Ateinančių laikotarpių pajamų ir sąnaudų požymiai

Kokie pagrindiniai ateinančių laikotarpių sąnaudų požymiai?Ateinančių laikotarpių sąnaudos apibūdintos 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 33 punkte.Balanso C dalyje „Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos“ parodomos nuomos, prenumeratos, abonementų, draudimo ir panašių tęstinio pobūdžio paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudos, kai:• įmonė avansu sumokėjo už …

Darbo užmokesčio, dirbant keliems darbdaviams, apskaita

Kaip apskaitoje registruojamas darbuotojo darbo užmokestis, GPM ir įmokos „Sodrai“, kai sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis?Pagal 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusias Darbo kodekso 96–99 straipsnių nuostatas dėl darbo keliems darbdaviams sutarčių, darbdavio funkcijas, susijusias su šio darbuotojo pajamų apmokestinimu, …