Naktinio darbo ypatumai

 Nemažai neaiškumų ir klausimų įmonėms kyla dėl Darbo kodeksu (DK) nustatyto naktinio darbo reglamentavimo, ypač dėl griežtų darbo laiko apribojimų nakties metu.DK 117 straipsnio nuostatos reglamentuoja darbo laiko režimo ypatumus dirbant naktį. Nakties laikas – kalendorinis laikas nuo 22 val. …

Registravimosi PVM mokėtoju prievolė (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (953)  Lietuvos įmonė, ne PVM mokėtoja, iš Vokietijos PVM mokėtojo įsigijo naudotą automobilį už 16 000 eurų, kuriam pardavėjas pritaikė maržos schemą. Ar Lietuvos įmonei dėl tokio įsigijimo atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja?Pagal PVMĮ 3 str. 5 …

Į komandiruotę vyksta direktorius

 „VDI pakomentavo Darbo kodekso 107 str. 4 dalį, kaip teisingai pasielgti su darbuotojais, vykstančiais į komandiruotę. Tačiau ką daryti, jei į komandiruotę vyksta direktorius (samdomas ar akcininkas)? VDI šio klausimo nekomentuoja.“ Darbo kodeksas (DK) išskiria vadovaujančių asmenų padėties ir vaidmens darbo teisiniuose …

Registravimosi PVM mokėtoju prievolė (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (953)  Fizinis asmuo buvo įmonę kontroliuojantis asmuo (turėjo daugiau negu 50 proc. įmonės akcijų). 2016 m. lapkričio 11 d. įmonei iškelta bankroto byla. 2017 m. rugpjūčio 13 d. bankroto procedūra buvo baigta ir įmonė likviduota. Nuo kada fizinis asmuo nebelaikomas UAB …

Registravimosi PVM mokėtoju prievolė (1)

  Lietuvos įmonė A, ne PVM mokėtoja, teikia mokymo pa­slaugas, kurios neapmokestinamos PVM. Įmonė B turi 70 proc. jos akcijų, vykdo PVM apmokestinamą veiklą, registruota PVM mokėtoja ir yra kontroliuojama vieno fizinio asmens, kuris vykdo individualią veiklą (prekyba kanceliarinėmis prekėmis). Įmonė A …

Darbo švenčių dieną apmokėjimas

 „Mums kyla abejonių dėl darbo švenčių dieną, pvz., 2017 m. lapkričio 1 d. Darbuotojas – administratorius dirba 5 darbo dienas per savaitę po 8 val. Jam prireikė padirbėti lapkričio 1 d. Ar galite paaiškinti, kaip reikia mokėti administratoriui, kuris lapkričio …

Kada išrašoma PVM sąskaita faktūra?

 Kokius apskaitos dokumentus privalo išduoti klientui viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė už maitinimo ar kitas suteiktas paslaugas? Ar viešojo maitinimo paslaugas teikianti įmonė privalo klientui pateikti išankstinį dokumentą, kurio pagrindu sumokamas avansas už paslaugas?Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą (toliau – …

PVM sąskaitų faktūrų įforminimo ypatumai

 Lietuvos įmonė A 2016 m. lapkričio mėnesį išrašė PVM sąskaitą faktūrą kitai Lietuvos įmonei B. Įmonė B gautos PVM sąskaitos faktūros neįtraukė į savo apskaitą ir 2017 m. sausio mėnesį, radusi šį nesutapimą, nesutinka priimti PVM sąskaitos faktūros praėjusių metų …

Darbuotojų sauga ir sveikata darbe

 Jei įmonėje dirba tik vadovas, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai jam netaikomi. Tačiau įdarbinęs nors vieną darbuotoją, darbdavys turi pasirūpinti įmonės darbuotojų sauga ir sveikata darbe.Nesvarbu, koks įmonės veiklos pobūdis, kiekvienas darbdavys privalo sudaryti savo darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas …

PVM sąskaitų faktūrų įforminimo ypatumai (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 32 (944)  Lietuvos įmonė teikia reklamos paslaugas kitai Lietuvos įmonei. Pagal sutartį yra numatyta, kad užsakovas bus reklamuojamas tris mėnesius. Kada turi būti išrašomos pardavimo PVM sąskaitos faktūros ir deklaruojamas pardavimo PVM už suteiktas reklamos paslaugas?Pagal PVMĮ …

