Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų skaičius (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 5 (965) 2) Iš specialaus fondo įstatymo nustatyta tvarka darbuotojui, turinčiam ne mažiau kaip 5 metų nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje, papildomai išmokama ilgalaikio darbo išeitinė išmoka. Ilgalaikio darbo išmokų mokėjimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja Garantijų darbuotojams jų …

Vykdantiems investicinius projektus

 KlausimasKokie pakeitimai nustatyti investicinius projektus vykdantiems vienetams, apskaičiuojantiems 2018 m. pelno mokestį? AtsakymasNuo 2018 metų mokestinio laikotarpio yra praplėsta investicijų lengvatos, reglamentuotos Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 46-1 straipsnyje, taikymo apimtis, t. y. pagal 2017 m. gruodžio 7 d. Pelno …

Dėl turto esminio pagerinimo apmokestinimo

 Įmonė įsigijo pastatą be PVM už 2 000 000 Eur ir atliko jo rekonstrukciją, kurios vertė 950 000 Eur. Rekonstrukcijai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM traukė į atskaitą. Įmonė vykdo tik PVM apmokestinamą veiklą. Atlikusi pastato rekonstrukciją, įmonė, pagal PVM įstatymo 6 straipsnį, …

Apmokestinimo PVM ypatumai (1)

 SituacijaBendrovė savo klientams teikia automobilių veiklos nuomos paslaugas, automobilio draudimo ir automobilių techninės priežiūros (reguliaraus techninio aptarnavimo, smulkaus mechaninio remonto, aprūpinimo padangomis, jų pasaugos, pagalbos kelyje ir kitas) paslaugas. Draudimo paslaugos klien­tams perleidžiamos ta pačia kaina, kuria šias paslaugas bendrovei …

Išeitinės išmokos ir kitos garantijos, kai mažinamas darbuotojų skaičius (1)

 Pastaruoju metu kai kuriose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei įmonėse dėl įvairių reformų yra mažinamas darbuotojų, tarp jų ir valstybės tarnautojų, skaičius. Atleidžiami darbuotojai teiraujasi, kokios garantijos turi būti jiems taikomos, kokio dydžio išeitinės išmokos priklauso, kokios jų mokėjimo sąlygos …

Turto esminio pagerinimo apmokestinimo ypatumai (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 48 (960) 8. Įmonė 2017 m. sausio mėnesį užbaigė seno pastato esminį pagerinimą, kurį įformino PVM sąskaita faktūra. 2017 m. spalio mėnesį pastatą pardavė kitai įmonei. Ar pastato pardavimas apmokestinamas PVM?Kadangi pastatas parduotas nepraėjus 24 mėnesiams nuo statybos …

Turto esminio pagerinimo apmokestinimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 48 (960)  Įmonė įsigijo seną pastatą, skirtą naudoti kaip ilgalaikį turtą ekonominėje veikloje. Įsigijusi šį pastatą, iš karto pradėjo jo rekonstrukciją, kurią buvo numatyta vykdyti keliais etapais. Atlikusi pirmąjį rekonstrukcijos etapą, įmonė planuoja rekonstruotoje pastato dalyje pradėti …

Asociacijos steigimas ir veikla

 Rajono bendruomenės pirmininkė prašo paaiškinti, kaip steigti asociacijas ir parengti apskaitą, finansines ataskaitas.Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus …

Atostoginių skaičiavimo ypatumai, padidėjus darbo užmokesčiui

 „Nuo sausio 1 d. padidėjus minimaliam darbo užmokesčiui, darbuotojams iškyla neaiškumų dėl atostoginių dydžio skaičiavimo, kai dalis ar visos atostogos tenka sausio mėnesiui, kurį padidėjo atostogaujančio darbuotojo darbo užmokestis. Ar, tokiu atveju, turi būti padidinta atostoginių suma iki naujai nustatyto …

Turto esminio pagerinimo apmokestinimo ypatumai (1)

  Įmonė, PVM mokėtoja, įsigijo patalpas senos statybos pastate. Patalpose atliko remonto darbus: šiltino sienas, grindis, įrengė pertvaras, įstatė duris, pakeitė langus, įrengė elektros instaliaciją ir vėdinimo sistemą bei atliko vidaus apdailą. Ar tokie darbai laikomi esminiu pagerinimu?Pagal PVM įstatymo …

