Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti. Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 2 (1058) Darbo apmokėjimo už suteiktas papildomas poilsio dienas ypatumai Suteikiamų papildomų poilsio dienų apmokėjimo klausimai detaliau nėra aptarti nei teisės aktais, nei vykdomosios valdžios institucijų oficialiais aiškinimais arba atskirų institucijų specialistų aiškinimai yra prieštaringi. Štai Socialinės apsaugos …

Kai vieni ilsėjosi, šventė, kitiems teko dirbti. Kokios apmokėjimo ir kitos garantijos jiems turi būti taikomos? (1)

 „Praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje (iki Trijų karalių, gruodžio 21 – sausio 5 d.), kai dirbantieji 5 darbo dienas per savaitę šiuo laikotarpiu turėjo 10 poilsio ir švenčių dienų, kai kuriems darbuotojams (vieniems – pagal darbo grafiką, kitiems – …

Turto nuoma ar pardavimas?

 Kuriais atvejais nuomos sandoris gali būti pripažįstamas pardavimu pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu? Turto ar turtinio komplekso nuomos apmokestinimo atvejai yra nustatyti Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 38 str. 1 dalyje.Jei vieneto turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorį, …

Kaip tapti Lietuvos auditorių rūmų nariu?

„Kaip tapti Lietuvos auditorių rūmų nariais? Kokios tokių narių ne auditorių teisės ir pareigos? Pagal LAR paaiškinimus, asocijuotieji nariai – tai asmenys, kurie yra išlaikę teisės, mokesčių ir apskaitos kvalifikacinius auditoriaus egzaminus LAR prezidiumo nustatyta tvarka, turi LAR išduotą asocijuotojo …

Papildomų poilsio dienų suteikimas tarpušvenčiu, baigiantis metams, jų apmokėjimo ir kitos garantijos

 „Kai kurie darbuotojai ir valstybės tarnautojai, kurie pageidauja žiemos metu – metų pabaigoje, o kai kurie ir kelias dienas Naujųjų metų pradžioje – iki Trijų karalių, ilgiau pailsėti prie švenčių ir poilsio dienų prisidėdami papildomų ne darbo dienų. Tačiau ne …

Kaip pildyti ataskaitą?

 Apskaitos darbuotoja prašo pakomentuoti ir užpildyti Finansinės būklės ataskaitos trumpalaikio turto dalį.Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Lentelėje turime buhalterinių sąskaitų likučius.2 klasėTrumpalaikis turtasLikutis 2019 09 30, suma eurais20 (201 + 202 + 207)Atsargos59 415201, 202Medžiagos ir žaliavos, ūkinis inventorius20 415207Kitas turtas, skirtas …

Kai už pirkėją sumokama pradinė įmoka

 Ar vieneto, vykdančio naujų automobilių pardavimo veiklą, išlaidos, sumokant už pirkėją pradinę lizingo įmoką, gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?Praktikoje sutinkama gana dažna situacija, kai vienetas, kurio veikla – naujų automobilių pardavimas, skatindamas savo pardavimo apimtis, klientams siūlo dalyvauti …

Pagal kokius apskaitos standartus turi būti tvarkoma apskaita ir sudaromos finansinės ataskaitos?

Ūkio subjektai apskaitą turi tvarkyti taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnyje nurodytus apskaitos standartus. Įvairių teisinių formų juridinių asmenų apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymasTeisinė juridinio asmens formaApskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos …

Kitas mokestinis laikotarpis

 Kokie pagrindiniai reikalavimai taikomi įmonėms, teikiančioms prašymus dėl kitokio pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo?Mokestinio laikotarpio nustatymą reglamentuoja LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 6 straipsnis. Pagal šio straipsnio nuostatas, mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai ir toks mokestinis laikotarpis prasideda …

Ar pelno nesiekiantys vienetai privalo mokėti avansinį pelno mokestį?

 Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 47 straipsnio nuostatas, pelno nesiekiantys vienetai privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį bendra tvarka kaip ir kiti juridiniai vienetai, t. y. jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos viršijo 300 000 eurų.Apmokestinamųjų pajamų …

Rezervų, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita

Kuo skiriasi 38-asis verslo apskaitos standartas nuo kitų verslo apskaitos standartų?38-ajame verslo apskaitos standarte „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ nustatyti daug paprastesni apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai nei kituose verslo …

Degalų kvitų rekvizitai

 Ar darbuotojo įmonei pateiktas degalų pirkimą įrodantis kasos aparato kvitas, pagal kurį yra kompensuojamos darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę nuosavu automobiliu, komandiruotės metu Lietuvoje patirtos kelionės išlaidos, privalo turėti pirkėją, t. y. darbuotoją, identifikuojantį rekvizitą?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 11 …

Dėl apskaitos dokumentų išrašymo

 Kokius apskaitos dokumentus turi išrašyti įmonė, iš fizinių arba juridinių asmenų superkanti eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – tvarkytoja)? Tvarkytoja supirktas netinkamas naudoti transporto priemones ardys ir parduos dalimis.Tvarkytojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) …

Komandiruočių sąnaudų pripažinimas

 Kaip yra pripažįstamos komandiruočių sąnaudos pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kai pagal nuotolinę darbo sutartį užsienio valstybėje, pavyzdžiui, Latvijoje dirbantis Lietuvos įmonės darbuotojas, vadovas, iš nuolatinės darbo vietos Latvijoje darbo reikalais vyksta į kitus Latvijos miestus? Ar gali būti dvigubinami vadovui …

Įmonės veiklai įsigyto automobilio pardavimas

 Įmonė veiklai įsigijo automobilį, bet, vadovaudamasi PVM įstatymo 62 str. 2 dalies nuostatomis, į PVM atskaitą pirkimo PVM netraukė. Kokios Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo nuostatos galioja parduodant automobilį, priskiriamą naujoms ir ne naujoms transporto priemonėms Lietuvoje ar ES, PVM …

Paslaugų apmokestinimas PVM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (1036) SituacijaBendrovė savo klientams teikia automobilių veiklos (ilgalaikės) nuomos paslaugas, automobilio draudimo bei automobilių techninės priežiūros (reguliaraus techninio aptarnavimo, smulkaus mechaninio remonto, aprūpinimo padangomis, pagalbos kelyje ir kitas) paslaugas. Klientai gali pasirinkti, ar pirkti tik automobilių veiklos …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo lengvata pagal Pelno mokesčio įstatymą (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (1034) Kaip leidžiamiems atskaitymams priskiriami praėjusių mokestinių laikotarpių mokestiniai nuostoliai?Pelno nesiekiantis vienetas, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną, turi teisę ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirti ankstesniais mokestiniais laikotarpiais patirtus nuostolius PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka. Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo lengvata pagal Pelno mokesčio įstatymą (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (1034) Kaip apskaičiuojamas pelno nesiekiančio vieneto apmokestinamasis pelnas?Pagal PMĮ 46-3 str. 1 dalį, pelno nesiekiantys vienetai per mokestinį laikotarpį tiesiogiai skiriamomis, t. y. faktiškai panaudotomis, arba numatomomis tiesiogiai skirti, t. y. panaudoti, per du vėlesnius vienas po …

Paslaugų apmokestinimas PVM (1)

 SituacijaĮmonė A – nekilnojamojo turto nuomotoja statė nekilnojamojo turto objektą, atsižvelgdama į nuomininko poreikius, todėl patyrė išlaidų. Todėl, sudarant šio nekilnojamojo turto nuomos sutartį, nuomos sutartyje nebuvo numatyta galimybė nuomininkui vienašališkai nutraukti nuomos sutartį anksčiau termino. Nuomininkui vienašališkai nutraukus nuomos …

Ar taikoma PVM lengvata už priemoką gyventi vienvietėje palatoje?

 Asmuo, atvykęs reabilitacijai į sveikatos priežiūros įstaigą, gauna paslaugų paketą, į kurį įeina gyvenimas dvivietėje palatoje. Tačiau už papildomą užmokestį (priemoką) šiam asmeniui yra suteikiama galimybė gyventi vienvietėje palatoje. Ar šiai priemokai galima taikyti PVM įstatymo 20 straipsnyje nustatytą PVM lengvatą?Pagal …