Degalų kvitų rekvizitai

 Ar darbuotojo įmonei pateiktas degalų pirkimą įrodantis kasos aparato kvitas, pagal kurį yra kompensuojamos darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę nuosavu automobiliu, komandiruotės metu Lietuvoje patirtos kelionės išlaidos, privalo turėti pirkėją, t. y. darbuotoją, identifikuojantį rekvizitą?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 11 …

Dėl apskaitos dokumentų išrašymo

 Kokius apskaitos dokumentus turi išrašyti įmonė, iš fizinių arba juridinių asmenų superkanti eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – tvarkytoja)? Tvarkytoja supirktas netinkamas naudoti transporto priemones ardys ir parduos dalimis.Tvarkytojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) …

Komandiruočių sąnaudų pripažinimas

 Kaip yra pripažįstamos komandiruočių sąnaudos pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kai pagal nuotolinę darbo sutartį užsienio valstybėje, pavyzdžiui, Latvijoje dirbantis Lietuvos įmonės darbuotojas, vadovas, iš nuolatinės darbo vietos Latvijoje darbo reikalais vyksta į kitus Latvijos miestus? Ar gali būti dvigubinami vadovui …

Įmonės veiklai įsigyto automobilio pardavimas

 Įmonė veiklai įsigijo automobilį, bet, vadovaudamasi PVM įstatymo 62 str. 2 dalies nuostatomis, į PVM atskaitą pirkimo PVM netraukė. Kokios Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo nuostatos galioja parduodant automobilį, priskiriamą naujoms ir ne naujoms transporto priemonėms Lietuvoje ar ES, PVM …

Paslaugų apmokestinimas PVM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (1036) SituacijaBendrovė savo klientams teikia automobilių veiklos (ilgalaikės) nuomos paslaugas, automobilio draudimo bei automobilių techninės priežiūros (reguliaraus techninio aptarnavimo, smulkaus mechaninio remonto, aprūpinimo padangomis, pagalbos kelyje ir kitas) paslaugas. Klientai gali pasirinkti, ar pirkti tik automobilių veiklos …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo lengvata pagal Pelno mokesčio įstatymą (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (1034) Kaip leidžiamiems atskaitymams priskiriami praėjusių mokestinių laikotarpių mokestiniai nuostoliai?Pelno nesiekiantis vienetas, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną, turi teisę ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirti ankstesniais mokestiniais laikotarpiais patirtus nuostolius PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka. Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo lengvata pagal Pelno mokesčio įstatymą (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (1034) Kaip apskaičiuojamas pelno nesiekiančio vieneto apmokestinamasis pelnas?Pagal PMĮ 46-3 str. 1 dalį, pelno nesiekiantys vienetai per mokestinį laikotarpį tiesiogiai skiriamomis, t. y. faktiškai panaudotomis, arba numatomomis tiesiogiai skirti, t. y. panaudoti, per du vėlesnius vienas po …

Paslaugų apmokestinimas PVM (1)

 SituacijaĮmonė A – nekilnojamojo turto nuomotoja statė nekilnojamojo turto objektą, atsižvelgdama į nuomininko poreikius, todėl patyrė išlaidų. Todėl, sudarant šio nekilnojamojo turto nuomos sutartį, nuomos sutartyje nebuvo numatyta galimybė nuomininkui vienašališkai nutraukti nuomos sutartį anksčiau termino. Nuomininkui vienašališkai nutraukus nuomos …

Ar taikoma PVM lengvata už priemoką gyventi vienvietėje palatoje?

 Asmuo, atvykęs reabilitacijai į sveikatos priežiūros įstaigą, gauna paslaugų paketą, į kurį įeina gyvenimas dvivietėje palatoje. Tačiau už papildomą užmokestį (priemoką) šiam asmeniui yra suteikiama galimybė gyventi vienvietėje palatoje. Ar šiai priemokai galima taikyti PVM įstatymo 20 straipsnyje nustatytą PVM lengvatą?Pagal …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo lengvata pagal Pelno mokesčio įstatymą (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (1034) Kokie pelno nesiekiantys vienetai gali taikyti PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytą 0 proc. pelno mokesčio tarifą?Naujai įregistruotų smulkių pelno nesiekiančių vienetų, t. y. kurių apmokestinamasis pelnas, pagal PMĮ 5 str. 2 dalį, apmokestinamas taikant 5 …

Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimo lengvata pagal Pelno mokesčio įstatymą (1)

 Nagrinėjant pelno nesiekiančių vienetų apmokestinimą pelno mokesčiu pagal Pelno mokesčio įstatymą (toliau – PMĮ), svarbu išskirti pagrindinius aspektus, t. y. pelno nesiekiančių vienetų sampratą, pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno apskaičiavimą ir deklaravimą. Pelno nesiekiančio vieneto samprataPagal PMĮ 2 str. 5 dalį, …

Ar galima taikyti maržos schemą?