Darbo apmokėjimo ir kitos garantijos, kai suteikiamos papildomos poilsio dienos tarpušvenčiu arba tenka dirbti poilsio ir švenčių dienomis

 „Laikotarpiu tarp metų pabaigos ir kitų metų pradžios (gruodžio 23 d. – sausio 1 d.) bus tik 3 darbo dienos bei 7 poilsio ir švenčių dienos (dirbantiems 5 darbo dienas per savaitę). Darbuotojai pageidauja papildomai prisidėti ne darbo dienų, išvykti ilgesniam poilsiui. …

Paramos naudojimas

 „Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad 532 tūkst. gyventojų nuo 2016 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramai skyrė 17 mln. eurų. Iš jų kiek daugiau nei 131 tūkst. eurų pirmą kartą šiemet gaus 703 meno kūrėjai, kuriems paramą prašė pervesti per 3 …

Registravimosi PVM mokėtoju prievolė (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (953)  Bankrutuojanti Lietuvos įmonė, ne PVM mokėtoja, nevykdanti ūkinės veiklos, parduoda savo turtą – metalo laužą už 54 000 eurų kitai Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai. Ar įmonė privalo registruotis PVM mokėtoja? Jeigu taip, ar įmonė gali taikyti …

Naktinio darbo ypatumai

 Nemažai neaiškumų ir klausimų įmonėms kyla dėl Darbo kodeksu (DK) nustatyto naktinio darbo reglamentavimo, ypač dėl griežtų darbo laiko apribojimų nakties metu.DK 117 straipsnio nuostatos reglamentuoja darbo laiko režimo ypatumus dirbant naktį. Nakties laikas – kalendorinis laikas nuo 22 val. …

Registravimosi PVM mokėtoju prievolė (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (953)  Lietuvos įmonė, ne PVM mokėtoja, iš Vokietijos PVM mokėtojo įsigijo naudotą automobilį už 16 000 eurų, kuriam pardavėjas pritaikė maržos schemą. Ar Lietuvos įmonei dėl tokio įsigijimo atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja?Pagal PVMĮ 3 str. 5 …

Į komandiruotę vyksta direktorius

 „VDI pakomentavo Darbo kodekso 107 str. 4 dalį, kaip teisingai pasielgti su darbuotojais, vykstančiais į komandiruotę. Tačiau ką daryti, jei į komandiruotę vyksta direktorius (samdomas ar akcininkas)? VDI šio klausimo nekomentuoja.“ Darbo kodeksas (DK) išskiria vadovaujančių asmenų padėties ir vaidmens darbo teisiniuose …

Registravimosi PVM mokėtoju prievolė (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (953)  Fizinis asmuo buvo įmonę kontroliuojantis asmuo (turėjo daugiau negu 50 proc. įmonės akcijų). 2016 m. lapkričio 11 d. įmonei iškelta bankroto byla. 2017 m. rugpjūčio 13 d. bankroto procedūra buvo baigta ir įmonė likviduota. Nuo kada fizinis asmuo nebelaikomas UAB …

Registravimosi PVM mokėtoju prievolė (1)

  Lietuvos įmonė A, ne PVM mokėtoja, teikia mokymo pa­slaugas, kurios neapmokestinamos PVM. Įmonė B turi 70 proc. jos akcijų, vykdo PVM apmokestinamą veiklą, registruota PVM mokėtoja ir yra kontroliuojama vieno fizinio asmens, kuris vykdo individualią veiklą (prekyba kanceliarinėmis prekėmis). Įmonė A …

Darbo švenčių dieną apmokėjimas

 „Mums kyla abejonių dėl darbo švenčių dieną, pvz., 2017 m. lapkričio 1 d. Darbuotojas – administratorius dirba 5 darbo dienas per savaitę po 8 val. Jam prireikė padirbėti lapkričio 1 d. Ar galite paaiškinti, kaip reikia mokėti administratoriui, kuris lapkričio …