

Kaip apmokestinamas žemdirbių gautas pelnas?

 KlausimasKaip apmokestinamos įmonių ir kooperatinių bendrovių, vykdančių žemės ūkio veiklą, 2018 m. apmokestinamasis pelnas? AtsakymasNuo 2018 m. mokestinio laikotarpio susiaurinta pelno mokesčio lengvatos, reglamentuotos LR Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 5 str. 6 dalyje, taikymo apimtis, t. y., pagal 2017 m. gruodžio 7 d. Pelno mokesčio …

Ar privalu mokėti darbuotojams padidintai ir taikyti kitas garantijas už darbą žiemos sąlygomis

 Darbuotojai, kuriems tenka dirbti šią žiemą lauko sąlygomis arba nešildomose patalpose, esant 10 laipsnių šalčio ir daugiau (ypač naktį), dar ir pavojingomis darbo sąlygomis, teiraujasi, ar jiems tokiais atvejais turi būti mokamas didesnis atlyginimas, trumpinamas darbo laikas ar taikomos kitos …

Išeitinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo ypatumai biudžetinėse įstaigose

 Vienos biudžetinės įstaigos vyriausioji buhalterė prašo paaiškinti apie išeitinių išmokų skaičiavimą ir mokėjimą, atleidžiant biudžetinėje įstaigoje pagal darbo sutartis daug metų dirbusius darbuotojus. Pasikeitė Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimai, todėl kartais neaišku, kaip tokiais atvejais, skaičiuoti darbuotojų VDU, …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų skaičius (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 5 (965) 2) Iš specialaus fondo įstatymo nustatyta tvarka darbuotojui, turinčiam ne mažiau kaip 5 metų nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje, papildomai išmokama ilgalaikio darbo išeitinė išmoka. Ilgalaikio darbo išmokų mokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Garantijų darbuotojams jų …

Vykdantiems investicinius projektus

 KlausimasKokie pakeitimai nustatyti investicinius projektus vykdantiems vienetams, apskaičiuojantiems 2018 m. pelno mokestį? AtsakymasNuo 2018 metų mokestinio laikotarpio yra praplėsta investicijų lengvatos, reglamentuotos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 46-1 straipsnyje, taikymo apimtis, t. y. pagal 2017 m. gruodžio 7 d. Pelno …

Dėl turto esminio pagerinimo apmokestinimo

 Įmonė įsigijo pastatą be PVM už 2 000 000 Eur ir atliko jo rekonstrukciją, kurios vertė 950 000 Eur. Rekonstrukcijai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM traukė į atskaitą. Įmonė vykdo tik PVM apmokestinamą veiklą. Atlikusi pastato rekonstrukciją, įmonė, pagal PVM įstatymo 6 straipsnį, …

Apmokestinimo PVM ypatumai (1)

 SituacijaBendrovė savo klientams teikia automobilių veiklos nuomos paslaugas, automobilio draudimo ir automobilių techninės priežiūros (reguliaraus techninio aptarnavimo, smulkaus mechaninio remonto, aprūpinimo padangomis, jų pasaugos, pagalbos kelyje ir kitas) paslaugas. Draudimo paslaugos klien­tams perleidžiamos ta pačia kaina, kuria šias paslaugas bendrovei …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų skaičius (1)

 Pastaruoju metu kai kuriose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei įmonėse dėl įvairių reformų yra mažinamas darbuotojų, tarp jų ir valstybės tarnautojų, skaičius. Atleidžiami darbuotojai teiraujasi, kokios garantijos turi būti jiems taikomos, kokio dydžio išeitinės išmokos priklauso, kokios jų mokėjimo sąlygos …