 Įmonė A, nuolat besiverčianti naudotų automobilių tiekimu, 2019 m. kovo mėnesį iš Vokietijos įmonės B, PVM mokėtojos, įsigijo naują automobilį (pagal automobilio dokumentus pirmoji registracijos data – 2019 m. sausio mėnuo). Vokietijos įmonė tiekiamam automobiliui pritaikė maržos schemą. Įmonė A …

1. Tantjemų mokėjimas Lietuvos ir užsienio įmonėms
2. Patalpų nuoma, subnuoma ir remontas

Tantjemų mokėjimas Lietuvos ir užsienio įmonėmsLietuvoje registruotos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – Lietuvos bendrovė) stebėtojų tarybos nariai yra juridiniai asmenys. Lietuvos bendrovė nori išmokėti jiems tantjemas. Kokios mokestinės pasekmės atsiranda bendrovei, jeigu tantjemų gavėjai yra Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio …

Ar specialių poreikių moksleivių pavėžėjimo paslaugos apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu?

 Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 21 straipsnyje nustatyta, kad PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos, jeigu jas teikia vaikų ir jaunimo globos institucijos, senelių ir (arba) neįgaliųjų globos (rūpybos) institucijos ar kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.Kokios paslaugos laikytinos socialinėmis paslaugomis, yra detalizuota …

Išlaidos, įeinančios į patalpų nuomos kainą

 Įmonė A, PVM mokėtoja, dalį turimų patalpų nuomoja įmonei B, PVM mokėtojai. Pagal nuomos sutarties sąlygas, nuomininkas – įmonė B įsipareigoja apmokėti nuompinigius ir padengti išlaidas, patirtas dėl nuomojamose patalpose sunaudotos šilumos, elektros energijos, vandens, bendrų patalpų valymo, bendroms reikmėms …

Ilgalaikio turto, naudojamo MTEP, atskaitymas

 Kaip ilgalaikio turto, naudojamo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje, įsigijimo kaina, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, yra atskaitoma iš vieneto pajamų? Ilgalaikio turto, naudojamo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veikloje, įsigijimo kaina į sąnaudas yra perkeliama ir iš pajamų …

1. Įmonės sąnaudų pripažinimas
2. Apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas

 Įmonės sąnaudų pripažinimasĮmonė kartais įsigyja prekių iš fizinių asmenų, kurie neturi galimybės išrašyti sąskaitą faktūrą. Taip pat kartais įmonė įsigyja prekių per internetines parduotuves. Tokių prekių įsigijimai ir atsiskaitymai už įsigytas prekes yra matomi per „Pay­Pal“ mokėjimo sistemą. Ar įmonės …

Reprezentacija ar ne?

 Kokiais atvejais, apskaičiuojant įmonės pelno mokestį, bilietų į pramoginius renginius įsigijimo išlaidos gali būti pripažįstamos reprezentacinėmis sąnaudomis?Pagal Pelno mokesčio įstatymo 22 str. 2 dalies nuostatas, reprezentacijos paskirtis yra reprezentuoti, t. y. pristatyti, įmonę, jos teikiamas paslaugas ir (ar) prekes. Reprezentacijos …

Loterijų laimėjimų apmokestinimas

„Kaip apmokestinami įvairių loterijų Lietuvoje ir ES valstybėse laimėjimai?“ – klausia laikraščio skaitytoja iš Plungės. Skaitytojai pateikiame Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtą paaiškinimą.Nepiniginiai laimėjimai, kurių kiekvieno vertė – ne didesnė kaip 100 eurų, nelaikomi natūra gautomis pajamomis. Neapmokestinami:1. Loterijų laimėjimai, gauti iš loterijų …

Paramos lėšų panaudojimas

 KlausimasPelno nesiekianti organizacija, vykdydama tam tikras įstatuose numatytas programas, organizuoja renginį, į kurį atvyksta iš kitos valstybės delegacija, vykdanti analogiškas šiai pelno nesiekiančiai organizacijai funkcijas (įstatuose numatyta veikla) savo valstybėje. Ar, organizuojant ne komerciniams klausimams skirtą susitikimą, patirtoms išlaidoms gali …