Kompensuojama už trejų metų nepanaudotas atostogas

 „Paprastai darbuotojo darbo metai nesutampa su kalendoriniais metais. DK numatyta, kad, nutraukiant darbo sutartį po 2015 m. gruodžio 1 d., kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines …

Dėl mokėjimo už darbą naktį, viršvalandinį darbą bei darbą švenčių ir poilsio dienomis

 Skaitytoja teiraujasi, ar, 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK), lieka galioti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2006 dėl mokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, už darbą naktį ir viršvalandinį darbą …

Negrąžinamo PVM pateikimas ne PVM mokėtojo apskaitoje

 Buhalterė N. P. teiraujasi, kaip geriau registruoti negrąžinamą pridėtinės vertės mokestį (PVM) ne PVM mokėtojo įsigyto materialiojo turto apskaitoje. Siekiant racionaliai fiksuoti apskaitoje negrąžinamą PVM, reikia įsigilinti į atitinkamas finansinės apskaitos ir mokesčių reglamentų nuostatas. Kaip priskirti negrąžinamą PVM už įsigytą ilgalaikį …

PVM sąskaitų faktūrų įforminimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 32 (944)  Įmonė verčiasi internetine prekyba rūbais. Dauguma pirkėjų yra fiziniai asmenys, ne PVM mokėtojai. Ar išrašomose PVM sąskaitose faktūrose galima nenurodyti pirkėjo vardo ir pavardės?PVM sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai išvardinti PVMĮ 80 str. 1 dalyje. Šio …

PVM sąskaitų faktūrų įforminimo ypatumai (1)

  Įmonė nori išnuomoti krovininį automobilį kartu su kuru. Ar gali ji parduoti klientui degalus ir kaip tai įforminti?Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 79 straipsnį, PVM mokėtojas įvykusį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą privalo įforminti PVM sąskaita faktūra …

Dirbantiems kilnojamojo pobūdžio darbą

 „Daugelis statybos įmonės objektų išsimėtę po visą Lietuvą. Darbas yra kilnojamojo pobūdžio, darbuotojai vežami į objektą (iš vieno miesto į kitą) įmonės transportu kasdien, pirmyn ir atgal. Kaip ir kokio dydžio kompensaciją galime mokėti darbuotojams už sugaištą kelionėje laiką? Ar …

Ką turėtų žinoti juridinis asmuo, įsigijęs alkoholio reprezentacijai

 Įmonė elektroninėje parduotuvėje iš Italijos nusipirko du 0,75 l butelius vyno, kuriuos jai į Lietuvą pristatė pašto kurjeris. Juridinis asmuo planuoja gautą alkoholį panaudoti reprezentaciniuose renginiuose. Vadovas pateikė alkoholio įsigijimo sąskaitą buhalterijai. Buhalterė užpajamavo alkoholio, kaip ir kitų prekių, įsigijimą …

Dėl įmonės investicių parodymo balanse

SituacijaUAB A įmonė valdo:30 proc. UAB X įmonės akcijų,90 proc. UAB Y įmonės akcijų,19 proc. UAB Z įmonės (kartu su UAB A akcininku valdo 70 proc.)ir yra įkūrusi viešąją įmonę (VšĮ). KlausimasĮmonė A sudaro pilną balanso formą. Kuriuose balanso ataskaitos straipsniuose turi būti pavaizduotos UAB …

Avansinis pelno mokestis

 Ar pelno nesiekiančios organizacijos privalo mokėti avansinį pelno mokestį?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 47 straipsnio nuostatas, pelno nesiekiančios organizacijos (toliau – PNO) privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį bendra tvarka kaip ir kiti juridiniai vienetai, t. y. …

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai

 1. Pagal LR pelno mokesčio įstatymo 46-1 str. 5 dalį, ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau nei trejus metus. PMĮ 18 str. 3 dalies nuostata numato, kad mažieji vienetai (kuriuose vidutinis …