Ar reikia apskaičiuoti pardavimo PVM

 SituacijaLietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, nuolat besiverčianti naudotų automobilių pre­ky­ba, iš ES auk­ciono organizatoriaus (aukcione) įsigyja naudotą automobilį parduoti.Aukciono organizatorius išrašo PVM sąskaitą faktūrą savo vardu, kurioje nurodyta, kad automobilio tiekimui taikoma maržos schema. Automobilio kaina nurodyta be PVM. Tačiau …

Ko tikitės iš Vyriausybės sudarytos komisijos dėl viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo?

Vyriausybė pritarė Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio iniciatyvai ir sudarė komisiją Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo iki 2025 m. strategijos projektui parengti. Komisijai vadovaus Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis, joje dalyvaus švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos apsaugos, …

Kaip automatiškai nurašomos skolos?

„Girdėjau, kad dabar skolos nurašomos automatiškai. Kaip veikia elektroninė skolų nurašymo sistema ir ką apie ją turi žinoti skolininkai?“ – klausia buhalterė Jolanta Stankevičienė iš Šilutės. Registrų centro sukurta sistema iš skolininkų padėjo išieškoti per 1 mlrd. eurųRegistrų centro sukurta ir tvarkoma …

Kokios išmokos priklauso, atleidžiant sezoninius darbuotojus

 Baigiantis rudens darbams, kai kurios įmonės atleidžia laikinai priimtus darbuotojus, su kuriais buvo sudariusios sezonines darbo sutartis. Tačiau būna, kad darbo sutartys nutraukiamos anksčiau termino. Įmonių buhalteriai teiraujasi, ar visiems, įskaitant ir neišdirbusiems 6 mėnesių, privalu suteikti atostogas ar mokėti …

Kada įmonė gali pripažinti skolas beviltiškomis ir atskaitomomis iš pajamų?

 Įmonės, ketindamos tam tikrą skolą pripažinti beviltiška, turi įrodyti šios skolos beviltiškumą ir pastangas šiai skolai susigrąžinti.Dokumentai ar kiti įrodymai, kuriais yra įrodomas skolų beviltiškumas ir pastangos susigrąžinti skolas, taip pat nuostatos, kaip yra apskaičiuojamos beviltiškos sumos, yra įteisinti Skolų …

Apgyvendinimo paslaugų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

 Ar įmonė, apskaičiuodama pelno mokestį, gali iš pajamų atskaityti visas išlaidas, įtrauktas į apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus? Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 21 str. 1 dalį, komandiruote laikomas vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens …

2019 m. keičiasi kai kurios pelno nesiekiančių vienetų pelno mokesčio nuostatos

 Kokie pagrindiniai pakeitimai numatyti pelno nesiekiantiems vienetams, apskaičiuojantiems 2019 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį? Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2019 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio keičiasi pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo pelno mokesčiu tvarka. Seimui priėmus Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio …

Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas PVM

  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, įsigijo naują lengvąjį automobilį iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos. Lietuvos įmonė šį automobilį išnuomojo Latvijos įmonei, PVM mokėtojai (nuomos sutartis sudaryta vieneriems metams). Kokios PVM prievolės atsiranda Lietuvos įmonei, įsigijusiai minėtą automobilį ir jį išnuomojusiai? Dėl …

Lengvatinis pelno mokesčio tarifas 2019 m.

 Kokie vienetai turės teisę, apmokestindami 2019 m. apmokestinamąjį pelną, taikyti lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą? Vienetai gali apmokestinti apmokestinamąjį pelną 5 proc. mokesčio tarifu tik tuo atveju, jei yra tenkinamos 3 sąlygos:1) vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius – ne didesnis kaip 10 …

Elektroninių paslaugų apmokestinimas PVM

 Įmonė teikia programavimo paslaugas (t. y. kuria nestandartizuotą programinę įrangą) fiziniams asmenims, įsikūrusiems trečiosiose šalyse. Kokį PVM tarifą turi taikyti įmonė, išrašydama PVM sąskaitas faktūras už minėtas paslaugas?Pagal PVMĮ 13 str. 14 dalies nuostatas, nestandartinės programinės įrangos kūrimo, pardavimo, duomenų apdorojimo, …

Avansinis mokėjimas už prekes ir jų techninės priežiūros paslaugos

 SituacijaĮmonė A numato tiekti prekes Lietuvoje įmonei D. Pagal sutarties sąlygas, įmonė D įmonei A mokės avansinius mokėjimus už prekes, kurios pagal pristatymo grafiką bus pristatytos po 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos, be to, įmonė A įsipareigoja suteikti įmonei D: …

Teikiamų mokymo paslaugų apmokestinimas PVM

 Lietuvos įmonė, ne PVM mokėtoja, teikia su darbų sauga susijusius mokymus, kurių metu apmoko įmonių darbuotojus. Paslaugos teikiamos Lietuvos ir kitų šalių įmonėms. Ar Lietuvos įmonei atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja, jeigu įmonės pajamos iš tokios veiklos viršija 45 000 eurų …

Dėl želdinių apskaitos

 „Įstaiga įsigijo želdinių, norėdama pasodinti juos miestelio skveruose ir parkuose. Ar galima įsigytus želdinius nurašyti į sąnaudas? Ar įsigyti želdiniai turi būti apskaitomi prie biologinio turto?“ – klausia Zita P. iš Panevėžio rajono. 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas …

Elektroninių paslaugų apmokestinimas PVM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (986) Įmonė teikia programavimo paslaugas (t. y. kuria nestandartizuotą programinę įrangą) įmonėms, įsikūrusioms kitose ES valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse. Kokį PVM tarifą turi taikyti įmonė, išrašydama PVM sąskaitas faktūras už minėtas paslaugas? Kokį PVM klasifikatoriaus kodą …

Elektroninių paslaugų apmokestinimas PVM (1)

 Fizinis asmuo vykdo individualią veiklą. Jis internetinėje svetainėje perka ir parduoda virtualius daiktus, kuriuos naudoja virtualių žaidimų dalyviai, norėdami pakeisti savo įvaizdį žaidime. Pirkėjai – fiziniai asmenys, įsikūrę įvairiose šalyse, už paslaugas atsiskaito banko pavedimu. Ar Lietuvos fiziniam asmeniui atsiranda …

Kaip taisyti klaidas?

 Apskaitos darbuotoja Zofija V. iš Šalčininkų rajono klausia: „Sudarant 2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį, pastebėta, kad apskaitoje neužregistruota 3 500 eurų suma už komunalines paslaugas, suteiktas 2017 m. gruodžio mėn. 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas ir pateiktas. Ar reikia tikslinti 2017 m. finansines …

Paslaugų, teikiamų užsienio asmenims, apmokestinimas PVM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (983)  Lietuvos įmonė Vokietijos įmonei teikia automobilių remonto paslaugas. Sugedę automobiliai iš Vokietijos įvežami į Lietuvą, o po remonto išvežami į Norvegiją. Ar teikiamos remonto paslaugos apmokestinamos PVM?Kai Lietuvos PVM mokėtojas automobilių remonto paslaugas teikia Vokietijos …