Atsiskaitymai banko kortele

Kaip apskaitoje registruoti pirkėjų atsiskaitymą banko kortele, kai pinigai į banko sąskaitą bus gaunami kitą ataskaitinį laikotarpį?Kai pirkėjai už prekes ar paslaugas atsiskaito bankų kortelėmis, jas autorizavus, mokėjimo už prekes (paslaugas) data laikoma atsiskaitymo banko kortele data.Pavyzdžiui, pagal įmonės B …

Nuomos užstatas

Kada nuomininko apskaitoje registruojamas ne užstatas, bet sumokėtas avansas?Kai, pagal turto nuomos sutarties sąlygas, nuomininkas privalo iš anksto sumokėti nuomos mokestį už paskutinį vieną ar du mėnesius, kurio nuomotojas negalės panaudoti nuostoliams atlyginti, jei jų atsirastų per nuomos laikotarpį, sumokėtas …

Ateinančių laikotarpių pajamų ir sąnaudų požymiai

Kokie pagrindiniai ateinančių laikotarpių sąnaudų požymiai?Ateinančių laikotarpių sąnaudos apibūdintos 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 33 punkte.Balanso C dalyje „Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos“ parodomos nuomos, prenumeratos, abonementų, draudimo ir panašių tęstinio pobūdžio paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudos, kai:• įmonė avansu sumokėjo už …

Darbo užmokesčio, dirbant keliems darbdaviams, apskaita

Kaip apskaitoje registruojamas darbuotojo darbo užmokestis, GPM ir įmokos „Sodrai“, kai sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis?Pagal 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusias Darbo kodekso 96–99 straipsnių nuostatas dėl darbo keliems darbdaviams sutarčių, darbdavio funkcijas, susijusias su šio darbuotojo pajamų apmokestinimu, …