Paramos lėšų panaudojimas

 KlausimasPelno nesiekianti organizacija, vykdydama tam tikras įstatuose numatytas programas, organizuoja renginį, į kurį atvyksta iš kitos valstybės delegacija, vykdanti analogiškas šiai pelno nesiekiančiai organizacijai funkcijas (įstatuose numatyta veikla) savo valstybėje. Ar, organizuojant ne komerciniams klausimams skirtą susitikimą, patirtoms išlaidoms gali …

Ar parkavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

 KlausimasĮmonė vykdo veiklą Vilniuje ir automobilius parkuoja mokamoje transporto priemonių saugojimo aikštelėje. Ar galima priskirti įmonės leidžiamiems atskaitymams sumas, sumokėtas už transporto priemonių stovėjimą? Kokie dokumentai turi būti išrašyti, kurie įrodytų, kad suteikta automobilių parkavimo paslauga? AtsakymasPagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau …

1. Leidžiami atskaitymai ar ne?
2. Dividendai nekilnojamuoju turtu

 1 klausimasAr galima, įmonei utilizavus netinkamus naudoti įsigytus produktus, tų produktų savikainą priskirti leidžiamiems atskaitymams? Dėl pelno mokesčioVadovaujantis LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 str. 1 dalies nuostatomis, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, …

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – paramai

 Ar visi juridiniai asmenys 2019 m. turi deklaruoti 2018 m. gautas pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos?Atsižvelgiant į Labdaros ir paramos įstatyme (toliau – LPĮ) nustatytus juridiniams asmenims teikiamos paramos dalykus, juridiniams asmenims teikiamos piniginės lėšos, …

Atlygis darbuotojams

„AAM aktualijų“ skaitytojams atsakome pasinaudoję Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos aiškinimais  Kaip registruoti apskaitoje darbuotojo darbo užmokestį, GPM ir įmokas „Sodrai“, kai sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis pagal Darbo kodekso (DK) 96–99 str.?31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (II) (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (1014) Garantijos, taikomos atleidžiamiems iš darbo valstybės tarnautojamsMentorystės sutartys. Su valstybės tarnautojais, kuriems sukako 65 metai ir kurie atleidžiami iš pareigų pagal šio įstatymo 51 str. 1 d. 6 punktą, Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (II) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 6 (1014) Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimasValstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje vadovaujantis naujojo VTĮ 27 straipsnio ir Vyriausybės …

Naujovės, teikiant paramą

 Kokie ribojimai, teikiant paramą, taikomi valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių patronuojamosioms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms? Nuo 2019 m. sausio 30 d. įsigaliojo Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 5 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, draudžianti įmonių, kuriose valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės …

Kaip taikomas NPD darbo užmokesčiui ir ligos išmokai?

Kaip bus taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka?Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos …

Su savivaldybių tarybų rinkimais susijusių darbuotojų darbo apmokėjimo ir kitos garantijos

 „Ar privalu mokėti darbuotojams darbo užmokestį arba kompensacijas, taip pat kokios kitos darbo garantijos taikomos tiems, kurie nedirba, kadangi iškelti kandidatais į savivaldybių tarybas ir dalyvauja rinkimų agitacijos kampanijoje arba vykdo rinkimų komisijų narių pareigas, taip pat kai laikinai įdarbinami …

Darbuotojų garantijos, dirbant žiemos sąlygomis ir esant gripo epidemijai

 „Ši žiema kelia nemažai rūpesčių tiek darbuotojams, tiek darbdaviams: dėl nepalankaus oro sąlygų darbdaviams tenka stabdyti kai kuriuos lauke vykdomus darbus, kiti priversti dirbti ilgiau vietoje sergančių ar darbuotojų, kuriems tenka likti namuose ir prižiūrėti mažamečius vaikus, kurie dėl gripo …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (II) (1)

 Savaitraščio „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ skaitytojai iš Klaipėdos ir Marijampolės, dirbantys valstybės ir savivaldybių įstaigose, prašo detalesnių paaiškinimų ir komentarų dėl naujojo Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) taikymo nuo 2019 m., pasikeitusias valstybės tarnautojams nustatytas darbo apmokėjimo ir kitas tarnybos …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (I) (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 4 (1012) Vadovaujantis naujo VTĮ 29 str. 2 dalimi, anksčiau priimtų valstybės tarnautojų pareiginė alga eurais apskaičiuojama atitinkamą valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio, kuris 2019 m. yra 173 eurai. 2019 m., priimant į valstybės tarnybą, privalu atitinkamai vadovautis …

Kokios darbo apmokėjimo naujovės ir kitos garantijos numatytos naujajame Valstybės tarnybos įstatyme (I)

 „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ skaitytojai iš Klaipėdos ir Marijampolės, dirbantys valstybės ir savivaldybių įstaigose, prašo išsamiau paaiškinti naujojo Valstybės tarnybos įstatymo taikymo nuo 2019 m. ypatumus, pasikeitusias valstybės tarnautojams nustatytas darbo apmokėjimo ir kitas tarnybos garantijas. Nuo šių metų sausio …

Žemės ūkio įmonių apmokestinimo naujovės

 Kaip nuo 2019 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio keičiasi žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų apmokestinimas?Žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams 2018 m. buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis, t. y. žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų, išskyrus ko­ope­ratines bendroves (kooperatyvus) ir vienetus, nurodytus Pelno mokesčio įstatymo …

Ar reikia apskaičiuoti pardavimo PVM

 SituacijaLietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, nuolat besiverčianti naudotų automobilių pre­ky­ba, iš ES auk­ciono organizatoriaus (aukcione) įsigyja naudotą automobilį parduoti.Aukciono organizatorius išrašo PVM sąskaitą faktūrą savo vardu, kurioje nurodyta, kad automobilio tiekimui taikoma maržos schema. Automobilio kaina nurodyta be PVM. Tačiau …

Ko tikitės iš Vyriausybės sudarytos komisijos dėl viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo?

Vyriausybė pritarė Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio iniciatyvai ir sudarė komisiją Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo iki 2025 m. strategijos projektui parengti. Komisijai vadovaus Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis, joje dalyvaus švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos apsaugos, …